Thai_Buddha71_Pict1.jpg

การอุทิศบุญที่ถูกต้องและได้ผล

โดยหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง (พระราชพรหมยาน)

การอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย

“..การอุทิศส่วนกุศลในพระพุทธศาสนา ไม่ต้องใช้นํ้าการที่พระเจ้าพิมพิสาร เป็นองค์แรกที่อุทิศส่วนกุศลโดยใช้นํ้า ก็เพราะท่านเพิ่งพบพระพุทธเจ้า เนื่องจากศาสนาพราหมณ์เขาถือว่า ถ้าจะให้อะไรกับใคร ต้องให้คนนั้นแบมือแล้วเอานํ้าราดลงไป ท่านยังชินอยู่กับประเพณีของพราหมณ์ แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้าม เพราะเห็นว่าใจท่านตั้งตรงเวลาอุทิศส่วนกุศล

เรื่องการกรวดนํ้านี้ สมัยเมื่ออาตมาบวชได้วันที่สอง ขณะเจริญพระกรรมฐานได้มีผีตัวผอมก๋องเข้ามานั่งอยู่ข้างหน้า อาตมาก็สวด “อิมินา ปุญญกัมเมนะ อุปัชฌายา” หมายถึงอุปัชฌาย์ แต่อุปัชฌาย์ก็ยังไม่ตาย “คุณุตตรา อาจาริยู” ให้ คู่สวดอีก คู่สวดก็ยังไม่ตาย ว่าเรื่อยไปยังไม่ทันจะจบเหลืออีกตั้งครึ่งบท เห็นเดินมา ๒ คนเอาโซ่คล้องคอลากผีที่นั่งอยู่ข้างหน้าไปเลย ผลปรากฏว่ายังไม่ได้ให้ผีเลย

พอตอนเช้าไปบิณฑบาตกลับมาฉันข้าว พอฉันเสร็จล้างบาตรเช็ดเรียบร้อย ปกติฉันเสร็จหลวงพ่อปานท่านจะยถาฯ แต่วันนี้ท่านไม่ยถาฯ ท่านนั่งเฉยมองหน้าถามว่า

“ไงพ่อคุณ พ่ออิมินาคล่อง สวดอย่างนั้นผีจะได้กินเหรอ”

ท่านให้แปลอิมินาแปลว่าอย่างไรบ้าง อุปัชฌาย์ก็ยังไม่ตาย คู่สวดญัตติคือท่านก็ยังไม่ตายมาให้ท่าน ผีที่อยู่ข้างหน้าทำไมไม่ให้

ท่านก็บอกว่า “ทีหลังผีมาละก็ ผีมันอยู่นานไม่ได้ บางทีก็หลบหน้าเขามานิดหนึ่ง ถ้ามานั่งใกล้เรา ทุกขเวทนาอย่างเปรตนี่ ไฟไหม้ทั้งตัว หอกดาบฟัน เวลาที่เราเจริญพระกรรมฐานอยู่ บุญของเรานี่สามารถจะช่วยให้เขามีความสุขได้ เพราะถ้ามานั่งข้างหน้าใกล้ๆเรานี่ ไฟจะดับ หอกดาบจะหลุดไป แต่ว่าจะอยู่นานไม่ได้ ต้องพูดให้เร็วเพราะเขาจะต้องไปรับโทษ เวลาอุทิศส่วนกุศลให้ว่าเป็นภาษาไทยชัดๆ และให้สั้นที่สุด”

ให้บอกว่า บุญใดที่ฉันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผลบุญทั้งหมดนี้จะมีประโยชน์ ความสุขแก่ฉันเพียงใด ขอเธอจงโมทนาผลบุญนั้นและรับผลเช่นเดียวกับฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันหลังผีตัวใหม่มา ตัวก่อนที่ถูกลากคอไปมาไม่ได้แล้ว ผีตัวใหม่ผอมก๋องเอาทนายมาด้วย ยืนอยู่ข้างหลังนางฟ้าที่มีทรวดทรงสวย เป็นเทวดาใหญ่มากบอกว่า

ท่านนั่งอยู่นี่ไงล่ะ จะให้ท่านช่วยอะไรก็บอกท่านสิ

ผีผอมก๋องพูดไม่ออกเพราะกรรมมันปิดปาก อาตมานึกขึ้นมาได้ ถ้าขืนให้อยู่นานเดี๋ยวโซ่คล้องคอลากไปอีก จึงอุทิศส่วนกุศลให้ตามที่หลวงพ่อปานสอน จึงบอกว่า

ตั้งใจโมทนาตาม ทีหลังมา ข้าไม่ให้พูดแล้วข้าให้เลย

พอว่าจบผีผอมก๋องก็ก้มลงกราบ กราบไปครั้งแรกลุกขึ้นมาก็ผอมตามเดิม กราบครั้งที่สองลุกขึ้นมาก็ผอมตามเดิม พอกราบครั้งที่สามลุกขึ้นมา คราวนี้ชฎาแพรวพราวเช้งวับไปเลย

การได้รับส่วนกุศลนี้ ขึ้นอยู่กับท่านนั้นมีโอกาสโมทนา ท่านก็ได้รับ แต่ถ้าท่านนั้นไม่มีโอกาสโมทนาก็ไม่ได้รับ เปรียบเหมือนเราเอาสิ่งของไปให้ แต่ผู้รับเขาไม่รับ เขาก็จะไม่ได้ของ ถ้าพวกเขาอยู่ในนรก ไฟไหม้ทั้งวัน ถูกสรรพาวุธสับฟันทั้งวัน ถ้าเราเอาขนมไปให้กิน เขาก็ไม่มีโอกาสจะได้กินขนม

 ปรทัตตูปชีวีเปรตเป็นเปรตระดับที่ ๑๒ แบ่งเป็น ๒ พวกคือ พวกที่มีกรรมบางอยู่ข้างหน้า เราอุทิศให้แผ่กระจายเขาโมทนาได้ 

….แต่พวกที่มีกรรมหนาอยู่ข้างหลัง ให้แผ่กระจายนี่เขาโมทนาไม่ได้ ถึงแม้จะมีสิทธิ์โมทนาก็ตาม เขาก็ไม่มีโอกาส พวกปรทัตตูปชีวีเปรตมายืนอยู่นานไม่ได้ ส่วนสัมภเวสีก็มีความหิวแต่อยู่นานได้ จึงต้องให้เจาะจงเฉพาะตรง ถ้าไม่ให้ตรงเฉพาะก็รับไม่ได้เพราะกรรมหนัก ฉะนั้นการอุทิศส่วนกุศล เวลาจะให้ ให้ว่าเป็นภาษาไทยให้เรารู้เรื่องและให้สั้นที่สุด

การอุทิศส่วนกุศลแก่บุคคลต่างๆ ที่ตายไปแล้ว

ถ้านึกได้ออกชื่อเขาก็ดี เพราะถ้ากรรมหนาอยู่นิด ถ้าออกชื่อเจาะจงเขาก็ได้รับเลย ถ้านึกไม่ออกก็ว่ารวมๆญาติก็ดี ไม่ใช่ญาติก็ดี ถ้า ขืนไปนั่งไล่ชื่อน่ากลัวจะไม่หมด มีอยู่คราวหนึ่งนานมาแล้วไปเทศน์ด้วยกัน ๓ องค์ บังเอิญมีอารมณ์คล้ายคลึงกัน วันนั้นทายกนำอุทิศส่วนกุศลออกชื่อคนตายกับบรรดาญาติทั้งหลายที่ตายไปแล้ว ปรากฏว่าบรรดาผีทั้งหลายก็เข้ามาเป็นหมื่นล้อมรอบศาลา คนที่เป็นญาติก็โมทนาแล้วผิวพรรณดีขึ้น พวกที่มิใช่ญาติก็เดินร้องไห้กลับไป ตอนท้ายมีคนถามถึงการอุทิศส่วนกุศลว่าทำอย่างไร

3-11.jpg

พระองค์หนึ่งท่านเลยบอกว่า ญาติโยมที่นำอุทิศส่วนกุศล อย่าให้ใจแคบเกินไปนัก อย่าลืมว่าการทำบุญแต่ละคราว พวกปรทัตตูปชีวีเปรตก็ดี พวกสัมภเวสีก็ดี จะมายืนล้อมรอบคอยโมทนา แต่ถ้าเราให้แก่ญาติ ญาติก็จะได้ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติก็จะไม่ได้ ฉะนั้นควรจะให้ทั้งหมดทั้งญาติและไม่ใช่ญาติ

และตอนที่พระให้พร เจ้าภาพและทุกท่านที่บำเพ็ญกุศลแล้ว มีการถวายสังฆทานก็ดี การเจริญพระกรรมฐานก็ดี ควรตั้งจิตอธิษฐานตามความประสงค์ การตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่า อธิษฐานบารมี ถ้าท่านตั้งใจเพื่อพระนิพพานก็ต้องอธิษฐานเผื่อไว้ โดยอธิษฐานว่า

2014-10-08 03.01.31 pm.png

ขอผลบุญทั้งหมดนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ แต่ถ้าหากข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด จะไปเกิดใหม่ในชาติใดก็ตาม ขอคำว่า “ไม่มี” จงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้า

f50a5737dfce2625f09a55bc5d24df1e.jpg

ถ้าเราต้องการอะไรให้มันมีทุกอย่าง จะไม่รวยมากก็ช่าง เท่านี้ก็พอแล้ว

การทำบุญไปแล้วครั้งหนึ่งสักกี่ปีๆ บุญก็ยังมีอยู่

ถ้าทำไปแล้วสัก ๓๐ ปีก็ยังอุทิศส่วนกุศลได้ บุญไม่หาย ไม่ใช่เราทำบุญแล้วเดี๋ยวเดียวบุญหายไป ไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศส่วนกุศล ผู้ทำเป็นผู้ได้บุญเต็มที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเราจะให้เขาหรือไม่ให้ ถ้าเราไม่ให้เราก็กินคนเดียว ทีนี้ถ้าเราให้เขาบุญของเราก็ไม่หมด ส่วนที่เราให้ไปไม่ได้ยุบไปจากของเดิม 

อย่างเรื่องของ พระอนุรุทธ สมัยที่ท่านเกิดเป็นคนเกี่ยวหญ้าช้างของมหาเศรษฐี เวลาที่ท่านทำบุญแล้ว เจ้านายมาขอแบ่งบุญ ท่านก็สงสัยว่าการแบ่งบุญจะแบ่งได้ไหม จึงไปถามพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านรับบาตร

images.jpeg

ท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่า

สมมติว่าโยมมีคบและก็มีไฟด้วย แต่คนอื่นเขามีแต่คบไม่มีไฟ ทุกคนต้องการแสงสว่างก็มาขอต่อไฟที่คบของโยม แล้วคบของทุกคนก็สว่างไสวหมด อยากทราบว่าไฟของโยมจะยุบไปไหม

ท่านพระอนุรุทธก็ตอบว่า “ไม่ยุบ”

แล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า

การอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกัน เราให้เขา เขาก็โมทนา แต่บุญของเราก็ยังอยู่เต็ม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้หายไป

ท่านพระยายมราชได้มาบอกอาตมาเรื่องการอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย เมื่อวันปวารณาออกพรรษาปีพ.ศ. ๒๕๓๑ ว่า

ที่สำนักท่านพระยายมราชจะหยุดทำงานเรียกว่า “หยุดนรกการ ๓ วัน” คือ วันออกพรรษา วันปวารณา และวันรุ่งขึ้น รวมเป็น ๓ วัน วันมหาปวารณาเป็นวันสำคัญท่านไม่สอบสวน พวกที่คอยการสอบสวน ตามปกติเขามีอิสระอยู่แล้วจะไปไหนก็ได้ แต่ถึงเวลาสอบสวนก็จะมาเองเพราะกฏของกรรมบังคับ คนที่มาคอยอยู่ที่นี่จะมีโอกาสพ้นนรกหรือไม่ก็ยังไม่แน่ ถ้าบรรดาญาติฉลาด หมายถึงทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลเจาะจงให้ตรงเฉพาะคนเดียว   โดยเอ่ยชื่อ นามสกุล อย่าให้คนอื่น เพราะเวลานั้นยังเป็นเวลาปลอดอยู่ มีสภาพคล้ายสัมภเวสี

อาตมาจึงถามว่า ทำบุญอะไร พวกนี้จึงจะไปสวรรค์ชั้นสูงและมีความสุขมาก

ท่านตอบว่า แดนใดที่ไม่มีบุญทำแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกัน  หมายความว่าพระสงฆ์ที่เราไปทำบุญนั้น เป็นพระแค่ศีรษะกับห่มผ้าเหลือง ไม่ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญาให้ครบถ้วนเรียกว่า “สมมติสงฆ์” 

อย่างนี้ทำไปเท่าไรก็ไม่มีผล อุทิศส่วนกุศลให้คนตายเขาก็ไม่ได้รับ ถ้าทำบุญในเขตที่มีบุญน้อย ผู้รับก็มีอานิสงส์น้อยมีความสุขน้อย ทำบุญในเขตที่มีอานิสงส์ใหญ่ ผู้รับก็มีอานิสงส์มากได้รับผลบุญมากก็มีความสุขมาก และการสร้างบุญเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับสร้างดีก็ได้บุญ ถ้าสร้างไม่ดีก็ได้บาป หมายถึงก่อนจะทำบุญก็กินเหล้าก่อน พอพระกลับก็กินเหล้ากันอีก แต่ถ้าหากตั้งใจทำบุญโดยมีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่มีบาปมีแต่บุญ อย่างนี้ผู้สร้างบุญก็ได้บุญเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ คือบุญนี่จะต้องได้แก่ผู้สร้างบุญก่อน  แล้วผู้สร้างจึงจะอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นได้

tamboon1.jpg

ท่านจึงบอกว่า สังฆทาน ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ท่านจะช่วยได้จริงๆ ต้องเฉพาะคนที่ไปคอยการสอบสวนที่สำนักท่านเท่านั้น อย่างสัมภเวสี เปรต อสุรกาย ไม่ผ่านท่าน ท่านช่วยไม่ได้ และคนที่ตายแล้วลงนรกทันที ท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ได้ผ่านสำนักท่าน

อาตมาจึงถามท่านว่า ทำอย่างไรความแน่นอนจึงจะปรากฏ ท่านจึงจะช่วยได้

ท่านก็เลยบอกว่า “เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ลูกหลานอาตมาคือลูกหลานของผม”

ให้บอกลูกหลานว่า “เวลาทำบุญเสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย

ถ้ายังไม่มั่นใจให้บอกท่านว่า

crystal_ball_by_destinysolo.jpg

ถ้าบุคคลนั้นยังไม่มีโอกาสโมทนาเพียงใด ขอท่านพระยายมราชเป็นพยานด้วย หากว่าพบเธอผู้นั้นเมื่อใด ขอให้บอกเธอโมทนาเมื่อนั้น

เพราะ ไม่แน่นัก เนื่องจากขณะที่มีชีวิตอยู่คนเราทำทั้งบุญทั้งบาป เวลาตายไปแล้ว ถ้าไปอยู่ที่สำนักท่านพระยายามราช บางทีกรรมบางอย่างมันปิดปาก เวลาถามถึงเรื่องบุญทำให้นึกไม่ออกตอบไม่ได้ หากว่าท่านถามถึง ๓ ครั้งยังนึกไม่ออกอีก ก็ต้องปล่อยให้ลงนรกไป แต่ถ้าเวลาอุทิศส่วนกุศลขอให้ท่านเป็นพยาน เพียงแค่นี้

พอโผล่หน้าเข้าไปท่านก็จะประกาศว่า

ที่เคยขอให้ท่านเป็นสักขีพยาน และท่านก็จะประกาศกุศลนั้นบอกให้โมทนา ก็จะไปสวรรค์เลยโดยไม่ต้องมีการสอบสวน..

************************************

คำอุทิศส่วนกุศล บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

อิทัง ปุญญะผะลัง” ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

บทอุทิศส่วนกุศลท่อนแรกนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร หลวงปู่โตท่านมาบอก และบทอุทิศส่วนกุศลอีก ๓ ท่อน ท่านพระยายมราชท่านมาบอก มีดังนี้

ท่อนที่สอง

และ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

ท่อนที่สาม

และ ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ท่อนที่สี่

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด.

https://www.youtube.com/watch?v=8LBNQyBk8Kw

คำอุทิศส่วนกุศล บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล (English) Giving the merits 

อิทัง ปุญญะ ผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพาน

Itang phunya palang – Those reward of good deeds or merit which we have done, in this occasion, we want to sacrifice this merit for the persons with previous deeds on each other who we have been offended from previous life, on this secular. Please be pleased and forgive us since now till reach the nirvana.

และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

We want to sacrifice this merit for the god who protect me and all the god in the world, the god of death, may the god in the world and the god of death be pleased, be the eye-witness for us to make this merits.

และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

We want to sacrifice this merit for the people who have died which having the happiness or suffering, who are relatives or not relatives. May you all be pleased for this merits, wish you have the happiness same as us since now then.

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด 

Wish the merits we have made make us reach the nirvana in this secular. 

หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงไร ขอความไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

If we can not reach the nirvana yet, wish we will not have “the lacked” since now then.

Ref :http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2010/05/K9306967/K9306967.html

คำขอขมาพระรัตนตรัย

Begging the Triple Gems for pardon

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงกาณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ.

Whether in this life or in previous lives I had verbally or physically, intentionally or unintentionally, transgressed in any ways upon the Triple Gems including all the Lord Buddhas, their Dharmas, the enlightened Sangkhas and all my gracious benefactors; may I beg them for pardon of any and all such transgressions from now on until such time as I may achieve Nirvana.

พระคาถาแผ่เมตตาไปทั่ว 3 โลก

นโม พุทธสิกขีพระพุทธเจ้า

นโม สรรพพุทธานัง

นโม สรรพธัมมานัง

นโม สรรพสังฆานัง

นโม อิติ อิติ โพธิสัตว์

โอม ฉัพพรรณรังสีพระพุทธเจ้า

โอม ท่านท้าวจาตุรมหาพรหม

โอม ท่านท้าวพยายมราช

โอม ท่านท้าวสักกะเทวราช

โอม ท่านท้าวจาตุรมหาราช

ลูกขออุทิศส่วนกุศลด้วย อิทัง ปุญญะพะลัง

ผลบุญใดที่ลูกได้สั่งสมมารวมทั้งสวดพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้า

ลูกขอแผ่ส่วนกุศลไปกับฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการขององค์สมเด็จพระพิชิตมารศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

ขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลก เจ้ากรรมนายเวร และญาติมิตร มีความสุขสำเร็จในชีวิต ได้หลุดพ้นจากวัฎสงสาร โดยสิ้นเชิง ด้วยพระบารมีมิอาจประมาณ ลูกขอน้อมนอบนมัสการด้วยจิตใจ ขอให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก เจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรและจิตลูกสว่างสะอาดสดใส หลุดพ้นไซร้สู่บ้านพระนิพพานพร้อมด้วยบริวารทุกท่านเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง

อิทัง ปุญญะผะลัง” ผลบุญใดที่ข้าพเจ้า นายวิภาส วนิชอาภาพรรณ์และครอบครัว ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

และ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

และ ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด.

เพิ่มเติมได้จากคุณอั๋นมากนะครับ 20/02/2554

คัดลอกมาจาก: http://www.dhammatan.net/2010/08/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87/

เพิ่มเติมนิดนะครับ จาก เวบ ponboon.com เห็นว่ามีประโยชน์มากๆ

อ้างถึงที่คุณปาล์มได้เคยเขียนไว้นะครับ(และขออภัยที่ไม่ได้จดลิ้งค์ไว้)

การ ทำทานไม่เสียเงิน ที่หนุนดวงเราให้ได้งาน ได้บ้าน ได้รถ ได้ทุกอย่าง 

บางท่าน คิดว่าการทำบุญ ต้องเสียเงินซื้อของไปถวายพระเท่านั้น หรือว่าการใส่บาตร ซึ่งบางท่านอาจจะทำได้ยาก บางท่านไม่มีเวลา บางท่านไม่มีปัจจัย บางท่านไม่สะดวกด้วยประการต่างๆ หากเราไปรอเวลา เมื่อไหร่เราจะได้ทำทาน เมื่อไหร่เราจะได้อานิสงส์ บางทีการทำทาน ด้วยของ ได้บุญน้อย เป็นเพราะอะไร

ทำเพราะจำใจทำบ้าง ทำเพราะแก้บนบ้าง โกงเขามาทำบุญบ้าง การให้ทานในสัตว์เดรัจฉานได้ผลหนึ่งร้อย เท่า ให้ผีก็ได้ผลกลับมาเช่นกัน อย่าลืมว่าในโลกทิพย์ เราเอาของไปให้เขา เขาก็รับไม่ได้ ไม่ได้ประโยชน์อะไร 

สำคัญคือ การนำไปทำบุญ แล้วอุทิศผลของบุญ ให้พวกในโลกทิพย์ คน เราทุกๆคนนั้น ล้วนเคยทำบุญมาแล้วทั้งนั้น ให้ทาน รักษาศีล ภาวนา ในอดีตชาติที่ผ่านมา ถึงแม้เรา ไม่มีเงินซื้อของทำบุญในชาติปัจจุบัน แต่อย่าลืมว่า

การอาราธนา พระพุทธคุณเพื่อดึงเอาผลบุญที่เราเคยทำในอดีตมาใช้ในกาลปัจจุบันย่อมทำได้ ดัง นั้น เราดึงมา จึงเหมือนเรามีสมบัติมากมาย ข้าวปลา อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ที่ดิน ยานพาหนะ สามารถเบิกมา ซึ่งสามารถยกให้ใครก็ได้ แล้ว เมื่อให้ไปแล้ว บุญเราไม่หมด ยิ่งกลับมาร้อยเท่าพันเท่า ยิ่งให้ยิ่งขยายออก 

เราอุทิศ ผลเหล่านี้ให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากได้ ผู้ตกทุกข์ในโลกทิพย์ ได้แก่ใครบ้าง เปรต ผี สัมภเวสี อสุรกาย และผีต่างๆ ซึ่งเขาเคยสร้างบาปไว้ จึงมาตกทุกข์ กว่าจะพ้นภพภูมิก็ยาก หากเราช่วยเขา แทนที่เขาจะเป็นผีไปเป็น ร้อยปี 

เราอุทิศให้ 1 ครั้ง เขาอาจจะหลุดพ้นไปเป็นเทวดาเลยก็ได้ พอเป็นเทวดาเขาก็จะกลับมาช่วยเหลือเรา ตามดูแลรักษาเรา หากเราอุทิศ อาหารให้เขา ผีเขาก็ได้รับ ผลกลับมาอานิสงส์เราจะได้อาหาร และร่างกาย ที่ดีกลับมา 

หากเราให้อะไรเขา เราก็ได้กลับ ที่อยู่อาศัย ที่ดิน เสื้อผ้าอาภรณ์ ยานพาหนะ หากเราทำบ่อย กุศลจากการช่วยเหลือผีตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งคือผู้ที่ลำบากมากๆ ให้เขาพ้นทุกข์ อานิสงส์ก็เกิดกับเรามาก พอเขาเปลี่ยนภพภูมิเป็นเทวดาไป เขาก็ตามดูแลสงเคราะห์ช่วยเหลือเรา

ดังนั้น หากเราไม่มีเงินแม้สัก 1 บาท ก็ทำบุญด้วยการ ยกบ้านให้คนอื่นได้ ก็คืออุทิศบุญนี่แหละให้เขา ผีเขาได้รับเขาก็มีบุญ มีบ้านอยู่ มีอาหารกิน พ้นภพภูมิผี การจะให้ได้ผลมาก คืออุทิศให้เขาเป็นขอบเขต เช่น อธิษฐานว่า กายทิพย์ทุกกายที่อยู่รอบบริเวณ 1 ตารางกิโลเมตร รอบๆ ที่ข้าพเจ้านั่งแผ่บุญนี้ การแผ่ล้อมให้ทั้งจักรวาล เขาได้รับยาก ไม่มีอานิสงส์แรงเท่า เราแผ่เจาะจง ตัวอย่าง

คำอธิษฐานแผ่บุญเพื่อ สงเคราะห์ผี

สาธุด้วยเดชะแห่งพระรัตนตรัย ขอให้บุญข้าพเจ้าที่ได้ทำแล้วด้วย ทาน ศีล ภาวนา และบุญกริยาวัตถุสิบประการ ในอดีตชาติที่ผ่านมาทั้งหมดจนถึงกาลปัจจุบันนี้

โปรดแปรสภาพบุญทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็น น้ำดื่ม โภชนาหารทิพย์ ยารักษาโรค ปราสาทราชวัง ที่อยู่อาศัยทิพย์ ที่ดิน ที่สวนอุทยาน เสื้อผ้าอาภรณ์พรรณ เครื่องประดับกาย เครื่องยานพาหนะ ราชยานเวหนทิพย์ อีกทั้งเครื่องบันเทิงสำราญใจทั้งปวง

เพื่ออุทิศให้แก่ ผี เทวดา และกายทิพย์ทุกกายที่อยู่รอบบริเวณ 1 ตารางกิโลเมตร รอบๆ ที่ข้าพเจ้านั่งแผ่บุญนี้ทั้งหมดทุกกาย 

ได้อานิสงส์สอง ทาง 1.ผลบุญที่เราแผ่ให้ผี แผ่อะไรให้ เราจะได้สิ่งนั้นกลับมา ในไม่นานเพราะได้ช่วยคนตกทุกข์มากๆ 2.ผีที่มีสภาพดีขึ้นหรือเปลี่ยนภพ ภูมิ เขาจะตามดูแลรักษาช่วยเหลืองานต่างๆเรา มีบริวารมากขึ้น หมาย เหตุ- สวดมนต์ นั่งสมาธิทุกๆวัน รักษาศีลทุกๆวัน จากนั้นเวลาแผ่บุญ ก็แปรสภาพ แล้วอุทิศให้ เราก็จะได้บุญไม่ขาดเลย ได้สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ด้วย -------------------------------------------------------------------------- และอีกส่วนหนึ่งเป็นการแชร์ประสบการณ์ของคุณจูน นะครับ วันนี้จูนขอแชร์ประสบการณ์นะครับ ก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ตามก็จะสวดมนต์เสร็จ

ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วตั้งจิตอธิตฐาน ว่า วันนี้แม้นข้าพเจ้าจะผ่าน ณ แห่งหนตำบลใด ขออำนาจคุณพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระอริยะสงฆ์เจ้า ข้าพเจ้าขอเบิกและโอนบุญให้แก่ผู้ที่ข้าพเจ้าเดินผ่านหรือท่านที่เดินผ่าน ข้าพเจ้าก็ดี ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีหรืออมนุษย์ก็ดี ผลบุญใดที่สำเร็จแก่ข้าพเจ้าแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ณ วันนี้เวลานี้ ข้าพเจ้าก็ขอโอนบุญนี้ให้กลายเป็นอิทฤทธิ์และบุญฤทธิ์ หรือตามความประสงค์ของท่านทั้งหลายทุกประการโดยอัตโนมัติเทอญ 

สำหรับ ท่านที่มีญาณทัศนะมองดูเลยครับ ประทานโทษครับ เขามารอรับเรา ตาม ๒ ข้างทาง เต็มไปหมด แถมพนมมือรอจะไหว้เราเป็นขบวนๆเยอะแยะ บางครั้งเราก็อดหัวเราะไม่ได้ เราก็หัวเราะ คนข้างๆหาว่าเราบ้า

การทำบุญให้สัมภเวสี


เรื่องนี้ขอนำคำสอนของหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง มากล่าวดังนี้..

การทำบุญสงเคราะห์ญาติหรือผู้ที่ไม่ใช่ญาติสำหรับผู้ที่ตายไปเป็น สัมภเวสีต้องทำอย่างไรจึงจะบรรลุผลอย่างแท้จริง

“..ต้องรู้นะว่าการตายไปเป็น สัมภเวสี คือตายอย่างไร คือบุคคลที่ตายด้วยอำนาจอุปฆาตกรรม คือยังไม่สิ้นอายุขัย เช่น ฟ้าผ่าตาย สุนัขกัดตาย งูกัดตาย คลอดบุตรตาย ถูกฆ่าตาย รถชนตาย สรุปว่าตายปัจจุบันทันด่วนนั่นเอง

คนที่ตายตามอายุขัย ตายปุ๊บจะต้องไปเกิดตามกำลังบุญและกำลังบาป ถ้าเวลากำลังจะสิ้นใจนั้น คนบาป ต้องไปตามบาปทันที ( นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน) ถ้าคนบุญ ไปตามบุญทันที(มนุษย์ เทวดา พรหม นิพพาน) ทีนี้คนที่ตายก่อนอายุขัย ยังไม่มีสิทธิ์ไปตามบุญและบาป จะไปอบายภูมิก็ไม่ได้ ไปสวรรค์ก็ไม่ได้

ตอนนี้แหละเขาเรียกว่า สัมภเวสี

บุคคลที่ตายไปเป็นสัมภเวสี ถ้าหากว่า ญาติพี่น้อง สามี ภรรยา ลูกหลาน มีความฉลาด เมื่อทำบุญจะถวาย สังฆทาน หรืออะไรก็ตาม ต้องระบุชื่อเจาะจงให้แต่ผู้เดียว อย่าเผื่อคนอื่น อย่างนี้จะได้รับทันที เป็นผี (โอปปาติกะ )ที่มีความสุข แล้วก็คนนั้นเมื่อถึงวาระอายุขัย จะไม่ไปนรกแล้ว แต่จะไปสวรรค์ก่อน ตามกำลังบุญที่อุทิศให้ โดยผู้นั้นได้อนุโมทนาบุญนั้นด้วย..”

อีกตอนหนึ่งหลวงพ่อสอนเอาไว้ว่า…

“…บรรดาพุทธบริษัทโปรดทราบไว้ว่า กรรมที่เป็นอุปฆาตกรรมที่มาตัดรอนทำให้คนตายก่อนอายุขัย ตายแล้วไปเกิดเป็นสัมภเวสี บรรดาสัมภเวสีที่เดินเกลื่อนไปเกลื่อนมาในโลกมนุษย์ มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคนธรรมดา เวลาที่ตายแต่งตัวแบบไหน นุ่งผ้าประเภทไหนก็แต่งตัวแบบนั้น มีความกังวลอยู่อย่างหนึ่งคือ มีความทุกข์ใจไม่รู้จะเกิดที่ไหนได้แน่นอน บรรดาสัมภเวสีพวกนี้มีความลำบาก ถ้าญาติของเราตายด้วยอำนาจของสัมภเวสี คือยังไม่สิ้นอายุขัย เช่น ฟ้าผ่าตาย คลอดบุตรตาย ถูกฆ่าตาย ถูกรถชนตาย เป็นต้น แต่ก็ไม่แน่นักบรรดาพวกนี้ถึงอายุขัยก็มี แต่ก็เผื่อเหนียวไว้ก่อน สมมุติว่าเขาเป็นสัมภเวสี พอตายไปแล้วก็ไม่ต้องทำบุญมาก ทำบุญให้ได้บุญชัดๆ หาอาหารชนิดที่ไม่มีบาป อย่าทุบแม้แต่ไข่สัก ๑ ฟอง เอาผ้าไตรมา ๑ ไตร พระพุทธรูปมา ๑ องค์ นิมนต์พระมารับสังฆทานที่บ้าน ทำเงียบๆ อย่ามีเหล้ายาปลาปิ้ง เมื่อทำบุญเสร็จก็อุทิศส่วนกุศลให้เฉพาะคนที่ตาย ไม่ให้ใครทั้งหมด ทำอย่างนี้ท่านพวกนี้จะมีความสุข ได้รับผลบุญทันที มีความผ่องใส มีความอิ่มเอิบ เมื่อเข้าถึงอายุขัยเมื่อใด พวกนี้จะไปถึงด้านของสวรรค์ก่อน…

ที่มา : หนังสือ ตายไม่สูญ…แล้วไปไหน ของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง

อธิบายเพิ่มเติม

- เหตุที่หลวงพ่อไม่ให้ใช้ไข่ทำอาหารเพื่อถวายสังฆทาน เนื่องจากป้องกันไม่ให้ผิดศีลข้อ 1 เพื่อให้เป็นบุญที่บริสุทธิ์จริงๆ หมายความว่า โดยทั่วไปไข่ที่เราใช้ทำอาหารหากเป็นไข่ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิ ย่อมไม่ผิดศีลแต่อย่างใด ได้แก่ ไก่พันธุ์ไข่ทั่วๆ ไป แต่หากเป็นไข่ที่เกิดจากการปฏิสนธิแล้ว ถือว่าเป็นการพรากชีวิต ด้วยเหตุนี้เพื่อป้องกันหลวงพ่อเลยไม่ให้ใช้ไข่ทำอาหาร…

- พระพุทธรูปที่ถวาย หลวงพ่อแนะนำว่าควรใช้พระหน้าตักตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไป

- การถวายสังฆทานควรใช้พระตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป

สถานที่ฝึกกรรมฐานมโนมยิทธิ

……………………………………………..

กรุงเทพฯ

       - บ้านสายลม เลขที่ 9 ซอยสายลม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 271-3868 , (02) 272-6759

       - วัดกระทุ่มเสือปลา มีพระอาจารย์องอาจ อาภาโร เจ้าอาวาส ซอยอ่อนนุช 67 เขตประเวศ กรุงเทพฯ โทร. (02) 328-7776 ฝึกทุกวันเสาร์ เวลา 19.00-21.30 น.

………………………………………………..

อุทัยธานี

- วัดท่าซุง (จันทาราม) ต. น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. (056) 511-366 , 511-391 , 511-938 , 511-944

..........................................................................

เชียงใหม่

    - บ้านทิพย์ปฏิบัติธรรม เลขที่ 6 ถนนสันติรักษ์ ข้างวัดสันติธรรม ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 โทร. (053) 219-831 โดย คุณแม่ เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ จะมาอยู่ทุกปี ๆ ละ 3-6 เดือน (ช่วงเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน) ฝึกทุกวันเวลา 19.00-21.00 น. ยินดีฝึกตามวัดโรงเรียน สถาบันต่าง ๆ ที่มีผู้สนใจติดต่อ แล้วแต่จะเห็นสมควร

…………………………………………………….

ลำพูน

        - พระมหาสิงห์ วิสุทโธ สำนักสงฆ์ถ้ำป่าไผ่ ถนนลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน 51110 โทร. (053) 536-137

       - พระอนันต์ อานันโท วัดพระธาตุ 5 ดวง ถนนลี้ อ. ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทร. (053) 570-244

…………………………………………………………

พะเยา

        - คุณสุวัตร์ เลิศชยันตี บ้านแสงธรรมชาติ หมู่บ้านต๋อม ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 50000 โทร.01-7967141

………………………………………………….

นครราชสีมา

     - สำนักส่งเสริมปฏิบัติธรรม ศิษย์พระราชพรหมยาน (คุณแม่ชีประทุม โชติอนันต์) อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา ฝึกทุก ๆ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-14.00 น. ในพระมหาวิหารโคตรเศรษฐี มีครูฝึกประจำ 2 ท่านคือ แม่ชีสมพรและอาจารย์ทิพมาศ สอบถามรายละเอียดจาก คุณอิ๊ด โทร. 01-9069140

……………………………………………..

กาญจนบุรี

            - บ้าน พอ.นายแพทย์ นพพร กลั่นสุภา บ้านหลังที่ 3 ซอย 3 ค่ายสุรสีห์ ถ. กาญจนบุรี-บ่อพลอย อ. เมือง จ. กาญจนบุรี โทร.(034) 589-233 ถึง 5 ต่อ 1295 ฝึกทุก ๆ ต้นเดือน

………………………………………………

สกลนคร

           - พันตรีนายแพทย์ ฉัตรมงคล คนขยัน รพ. ค่ายจิตรศิวลา สกลนคร โทร. (042) 730-318 , (01) 863-5604

       - คุณสถาน เทพนานนท์ โทร. (042) 730-322

       - คุณทรงพล กุลวงศ์ 250 หมู่ 3 กกส้มโฮง ต.พระธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร 47000

……………………………………………

สระแก้ว

- บ้านคุณทิพยา วิลาวัลย์ บ้านเลขที่ 470 หมู่ 1 อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว โทร.(037) 269-055 (ฝึกที่บ้านคุณชัย-คุณหัทยา พัฒนนิติศักดิ์ โทร. (037) 269-044 )

…………………………………………………..

สงขลา

       - พระครูโสภณ จริยานุกุล วัดโพธ์ปฐมวาส ถนนไทร้บุรี ต.บ่อยาง อ. เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. (074) 326-011

       - พระมหาอำนวย ฐานวโร เจ้าอาวาส วัดชนะสงคราม ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา โทร. (074) 424-862 ฝึกทุกวัน ตั้งแต่เวลา 1 ทุ่ม

       - คุณปกรณ์ ชาติพันธ์ 33 ถนนรามัญ อ. เมือง จ. สงขลา โทร.(074) 04-732

       - บ้าน รอ.วิวัฒน์ เรืองมณี บ้านเลขที่ 12 ซอย 15 ถ. ราษฏร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.(074) 424-862 ฝึกทุกวันที่มีคนมาติดต่อ

       - บ้าน คุณสมชาย ขวัญพิเซษฐ์สกุล (โกส้ม) บ้านเลขที่ 133/ 31 ถ. วิเชียรชม อ. เมือง จ. สงขลา โทร. (074) 312-859 ฝึกทุกวันศุกร์

       - คุณสุภิตา คานธี ร้านกฤษณา 126 ถ. เพชรคีรี ตลาดใหม่ จ. สงขลา 90000 โทร. (074) 317-250

……………………………………………..

ประจวบคีรีขันธ์

           - วัดพุทธไชโย มีพระครูปลัดนิภัทร อคัคธัมโม เป็นเจ้าอาวาส ต. หนองแก อใหัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โทร. (032) 513-519 ฝึกทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.00 น.

………………………………………….

สระบุรี

- วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) พระวินัยธรวัชรชัย อินทวังโส เจ้าอาวาส อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี โทร. (037) 269-044

……………………………………………….

พังงา

- พ.ต.ต. สันติรักษ์ สันติพูน สภ.อ. เมือง พังงา อ. เมือง จ.พังงา 82000 โทร. (01) 476-3880

…………………………………………………

เพชรบูรณ์

- อาจารย์สถาพร มงคลวัจน์ 78/5 ถนนพิทักษ์บำรุง อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67120 โทร.(056) 709-114

       - คุณสิทธิชัย นุชัยเหล็ก หมู่บ้านบุญประคอง เขาค้อ เพชรบูรณ์ โทร. (01) 8236473

…………………………………………………….

ร้อยเอ็ด

- พระมหาสิงห์ สุทธจิตโต วัดป่าโนเขาหลวง บ้านจาน ต. ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด 45170 โทร.(01) 954-9839

…………………………………………………………….

ฉะเชิงเทรา

- อาจารย์สมพงษ์ หลุนประยูร (บ้านก๋ง) ผู้บริหาร รร. ประสาทวิทยา 57 หมู่ 1 ต. เทพราช ปณช คลองสวน จ. ฉะเชิงเทรา โทร. (038) 595-201 , (01) 841-3932 ฝึกทุก ๆ วันพุธ

……………………………………………….

สหรัฐอเมริกา

- เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ 10 South 308 Birnam Trail Hinsdale , Illinois 605211 U.S.A โทร. (630) 920-8428

……………………………………………………..

เยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์

- Wat Thai Buddhistisches Zentrum NRNBERGRLAND e.v. Sie mensstr. 15 90459 Nurnberg Germang Tei. 0911/4328787 Handy 01-77-975-7718

………………………………………………………………

http://www.dhammapratarnporn.com/addresstumma/address_tumma.html 

บุญใดที่ผมได้ทำแล้ว ข้าพเจ้าขออารธนา คุณ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยะเจ้า ทั้งหลาย ขอเบิกบุญและโอนบุญ ให้กับท่านผู้อ่านทุกๆท่าน และครอบครัวทุกๆท่าน ญาติสนิททุกๆท่าน มิตรสหายทุกๆท่าน ญาติธรรมทุกๆท่าน พ่อแม่ทุกๆท่าน ในทุกๆภพทุกๆชาติ และ เจ้ากรรมนายเวรทุกๆตน เทวดาที่รักษาท่าน ครูบาอาจารย์ของพวกท่านในทุกๆภพทุกๆชาติ คนที่อยู่รอบตัวท่านก็ดี จะเป็นมนุษย์ก็ดี อมนุษย์ก็ดี รอบๆ 10 ตารางกิโลเมตร  

ข้าพเจ้าก็ขอโอนบุญนี้ให้กลายเป็นอิทฤทธิ์และบุญฤทธิ์ หรือตามความประสงค์ของท่านทั้งหลายทุกประการโดยอัตโนมัติเทอญ หาก ผีเปรตสัมภเวสี อสูรกาย กายทิพย์ ทั้งหลาย ไม่สามารถ โมทนากับส่วนบุญนั้นแต่เพียงใด ขอเทพยดา เทวดา พรหม รอบๆตัวท่าน 10 กิโลเมตรนั้น ได้โมทนาและบอกให้ กายทิพย์เหล่านั้น ได้โมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วยกันอย่างพร้อมเพียงและ ฉับไวด้วยเทอญ

โมทนาบุญกับผมกันครับ ผ่านทางบันทึกบุญ เวบหลักนี้เลยครับ

โมทนาบุญ

http://motanaboon.blogspot.com/

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านทุกๆอย่างเลยนะครับ ตั้งแต่ชาติก่อนต้นๆถึงชาติปัจจุบันตราบเท่าท่านเข้าสู่พระนิพพาน เลยนะครับและข้าพเจ้า ขออนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลกับเทพ พรหม เทวดา ที่ปกปักรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านทั้งหลายได้กราบไว้หรือทำบุญ ทำทาน ถือศีล บำเพ็ญ ภาวนา บุญกิริยา วัตถุ 10 ประการ ทุกๆที่ ทุกๆสถาน ทุกๆองค์ ทุกๆชั้น ทุกๆตน ทุกๆรูป ทุกๆนาม ทุกๆขันธ์ กับ ทุกๆท่าน ไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างสูง ด้วยเทอญสาธุ

คำขอขมาใหญ่ ได้จากคุณ ญ ผู้หญิง ในเวบพลังจิตครับ (๒๕ เมษายน ๒๕๕๖)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (ว่า ๓ จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต

ท่านขอรับ ขอท่านจงยกโทษทั้งปวงแก่ข้าพเจ้า

มะยา กะตัง สามินา อนุโมทิตัพพัง

บุญที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ใต้เท้าพึงอนุโมทนา

สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง

บุญที่ใต้เท้ากระทำแล้ว พึงให้แก่ข้าพเจ้า

สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอจงสำเร็จ ขอจงสำเร็จ  ข้าพเจ้าขออนุโมทนา

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต

ท่านขอรับ ขอท่านจงยกโทษทั้งปวงแก่ข้าพเจ้า

อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

ขอโอกาส ขอท่านได้ไปรดอดโทษ(ยกโทษ)ทั้งปวง

ที่ทำแล้วด้วยไตรทวาร แก่ข้าพเจ้าเถิด พระเจ้าข้า

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต

ท่านขอรับ ขอท่านจงยกโทษทั้งปวงแก่ข้าพเจ้า

อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

ขอโอกาส ข้าพเจ้ายอมอดโทษ (ยกโทษ ) เจ้าข้า

บทกรวดน้ำ แบบฉบับคุณแม่ชีใหญ่(ทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม)‏

พระจัตตุโลก  พระยมกทั้งสี่ ขอส่งน้ำอุทิศนี้ เข้าไปในลังกาทวีป

ในห้องพระสมาธิ เป็นที่ประชุมการใหญ่ของแม่พระธรณี

ขอให้แม่พระธรณี จงมาเป็นทิพย์ญาณ

เป็นผู้ว่าการในโลกอุดร ขอให้แม่พระธรณีจงนำเอากุศลผลบุญของข้าพเจ้า

ที่ได้กระทำในวันนี้ นำส่งให้แก่ข้าพเจ้าในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

 

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง  สังฆังนิพพานัง

ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่

สรรพสัตว์ที่มีดิน น้ำ ลมไฟ และขอถวายเป็นปฏิบัติบูชา

แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า

พระอริยเจ้า พระอริยสงฆ์  พระปัจเจกโพธิเจ้า และพระอรหันตเจ้า

 

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่

ตระกูลพี่  ตระกูลน้อง ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย

ญาติพี่น้องทั้งหลาย เพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลาย

จงนำและได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำในครั้งนี้

ขอให้บุคคลที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี

ที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งในภพนี้และในภพที่เคยผ่านมา

จงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้พีงกระทำ เมื่อได้รับอานิสงส์แล้ว

จงปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม  ด้วยกายกรรม

วจีกรรม มโนกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวข้าพเจ้า

ทั้งตระกูลปู่  ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ตระกูลพี่  ตระกูลน้อง

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระราชาพระมหากษัตริย์ เศรษฐี มหาเศรษฐี

ที่สืบสานพระศาสนาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน มีพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าอโศกมหาราช

พระราชามหากษัตริย์ไทย มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวนมหาราช

สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และววีระกษัตรีย์ทุกๆ พระองค์ อันได้แก่

สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ฯลฯ

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ จตุสดมภ์ทั้ง 4  ขุนเวียง ขุนวัง ขุนคลัง ขุนนา

ท่านแม่ทัพนายกอง หัวหมู่ ขุนพล  ทหารหาญทั้งหลาย ข้าทาสบริพาร

ครูหมัด ครูมวย ครูหอก ครูดาบ ครูศาตราวุธ ทหารบก ทหารเรือ

ทหารอากาศ ทุกกรมกอง

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พระแม่ธรณี แม่พระคงคามหาสมุทร

แม่พระโพสพ แม่พระเพลิง แม่พระพาย เจ้าทะเล เจ้าบาดาล เจ้าพิภพ

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สุริยจักรวาล มีพระอาทิตย์ พระจันทร์

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนชาติ

แร่ธาตุทั้งหลาย ช้างศึก ม้าศึก ช้างเสบียง ม้าเสบียงทั้งหลาย

วัวควายทั้งหลาย หมูเห็ดเป็ดไก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ทั้งสัตว์น้ำจืด น้ำเค็ม

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลาย สัตว์ปีกทั้งหลาย สัตว์ปีนป่ายทั้งหลาย สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย

สัตว์ในไข่ทั้งหลาย สัตว์ในครรภ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเข่นฆ่าก็ดี บริโภคก็ดี

อยู่ในเนื้อ อยู่ในหนัง อยู่ในกระดูก อยู่ในตับ ไต ไส้พุง อยู่ในทั้งหมดอาการ 32 ของตัวข้าพเจ้า

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัมมาอาชีพและปัจจัยสี่ของข้าพเจ้า

ที่ได้มีกินมีใช้ ขอให้สัมมาอาชีพจงได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พยัญชนะ ตัวอักษรทุกภาษาในโลกนี้

เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด จงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้า

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ทรัพย์ของแผ่นดิน ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ดวงจิตดวงวิญญาณ ทั้งหลาย

ที่เคยจะเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานแล้วไม่เกิด จงได้รับในบุญกุศล และจงเว้นจากการจองเวร

 

ขัพเจ้าขอนำส่งให้ ดวงจิตของข้าพเจ้าที่เคยตกหล่น เป็นกรรมอยู่ในนรกภูมิ

ที่อยู่ทุกๆขุมนรกจงหลุดพ้นจากอุปกรรม วิบากกรรม เคราะห์กรรม ด้วยกุศลในครั้งนี้

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ เชื้อโรคเชื้อรา เชื้อร้าย เชื้อนะเร็ง ทั้งหลาย

เชื้อไวรัสทั้งหลาย เชื้อโรคทั้งหลาย จงมีส่วนได้รับในบุญกุศลนี้

และโรคร้ายทั้งหลายขออย่าพึงมี อย่าได้เกิดกับลูกหลานข้าพจ้า จงหยุดที่ข้าพเจ้า

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ตั้งแต่นรกภูมิ อบายภูมิ สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย

เปรตทั้งหลาย อสูรกายทั้งหลาย ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน นรกทุกชั้น นรกทุกขุม

ทุกภูมิ สัมภเวสี ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นญาติ และไม่ใช่ญาติ ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล

ที่รู้จักก็ดี ที่ไม่รู้จักก็ดี ที่เอ่ยถึงก็ดี ที่ไม่เอ่ยถึงก็ดี ที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว

ทั้งที่มีกายและไม่มีกาย ทั้งที่มีธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ และไม่มีธาตุ จงรับเอาส่วนกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระอินทร์ พระพรหม พระยายม พระยายักษ์ พระสยามเทวาธิราช

พระเสื้อเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าพ่อเจตคุป เจ้าพ่อหอกลอง ท้าวกุเวรมหาราช

ท้าวทศรถ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรุฬปักษ์

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พญาครุฑ พญานาค พญาอนันตนาคราช พญางู พญาเงือก

พญาหนุมาน พญาเสือ พญาสิงห์ พญาเต่า พญาจระเข้ พญาปลาไหล

พญาตะขาบ พญาแมงป่อง ปู้ฤาษีทั้ง 108 พระองค์

ปู่อินตา ครูยา หมอยา เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า

เจ้าที่ที่บ้าน เจ้าที่ที่ทำงาน รุกขเทวดา นางไม้ทั้งหลาย

 

ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ธนบัตร ทุกสกุลเงินตรา ของโลกนี้

ที่เป็นทรัพย์ภายนอก จงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า

 

กรรมใดก็ดีที่ข้าพเจ้าเคยมีกรรมต่อทรัพย์ของแผ่นดิน

คนของแผ่นดิน ทำผิดเป็นถูก ทำถูกเป็นผิด และกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างกรรม

กับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาตหรือปัจจุบันชาติไม่ว่าเป็นมนุษย์และสัตว์ ข้าพเจ้าขอให้ท่าน

ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวรสร้างกรรมต่อท่านจงได้รับอานิสงส์ผลบุญของข้าพเจ้า

เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว จงปลดปล่อยกรรม ปลดเปลื้องกรรม งดเว้นการจองเวร

และขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง

ด้วยกุศลในคราวนี้ด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

LINKสั้นๆ แชร์ เป็นธรรมทาน http://goo.gl/K46ZV

โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฐเหยฺย โส คิลา นํ อุปฏฐเหยฺย 

ผู้ใดปราถนาอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด 

เบอร์บัญชีธนาคารเพื่อร่วมบุญหอสงฆ์อาพาธทั่วไทยดังต่อไปนี้ ( for print )

...................................................................................................

0 กองทุนสงฆ์อาพาธ รพ. ฝาง

ธ.กรุงไทย สาขาฝาง

ชื่อบัญชี : กองทุนสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลฝาง

เลขที่บัญชี : 532-0-28110-2

โทรศัพท์ 053-451444, 451144

1 ร.พ. สงฆ์ กรุงเทพ

โทร02-2471825-6, 023544310

ธ. กรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

เลขบัญชี 013-1-85026-1

ชื่อบัญชี " เงินบริจาคบำรุง ร.พ. สงฆ์ "

( หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ 02-3544273 )

หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 1 เดือนจะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุก็ได้ 4 วัตถุประสงค์

ค่าภัตตาหารและเลือด, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และบำรุงทั่ว ๆ ไป

เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้นำไปรักษาพระสงฆ์อาพาธทันที

...................................................................................................

2 มูลนิธิ ร.พ. สงฆ์ กรุงเทพ

โทร 02-3544288 02-3544278

02-6409537 02-3544293 ต่อ 4111 5125

ธ. ทหารไทย สำนักพหลโยธิน

เลขบัญชี 001-2-46180-2

ชื่อบัญชี " มูลนิธิ ร.พ. สงฆ์ "

( หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนทีเบอร์ 02-6449779 )

หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 2 สัปดาห์จะได้ใบอนุโมทนาบัตร

[ 1,000.- บาทขึ้นไปตั้งชื่อกองทุนได้ จะได้รับใบเสร็จรับเงินและสะสมไป เมื่อไรถึง 5,000.- บาทจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรอย่างแข็ง ]

หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุก็ได้ มีหลายวัตถุประสงค์

ค่าภัตตาหารและเลือด, ค่ายา, ค่ารักษา, ค่าเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์และบำรุงทั่ว ๆ ไป

เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้น

...................................................................................................

3 ร.พ. จุฬาฯ

ตึกวชิรญาณวงศ์ ( หอสงฆ์อาพาธจุฬา )

โทร 02-2564505, 02-2564382

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

เลขบัญชี 045-2-88000-6

ชื่อบัญชี " สภากาชาดไทย "

เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์

1.ระบุ 430-0321 " กองทุน 90 ปีเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่ายาสำหรับพระภิกษุอาพาธ และ ผู้ป่วยอนาถา "

2.ระบุ 422-0075 " ค่ายา-เวชภัณฑ์-อุปกรณ์การให้โลหิตพระภิกษุอาพาธ "

ร.พ. จุฬาฯ แฟกซ์ 02-2517901

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบเสร็จรับเงิน

1,000.- บาทขึ้นไปรับใบอนุโมทนาใบใหญ่อย่างแข็ง

20,000.- บาทขึ้นไปเมื่อแจ้งชื่อ-นามสกุลพร้อมรูปมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์สภากาชาดไทย ได้รับสิทธิมากมายทั้งจาก ร.พ. จุฬาและ ร.พ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เช่น การลดราคาค่าห้องพักเมื่อเป็นผู้ป่วยในเป็นต้น

...................................................................................................

4 ร.พ. ศิริราช

โทร 02-4198514-7 ศิริราชมูลนิธิ

ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์

ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขบัญชี 157-1-08108-3

ชื่อบัญชี " ศิริราชมูลนิธิ "

4.1

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

เลขบัญชี 016-3-00049-4

ชื่อบัญชี " ศิริราชมูลนิธิ "

.

4.2

ธ. ทหารไทย สาขาราชดำเนิน

เลขบัญชี 002-2-60700-6

ชื่อบัญชี " ศิริราชมูลนิธิ "

.

4.3

ธ. กรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน

เลขบัญชี 211-0-15555-9

ชื่อบัญชี " ศิริราชมูลนิธิ "

.

4.4

ธ. กรุงไทย สาขาปิ่นเกล้า

เลขบัญชี 031-004905-9

ชื่อบัญชี " ศิริราชมูลนิธิ "

เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า

เพื่อพระอาพาธศิริราช

ที่เบอร์แฟกซ์ โทร 02-4112423

...................................................................................................

5 ร.พ. วิชัยยุทธ

โทร 02-6186200

ธ. กรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา

ประเภทบัญชีฝากประจำ 12 เดือน

เลขบัญชี 053-2-07758-2

ชื่อบัญชี " มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ ร.พ. วิชัยยุทธ "

" MOONLANITHIPHUEPRAPISU... "

แฟกซ์ 02-2781017

...................................................................................................

6 ที่พักสงฆ์ ก.ม. 27

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อพระผู้ดูผมยังไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์ได้

ธ. กรุงเทพฯ สาขาประชาชื่น

เลขบัญชี 193-0-10107-4

ชื่อบัญชี " มูลนิธิจันทสาโร ( หลุยส์ ) "

หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาโทรศัพท์กราบเรียนถามพระว่าจะให้ทำอย่างไร หรือเขียนจดหมายถามพระ ที่อยู่ 75/15 ซอยแข็งขัน 3 ถนนพหลโยธิน ซอย 64 กทม

...................................................................................................

7 ร.พ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

โทร 055-659072

ธ. กรุงเทพฯ สาขาทุ่งเสลี่ยม

เลขบัญชี 460-0-02275-2

ชื่อบัญชี " วัดพิพัฒน์มงคล "

หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาสอบถามก่อน

จุดเด่นของหอสงฆ์อาพาธ ร.พ. ทุ่งเสลี่ยมคือการใช้แพทย์แผนไทยเข้าร่วมการรักษาด้วย เบอร์บัญชีนี้เป็นการสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธแบบชั้นเดียว จำนวน 30 เตียง งบประมาณ 9 ล้านบาท ( หากเงินเกินค่าก่อสร้างจะนำไปใช้ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนต่อไป )

จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ ท่านที่ร่วมทำบุญตั้งแต่ 1,000.- บาทขึ้นไปทางวัดพิพัฒน์มงคลจะมอบพระที่สะสมให้เป็นของที่ระลึก

ขณะนี้ตึกสงฆ์อาพาธใกล้เสร็จแล้ว หากแต่ยังขาดปัจจัยค่าอาคารอยู่

กำหนดการเปิดใช้อาคารสงฆ์อาพาธของ ร.พ. ทุ่งเสลี่ยม จะทำการเปิดให้บริการประมาณต้นปี 2553

เมื่อโอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 055-659198

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

...................................................................................................

8 ร.พ. เลย

อาคารสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยใน 6 ชั้น 126 เตียง

พื้นที่ใช้สอย 6,277.5 เมตร จำนวน 1หลัง

ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 2 ปี (ปีงบประมาณ 2552-2553)

งบประมาณการก่อสร้าง 70 ล้านบาท

โดย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

ประธานที่ปรึกษาโครงการ

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาภูเรือ ( จ. เลย )

เลขบัญชี 758-2-00777-4

ชื่อบัญชี " วัดป่าม่วงไข่ "

ดำเนินการโดย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร

8.1

ธ. กรุงไทย สาขาเลย

เลขบัญชี 403-1-06404-7

ชื่อบัญชี โรงพยาบาลเลย

ในการโอนเงินเข้าบัญชีนี้ ต้องแจ้งทุกครั้งว่าเป็นการทำบุญสร้างหอสงฆ์อาพาธ

ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตรหรือใบตอบรับสามารถแฟกซ์แจ้งที่หมายเลข FAX : 042-862147 ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งให้ตามชื่อที่อยู่และใบนำฝากที่ท่านแจ้ง

...................................................................................................

9 ตึกพิเศษสงฆ์ 94 ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร ( 2 ) ร.พ. ศรีสมเด็จ

โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 043-508151 หรือ 3

( ขอสัญญาณแฟกซ์ หากไม่มีคนรับจะเป็นออโต้ )

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

วันที่ 3 พ.ค. 2553 จะมีพิธีมอบตึกสงฆ์อาพาธ

แต่ยังสามารถบริจาคในส่วนอุปกรณ์การแพทย์ได้อยู่ ( ยังไม่จำกัดเวลาการบริจาค )

ตึกศรีมหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์

ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้างตึกศรีมหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์

ณ วัดประชาคมวนาราม ( วัดป่ากุง ) สำนักงานมูลนิธิหลวงปู่ศรีมหาวีโร

สถานที่ก่อสร้าง ร.พ. ศรีสมเด็จ

ธ. ทหารไทย สาขาร้อยเอ็ด

เลขบัญชี 368-2-49705-6

ชื่อบัญชี " พระเจดีย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร "

บัญชีนี้จะนำปัจจัยไปสร้างตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 ด้วย

และ

ธ. กรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด

เลขบัญชี 411-0-79328-9

ชื่อบัญชี " ตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 "

บัญชีนี้ใช้ปัจจัยสร้างเฉพาะตึกสงฆ์ศรี มหาวีโร 2 และอุปกรณ์การแพทย์

พระภิกษุผู้ประสานงานโทร 089-2752059

...................................................................................................

10 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

ธ. ทหารไทย สาขาบ้านผือ

เลขบัญชี 362-2-36452-3

ชื่อบัญชี " กองทุนหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ร.พ. ศรีนครินทร์ ในอุปถัมภ์วัดป่านาคำน้อย "

บัญชีนี้อยู่ในการดูแลของหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย

.

10.1 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่บัญชี 551-408797-6

ชื่อบัญชี " มูลนิธิหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต "

" LUANGPOOMUN P... "

ทุกเดือนจะเบิกจ่ายค่ายา ค่ารักษาพระอาพาธจากบัญชีนี้ก่อน

.

10.2 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

โทร 043-366331

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา ม. ขอนแก่น

เลขบัญชี 551-2-99665-8

ชื่อบัญชี " หอสงฆ์ตึก 19 ชั้น "

บัญชีนี้หากไม่แจ้งวัตถุประสงค์จะใช้ในการซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอสงฆ์

( หรือแจ้งเพื่อต้องการให้ใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับสงฆ์อาพาธ )

.

10.3 ร.พ. ศรีนครินทร์ ม. ขอนแก่น

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา ม. ขอนแก่น

เลขบัญชี 551-2-450767

ชื่อบัญชี " กองทุนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสีเพื่อหอสงฆ์อาพาธ "

กองทุนนี้จะถูกใช้เมื่อกองทุนอื่นเหลือน้อย

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

นายนิโรจน์ ประจุดทะสี โทรศัพท์ 043-202-606 และ 043-366-335

โอนแล้วขอสัญญาณแฟกซ์เบอร์ 043-202606 และ 043-366335

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

...................................................................................................

11 ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ จ. อุบลราชธานี

โทร 045-319300-98

ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางรัก

เลขบัญชี 242-0-14567-0

ชื่อบัญชี " มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ "

11.1

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

เลขบัญชี 026-411418-8

ชื่อบัญชี " มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ "

11.2

ธ. ออมสิน สาขาสาทร

เลขบัญชี 00-0017-20-051732-5

ชื่อบัญชี " มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ "

11.3

ธ. กรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม

เลขบัญชี 071-1-22388-2

ชื่อบัญชี " มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ "

11.4

ธ. กสิกรไทย สาขายานนาวา

เลขบัญชี 013-2-64636-8

ชื่อบัญชี " มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ "

11.5

ธ. กรุงไทย สาขาสี่แยกกิโลศูนย์ จ. อุบลราชธานี

เลขบัญชี 287-1-09806-9

ชื่อบัญชี " มูลนิธิ ร.พ. ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ "

โอนแล้วแฟกซ์ 02-6739940-1

หลังรับแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

โทรศัพท์ 045-319399, 02-6739940-3

( รายการนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส่วนสุดท้ายและสวนสมุนไพรไทยที่ต่อไปภายภาคหน้าอาจเป็นแพทย์ทางเลือกอีกแผนหนึ่ง )

สำนักงานมูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เลขที่ 1648 อาคารมหาเจษฏาบดินทร์ วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เช็ค/ดร๊าฟ สั่งจ่ายในนาม

" มูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ "

ธนาณัติ ปณ. กลาง 10501 สั่งจ่ายในนาม

" มูลนิธิ ร.พ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ "

...................................................................................................

12 ตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. อุดร

10 ชั้น 200 ล้านบาท

ขณะนี้ทราบว่าได้เงินทำบุญ 335 ล้านบาทแล้วเมื่อ 30 มี.ค. 2553

ค่าอุปกรณ์การแพทย์อีกประมาณ 300 ล้านบาท

รวมเป็นประมาณ 500 ล้านบาท

โทร 042-348890 042-282258

12.1

ธ. กสิกรไทย สาขาเอกมัย

เลขบัญชี 059-2-50100-9

ชื่อบัญชี " ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน "

" PHAPA 84,000 UNIT UDONTANEE HOSPITAL ... "

หรือ 12.2

ธ. กสิกรไทย สาขาอุดรธานี

เลขบัญชี 110-2-20733-3

ชื่อบัญชี " ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน "

หรือ 12.3

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาอุดร

เลขบัญชี 510-4-18734-8

ชื่อบัญชี " ผ้าป่า 84,000 กอง ร.พ. อุดรธานีโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน "

( โอนต่างสาขาไม่เสียค่าบริการ ถามได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร )

แฟกซ์ 042-244249

...................................................................................................

13 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

โทร 02-4122752

ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางกอกน้อย

เลขบัญชี 119-0-20013-7

ชื่อบัญชี " น.ส. มานี ตั้งตรงจิต "

โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด หากไม่ชัดบัญชีนี้จะเป็นค่ารถ ค่าเดินทางแก่พระ หรือค่าฟอกเลือด หรืออื่น ๆ

.

13.1 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ธ. กสิกรไทย สาขาพรานนก

เลขบัญชี 019-2-27502-4

ชื่อบัญชี " มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต "

โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด หากไม่ชัดบัญชีนี้จะเป็นค่าจัดถวายภัตตาหารเลี้ยงพระที่มาพักหรือค่าอื่น ๆ

.

13.2 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ธ. นครหลวงไทย สาขาจรัลสนิทวงศ์ 35

เลขบัญชี 048-2-31975-9

ชื่อบัญชี " น.ส. มานี ตั้งตรงจิต "

บัญชีนี้หากโอนแล้วไม่แฟกซ์แจ้ง เงินบริจาคในบัญชีนี้จะถูกนำไปใช้เกี่ยวกับพระสงฆ์อาพาธโดยตรง เช่น ค่าฟอกไต ( พระภิกษุที่ล้างไตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ) ค่ารถค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะที่มูลนิธิใช้รับส่งพระอาพาธฉุกเฉินไป ร.พ. ศิริราชพยาบาล เมื่อค่อยยังชั่วก็ย้ายไปอยู่ ร.พ. สงฆ์

.

13.3 มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ทางมูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้วางมัดจำที่ดินไว้ 341 ตรว. เป็นเงิน 500,000.- บาท ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2552 ได้รับเงินบริจาคเพื่อการนี้แล้ว 1 ล้านบาทเศษ ยังขาดปัจจัยอีกประมาณ 14 ล้านบาท จะถึงกำหนดโอนเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2553 จึงหวังในความศรัทธาที่ทุกท่านได้มอบให้แก่มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่ได้รับใช้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั่วไป โดยเฉพาะสายหลวงปู่มั่นและสายวัดป่า

จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีกำลังศรัทธา กำลังทรัพย์ร่วมทำบุญเพื่อซื้อที่ดินเพิ่ม โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธ. กรุงเทพ สาขาแม็คโครจรัลสนิทวงศ์ 37

เลขบัญชี 086-0-18034-8

ชื่อบัญชี " น.ส. มานี ตั้งตรงจิต "

หรือ

.

13.4

ธ. กรุงไทย สาขาแม็คโครจรัลสนิทวงศ์ 37

เลขบัญชี 864-0-03399-4

ชื่อบัญชี " น.ส. มานี ตั้งตรงจิต "

บัญชีทั้ง 2 เลขด้านบนนี้ใช้เฉพาะการซื้อที่ดินเพิ่มให้แก่มูลนิธิเท่านั้น 

...................................................................................................

14 ร.พ. ไทยนครินทร์ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 3.5

โทร 02-3612727 ต่อ 3316

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาบางนา-ตราด ก.ม. 3.5

เลขบัญชี 117-2-06999-4

ชื่อบัญชี " กองทุนหลวงพ่อพุธ ฐานิโยเพื่อพระอาพาธ "

" BUDDHA FOUNDATION ... "

โอนแล้วต้องแฟกซ์แจ้ง 02-3612777

...................................................................................................

15 กองทุนโลกทิพย์

โทร 02-2483291-3

ธ. กสิกรไทย สาขาอโศกดินแดง

เลขบัญชี 049-2-08708-6

ชื่อบัญชี " มงคล เนินอุไร "

โอนแล้วต้องแฟกซ์เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ทุกครั้งว่า เพื่อพระอาพาธ

แฟกซ์เบอร์ 02-2466463

( รายการนี้หากมีพระอาพาธไม่มีค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อการรักษาหรือค่าอื่นใด รวมทั้งค่ารักษาสามารถโทรไปแจ้งและขอได้โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องเป็นพระที่ป่วย เพียงแต่ทำตามกติกาของโลกทิพย์เท่านั้น )

...................................................................................................

16 ร.พ. รามาธิบดี

ตึกใหม่ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์

โทร 02-2011205 02-2012522 02-2011655

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

เลขบัญชี 026-2-58200-0

ชื่อบัญชี " ศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ "

โอนแล้วแฟกซ์เบอร์ 02-2011481

( รายการนี้ไม่สามารถระบุว่า เพื่อพระอาพาธได้ เพราะเป็นรายการสร้างตึกใหม่ ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ตึกนี้สร้างเพื่อสาธารณโดยพระภิกษุสงฆ์สามารถมาใช้ได้ด้วย แต่ไม่สามารถว่าจะระบุให้เฉพาะพระสงฆ์ได้ )

...................................................................................................

17 ร.พ. บ้านม่วง อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร

สร้างตึกสงฆ์อาพาธ 2 ชั้น 60 เตียง

ธ. กรุงเทพฯ สาขาบ้านม่วง

เลขบัญชี 636-0-19053-9

ชื่อบัญชี " หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท "

หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท วัดบ้านดงหวาย อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร

...................................................................................................

18 ร.พ. พิจิตร

ตึกสงฆ์อาพาธและหออายุกรรม

โทร 056-611230 ต่อ 1311

ขณะนี้ตึกสงฆ์อาพาธได้สร้างเสร็จแล้ว 90% เศษ

และปิดรับเงินบริจาคร่วมทำบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธแล้ว

หากแต่ทางโรงพยาบาลยังขาดเงินในการจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตึกสงฆ์อาพาธหลังนี้อยู่ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงได้เปิดบัญชีเพื่อเปิดรับเงินบริจาคร่วมทำบุญจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และหวังในจิตศรัทธาของทุก ๆ ท่าน โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ธ. กรุงไทย สาขาพิจิตร

เลขบัญชี 610-0-22081-4

ชื่อบัญชี " กองทุนซื้อคุรุภัณฑ์ทั่วไปและอุปกรณ์การแพทย์ " 

โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 056-611311

1,000.- บาทขึ้นไปได้รับใบตอบขอบคุณและใบอนุโมทนา

...................................................................................................

19 หลวงพ่อทอง จันทสิริ ( เจ้าอาวาสวัดอโศการาม )

หลังการผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะอาหาร ท่านต้องฉันยา Glivec 1 เม็ดทุกวัน เม็ดละ 3,891.- บาท

ธ. กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์ ก.ม. 14

เลขบัญชี 253-0-11039-5

ชื่อบัญชี " พระทอง นารีวงษ์ "

( รายการนี้ไม่ออกใบอนุโมทนานะครับ )

...................................................................................................

20 หลวงปู่ถนอม ฐิติธัมโมผู้ผจญวิบากขันติบารมี

ชื่อบัญชีคุณอาภา ก้องสนาม

ธ. กสิกรไทย

เลขที่ 523-2-06789-8

...................................................................................................

21 สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. แม่ทา จ. ลำพูน

22 เตียง งบ 6 ล้านบาท

ค่าอาคาร 5 ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ 1 ล้านบาท

ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และ

ครูบาคำตั๋น ปัญโญ วัดหม่อนปู่อิ่น อ.ดอยหล่อ

ได้เมตตาเป็นประธาน

.

21.1

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่ทา จ.ลำพูน

ชื่อบัญชี : กองทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ รพ.แม่ทา

เลขที่บัญชี : ออมทรัพย์ เลขที่ 447-2-66049-1

ตอนนี้โรงพยาบาลได้เปิดบัญชีเงินฝากอีกบัญชี ดังนี้

.

21.2

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ทา จ. ลำพูน

เลขที่ 531-0-09861-5

ชื่อบัญชี "กองทุนตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลแม่ทา"

โรงพยาบาลแม่ทา โทร. 053-976-000

ถึงวันที่ 23 ก.ย. 2552 ได้รับเงินบริจาคแล้วประมาณ 2 แสนบาทเศษ

โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 053-976019

...................................................................................................

22 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่ ร.พ. สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ร่วมทำบุญสร้างตึกอุบัติเหตุถวายเป็นสังฆทาน เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระสงฆ์จึงบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่อไป ทำให้ได้บุญหลายต่อ

และถ้าท่านต้องการรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษี โปรดส่งสลิปการโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ของท่านกลับมาที่หมายเลขแฟกซ์ 02-412-8415

ติดต่อสอบถามได้ที่

พระอาจารย์ทองปาน จารุวณฺโณ 081-290-0519

ผศ. ยุวดี ชาติไทย ( ร.พ.ศิริราช ) 089-816-4343

ร่วมทำบุญได้โดยโอนเงินเข้า

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ชื่อบัญชี " พระทองปาน จารุวัณโณ "

เลขที่ 428-1-10285-2

...................................................................................................

23 รพ. แม่สอด

175/16 ถ. ศรีพานิช อ. แม่สอด จ. ตาก

หอสงฆ์ของ ร.พ. แม่สอดมีห้องพิเศษสำหรับพระภิกษุ 10 ห้องและมีเตียงสำหรับพระภิกษุอาพาธธรรมดาอีก 5 เตียง

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

โทร 055-542736

ธ. กรุงไทย สาขาแม่สอด

เลขบัญชี 604-1-52689-4

ชื่อบัญชี " เงินบริจาคเพื่อ ร.พ. แม่สอด "

ต้องระบุวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธ ร.พ. แม่สอด หรือจะแบ่งย่อยวัตถุประสงค์ดังนี้

บริจาคเพื่อค่ายาม ภัตตาหาร, เวชภัณฑ์หรือรวม ๆ กันเพื่อพระอาพาธ ร.พ. แม่สอด

โทรสาร 055-542735 

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

...................................................................................................

24 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่

110 ถ. อินทวโรรส อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ธ. ไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่

เลขบัญชี 566-2-02332-1

ชื่อบัญชี " ทุนนิธิสงฆ์ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ "

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ

ผู้อำนวยการ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์

โทร 053-945672

โอนแล้วแฟกซ์ใบโอนที่แฟกซ์เบอร์ 053-947888 ( งานคลัง )

500.- บาทขึ้นไปได้รับใบตอบรับ

1,000.- บาทขึ้นไปได้รับใบอนุโมทนาบัตร

หลังแฟกซ์ใบโอนแล้วประมาณ 20 วันจะได้รับใบเสร็จรับเงิน

...................................................................................................

25 ร.พ. สมเด็จพระยุพราชปัว

70 ม.6 ต. วรนคร อ. ปัว จ. น่าน 55120

กองทุนรักษาสงฆ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร 054-791104, 756407 ต่อ 203

โทรสาร 054-791225

...................................................................................................

26 ร.พ. สงขลา

666 หมู่ที่ 2 ต. พะวง อ. เมือง จ. สงขลา 90100

ธ. กรุงเทพ สาขาห้าแยกจังหวัดสงขลาสะพานติณลสูลานนท์

เลขบัญชี 499-0-45563-8

ชื่อบัญชี " กองทุนตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. สงขลา "

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร 074-338100 ต่อ 1939, 1049

โทรสาร 074-480058

หลังแฟกซ์ใบโอนประมาณ 1-2 สัปดาห์จะได้รับใบอนุโมทนาบัตร

มูลนิธิตึกพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงขลา ใคร่ขอให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสิกา ( แม่ชี ) ที่เข้ารับการรักษาที่ ร.พ. สงขลา เตรียมบัตรทอง และ ใบสุทธิ หรือใบบวชของแม่ชี มาแสดงเพื่อใช้สิทธิ ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ ก็จะเลือกใช้สิทธิบัตรทองก่อน ส่วนค่ายาหรือค่าอุปกรณ์ที่บัญชีบัตรทองไม่ครอบคลุม ทางกองทุนตึกสงฆ์อาพาธจะออกในส่วนเกินนั้นให้ ในกรณีใช้บัตรทองไม่ได้ก็จะใช้ใบสุทธิหรือใบบวช โดยกองทุนตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ. สงขลาจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้เช่นกัน

...................................................................................................

27 ร.พ. คลองสาน อ. คลองสาน จ. ชัยภูมิ

หลวงพ่อสายทอง ลูกศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร

เมตตาเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์

ดำริสร้างโรงพยาบาลคลองสานขึ้นที่อำเภอคลองสานจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ 40 ล้านบาท ขณะนี้มีผู้ร่วมบุญไปแล้วประมาณ 38 ล้านบาท ยังขาดปัจจัยอีกประมาณ 2 ล้านบาท

กล่องตู้รับบริจาคตั้งอยู่ที่มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จรัลสนิทวงศ์ 37

( ผมยังไม่ทราบเบอร์บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง )

...................................................................................................

28 "ศ. ทุนนิธิสงเคราะห์ สงฆ์อาพาธ อ.ประถม อาจสาคร"

(pratom foundation)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส)

บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 348-1-23245-9

...................................................................................................

29 โครงการ:สังฆทานยาสามัญเพื่อวัด/สถานปฏิบัติธรรมที่กันดารทาง EMS

วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหายาสามัญประจำบ้านคุณภาพสูงถวายแด่วัด สำนักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรมที่กันดารทมายังสถานพยาบาลได้ลำบาก

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นพ. ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย

e-mail ติดต่อ :rojkajorn@hotmail.com

งบประมาณ: สังฆทาน 1 ชุด รวมค่าจัดส่งและกล่องโดยประมาณ 1,000บาท x100 วัด = 100,000 บาท ( มี waiting list อีก 145 วัด =145,000 บาท ขึ้นกับงบประมาณว่ามีเพียงพอหรือไม่) จัดส่งแล้ว 200 กว่าวัด/สำนัก

ชื่อบัญชี

นายศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย เพื่องานพระพุทธศาสนา

ธ. ทหารไทย สาขา ร.พ. ภูมิพล

บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-276-3230 

...................................................................................................

30 โรงพยาบาลนครพนม

โทร.0-4252-0868 ต่อ 1111, 2222, 3333, 4444

ธ. กรุงไทย (สาขานครพนม)

ชื่อบัญชี "กองทุนปรับปรุงห้องพิเศษสงฆ์"

เลขที่บัญชี 408-035531-9

***********************************************************************

31 รพ. สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

อ. ด่านซ้าย จ. เลย

โทร 042-891314 และ 042-891276

ศูนย์ประกันสุขภาพ รพ. สมเด็จพระบยุพราชด่านซ้าย โทร 042-891276 ต่อ 555

ธ. กรุงไทย สาขาด่านซ้าย

เลขบัญชี 433-1-20727-7

ชื่อบัญชี " กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "

****************************************************************

32 เชิญร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อขยายที่พักสงฆ์สุจิตรา พุทธมณฑล สาย 2 กรุงเทพฯ

ที่พักสงฆ์สุจิตราสร้างขึ้นตามดำริหลวงปู่หลุยส์ จันทสาโร วัดถ้ำผาบึ้ง จ. เลย ต้องการขยายพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อคณะสงฆ์และญาติโยม จำนวน 1 ไร่ 300 ตารางวา ตรว.ละ 15,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้าน 5 แสนบาท โอนเข้าบัญชี

ธ. กรุงเทพ สาขาวังสะพุง จ. เลย

บัญชีเลขที่ 416-0-68760-6

ชื่อบัญชี พระอาจารย์ไสว งามศิริ

***********************************************************************

33 อโรคยศาล วัดคำประมง ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

เป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ (ทุกชาติทุกศาสนา) ที่มีความทุกข์อันเกิดจากโรคภัย

ไข้เจ็บที่รุนแรงโดยเฉพาะโรคมะเร็ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดูแลรักษาได้มาจาก ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันบริจาค เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๓) มีผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษาประมาณ ๑,๙๐๐ คนแล้ว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐ ล้านบาท (ข้อมูลถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๓) ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษามาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งผู้ป่วยชาวต่างประเทศเช่นกัน

อันเนื่องด้วยการรักษาของวัด ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นกับผู้ป่วยทางวัดซึ่งมีภาระในการใช้จ่าย โดยเฉพาะค่ายารักษามะเร็ง, ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น, ค่าไฟฟ้า, ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากมาย

รายได้ที่จะเข้ามาสนับสนุนจึงมาจากจิตศรัทธาของท่านทั้งหลาย

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ธนาคาร

วัดคำประมง

412-0-01996-9

 ธ.กรุงไทย

กองทุนยารักษามะเร็ง

347-2-42533-3

 ธ.ทหารไทย

พระธรรมเทศนา

547-2-23040-1

 ธ.ไทยพาณิชย์

พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี

316-0-35902-6

 ธ.กรุงเทพ

พระปพนพัชร์ จิรธัมโม-รถพยาบาล

120-2-04508-8

 ธ.กสิกรไทย

พระปพนพัชร์ ภิบาลพักตร์นิธี กองทุนเพื่อโีรงต้มยาอโรคยศาล

145-2-02117-1

 ธ.ยูโอบี

โครงการช่วยชีวิตพิชิตมะเร็ง(วัดคำประมง)

442-0-18434-5

 ธนาคารกรุงไทย

มูลนิธิอภิญญาณอโรคยศาล

412-0-49694-5

 ธนาคารกรุงไทย

วัดคำประมง

442-0-17816-7

 ธนาคารกรุงไทย

อโรคยศาล วัดคำประมง

137-2-00863-8

 ธนาคาร

เพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

หมายเหตุ

คุณหมอ นพ. อนุสรณ์ ปัญญานุภาพ โทรมือถือ 089-4224330 รพ. จุฬา อาสาเป็นแพทย์ที่ปรึกษาคุยกับผู้ป่วยทางโทรศัพท์มือถือแด่พระภิกษุ สามเณร เถร และแม่ชี ทั่วประเทศไทยโดยไม่ได้คิดค่าตอบแทน

นพ. อนุสรณ์ ปัญญานุภาพยังบอกว่า มีเบอร์โทรศัพท์หมายเลขหนึ่งที่น่าจดและบอกไปยังทุก ๆ คนที่รู้จักรวมทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วย คือหมายเลข 1669 เพื่อแจ้งในกรณีที่มีกรณีฉุกเฉินหรืออาพาธหนัก ในกรณีหาค่าเดินทางออกจากป่าไม่ได้ สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือ เมื่อหน่วยงานรับทราบแล้วจะได้จัดส่งรถแอมบูล๊านท์เข้าไปรับถึงสถานที่ที่ต้องการให้ไปรับ

ขอเชิญร่วมบุญหออภิบาลสงฆ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

จามภาพด้านล่างนะครับ

IMG_4318.JPG

IMG_4317.JPG

🔴 ทางเลือกบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ แบบโอนเงินและไถ่จากโรงฆ่าสัตว์

๑. ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร
#ธนาคารกรุงไทย 030-6-01239-1
#ธนาคารไทยพาณิชย์ 001-3-48169-3
ชื่อบัญชี "ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"

๒. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน
#ธนาคารไืทยพาณิชย์ 029-4-51787-7 #ธนาคารออมสิน 020-1-0290969-2

๓. โรงฆ่าสัตว์ที่ร่วมโครงการ
👉โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี  
บริษัท พ.บางกอกฟาร์ม จำกัด
เลขที่ 25 ถนนโสภา
ต.บางปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
โทร. 02-978-0725-9
         02-581-6168
         02-581-6367-8
โคราคาตัวละ  27,000.- บาท  
กระบือราคาตัวละ  29,000.- บาท  

👉โรงฆ่าสัตว์เทศบาลอยุธยา รุ่งโรจน์ฟาร์ม
เลขที่ 50/3 ต.หัวรอ
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา  
โทร. 035-251-454
         081-947-7424
         081-837-8443
โคราคาตัวละ  27,000 บาท
กระบือราคาตัวละ  30,000 บาท

➖➖➖➖➖➖➖
ผู้สนใจ ไถ่ชีวิตโคกระบือ มีทางเลือกดังนี้ค่ะ >> Updated

1.....ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
http://www.dld.go.th/

ไปที่ ตึกวิชาการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามเวลาราชการ
69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร./โทรสาร 02-653-4411 02-653-4926

หรือ โอนบริจาคที่ ชื่อบัญชี "ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ" ที่ ธนาคารกรุงไทย  สาขาราชเทวี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 030-6-01239-1 หรือ

ชื่อบัญชี "โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือพันธุ์ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ" ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน สาขา ชิดลม กรุงเทพฯ บัญชีเดินสะพัด เลขที่ 001-3-48169-3

เมื่อท่านโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วชกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร  พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเจนแล้วส่งมาที่
69/1 กรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตึกวิจิตรพาหนการ  ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
E-mail: Drasa4@dld.go.th

การรับบริจาคธนาณัติ, ตั๋วแลกเงิน, เช็ค สั่งจ่ายในนาม  "โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"
69/1 กรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตึกวิจิตรพาหนการ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  (ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.ราชเทวี)

2.....ไปที่โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรฯ มี 2แห่งคือ

1 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี  บริษัท พ.บางกอกฟาร์ม จำกัด เลขที่ 25 ถนนโสภา ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร. 02-978-0725-9 , 02-581-6168 , 02-581-6367-8
โคราคาตัวละ  27,000.- บาท  กระบือราคาตัวละ  29,000.- บาท  

2 โรงฆ่าสัตว์เทศบาลอยุธยา รุ่งโรจน์ฟาร์ม เลขที่ 50/3 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  โทร. 035-251-454 , 081-947-7424 , 081-837-8443
โคราคาตัวละ  27,000.- บาท  กระบือราคาตัวละ  30,000.- บาท

3.....ไถ่ชีวิตโคกระบือ ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน
โคราคาตัวละ 20,000 บาท  หรือตามกำลังศรัทธา
ท่านสามารถโอนร่วมบุญได้ที่
ชื่อบัญชี  (ไถ่ชีวิตโค-กระบือ บุญต่อบุญ) - ชื่อบัญชีเดียวกัน
- ธนาคารไืทยพาณิชย์ สาขา หลักสี่
- เลขบัญชี 029-4-51787-7 ประเภท ออมทรัพย์
- ธนาคารออมสิน สาขา วัชรพล
- เลขบัญชี  020-1-0290969-2 ประเภท ออมทรัพย์
โทร 063-215-3665  FAX 02-521-3560