CalexicoWOOD_K.gif

Cederpanel

HANTERINGSANVISNING

MONTERING

Cederträ har goda egenskaper vid spikning och borrning. Även om själva träet har låg densitet har det smala årsringar och är i princip kvistfritt. De naturligt förekommande röt- och svamphindrande ämnena i Cederträet är sura och korroderar de flesta metaller. För att undvika missfärgningar och rinnmärken runt spik och skruv skall därför rostfri spik eller skruv i lägst A2 kvalité användas. Vid havsnära läge används A4 kvalité. Om panelen skall skruvas rekommenderas förborrning. För att få det bästa resultatet vid spikning används tunnare spik som minskar risken för sprickbildning. Då Ceder är ett relativt mjukt träslag skall lite kraft användas för att minimera risken för märken på träet. Vid infästning nära ändträet kan det vara nödvändigt med en förborrning. Placeringen av spikarna beror främst på vilken paneltyp som spikas och generellt sett så ska det tas höjd för fuktrörelser i träet. Detta innebär att spikning genom flera överlappande lager skall undgås då det förhindrar inbördes fuktrörelser mellan lagren. Som andra träfasadbeklädningar så skall cederträet monteras på en ram av exempelvis brädor och läkt. Avståndet mellan läkten är max 60cm.

ANDRA MATERIAL I ANSLUTNING TILL CEDERTRÄ

För att undvika rinnmärken på plåt och/ eller Cederträ där plåtdetaljer finns i anslutning till cederträ bör tillverkaren kontaktas för att säkerställa att plåtmaterialet tål det något surare vattnet från Cederträet och att inte plåtmaterialet kan ge upphov till rinnmärken på Cederträet. FÄRG OCH DOFT Färgen på Cederträ varierar från mörkbrun och brun till röd och rödbrun. Vid leverans kan Cederträet ha ytterligheter av dessa färger i olika stor utsträckning och enskilda brädor kan vara mycket ljusa eller mycket mörka, vilket är normalt. Obehandlad panel bleknar till en vacker silvergrå färg om träet utsätts för solljus under en längre tid. För att bevara dess ursprungliga färger, motverka rinnmärken och påväxt samt underlätta rengöring rekommenderas att panelen olje- eller lasyrbehandlas. Cederträ har en kraftig doft men vid nedtorkning för inomhusbruk minskar doften, och inom 3-6 månader efter montering har doften minskat ytterligare. En oljebehandling kapslar in doften.

FORMSTABILITET OCH FÖRVARING

Cederträ kan krympa och svälla när träets fuktinnehåll går mot jämvikt med den omgivande luftfuktigheten. För att minimera dimensionsförändringarna efter monteringen rekommenderas att träet innan monteringen lagras där det senare skall monteras. Om det lagras utomhus ska virket täckas med presenning för att skydda från vädret. Brädorna levereras som standard med ett fuktinnehåll på 18-20% vilket möjliggör omedelbar montering utomhus. Om panelen skall användas inomhus måste den torkas ned till en fukthalt på 10-14% före montering. Lägg virket på strö med minst 10-15 cm höjd från golvet för att säkra luftcirkulation. Lagringstiden är beroende av träets fuktighet vid ankomst och lagringsplatsens luftfuktighet och fuktinnehållet avgörs med fuktmätare.

SKYDDSÅTGÄRDER I SAMBAND MED HANTERING AV CEDERTRÄ

Trädamm som frigörs vid bearbetning kan vara allergiframkallande för känsliga personer. Därför rekommenderar vi användning av handskar vid hantering av cederträ. Vid bearbetning och kapning rekommenderar vi även att munskydd och skyddsglasögon används. Då det endast är damm och partiklar från bearbetning av ceder som utgör en viss isk för allergi finns inte denna efter det att den är monterad.

CALEXICOWOOD AB Ängtegsgatan 6 416 56 GÖTEBORG 0701-90 83 60 info@calexicowood.se www.calexicowood.se SE556959499601