HANDBALVERENIGING

        WHITE DEMONS        

Inschrijfformulier

Inleveren met recente pasfoto (bij voorkeur apart digitaal) bij:

Wendy Robben

Ledenadministratie H.V. White Demons

e-mail: ledenadministratie@white-demons.nl


Persoonsgegevens:

Naam + Voornaam:         ………………………………..…………………………………………………………………….. m / v

Adres:         ………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode + Woonplaats:         ………………………………………………………………………………………………………………….

Geboortedatum:        ……-……-………

Tel.: ……-……………….. Mobiel: 06-…………….………… E-mail: ………………….……………………………………….……

        Evt. tweede e-mailadres: ………………….……………………………………….……

Ben je al lid van een handbalvereniging geweest?         Ja / Nee

Zo ja, wat is je bondsnummer? ………………………………………..………... (Overschrijvingsformulier invullen)

Op welke wijze ben je in contact gekomen met H.V. White Demons?

…………………………………………………………………………………………….………..…………………….………………………….


Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid.

Datum        Handtekening

………….......................        ………….……………………………………………………………………..………

N.B. Men is pas speelgerechtigd na betaling van de contributie. Uiteraard kan in de tussentijd wel getraind worden.


LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door de wettelijke gezagsdragers (beide ouders) of voogd ondertekend te worden.

……………………………………………………………………        ……………………………………………………………………

Naam ouder/voogd

……………………………………………………………………        ……………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd


Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, activiteiten en acties en dergelijke. Ook willen we o.a. teamindelingen, schema’s voor fluiten/tijdwaarnemen/poetsen, wedstrijdverslagen en soms ook foto’s of filmpjes van jou publiceren in onze nieuwsbrief, op onze website en/of social media (Facebook, Twitter). Met dit formulier vragen wij je toestemming om jouw gegevens ook hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik …………………………………………………………………………… (verder: ondergetekende) aan Handbalvereniging White Demons (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij als volgt te verwerken. NB: voor het gebruik van gegevens die noodzakelijk zijn voor de kernactiviteit van de vereniging, te weten handballen, hoeft hier geen toestemming gegeven te worden.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

Mijn toestemming geldt alleen voor de hiervoor aangekruiste en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam        ………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum        ………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum        ………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening        ………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door de wettelijke gezagsdragers (beide ouders) of voogd ondertekend te worden.

……………………………………………………………………        ……………………………………………………………………

Naam ouder/voogd

……………………………………………………………………        ……………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd

Toestemmingsverklaring        Paraaf:        Pagina