VT18

vecka

1 (tisdag, 30 min)

2   (onsdag, 30 min)

3 (torsdag, ½ klass, 40 min)

glosor

2

Läs brev (både tyst och högt) och börja skriva ett svar,

gå igenom användbara verb i dåtid

(skriftlig interaktion och produktion)

Fortsätt att skriva ett svar på breven

(skriftlig interaktion och produktion)

½-dag för IUP-samtal, lektionen går bort

3

½-dag för IUP-samtal, lektionen går bort

Fortsätt att skriva ett svar på breven, rita en bild

Läxa till v. 4

(skriftlig interaktion och produktion)

Läs ditt brev högt och spela in i Showbie

(muntlig produktion)

Verb i då-tid

4

“loppor”

(skriftlig interaktion och produktion)

“loppor”

(skriftlig interaktion och produktion)

Använda lopporna!

(muntlig interaktion och produktion)

5

Skriv in glosorna i skrivboken

The Game 5

Kahoot

The senses practice (denna länk funkar bara på en dator)

Elevspel.se

+ övningar i Showbie

Använda lopporna!

Glosförhör!

(muntlig interaktion och produktion)

The Five Senses

6

Write a text about your mother.

(Write a text about your father.)

Elevspel.se uppdrag: he/his, she/her

Skriv in glosorna i skrivboken

 • Alla glosorna om tid
 • Bara de glosor du inte redan kan från The Game 6

The Game 6

Days of the week

Days of the week video

Months

What time is it?

The Game 6 glosor

7

Time lyssna

Time läsa

Klockan

Elevspel.se:

What time is it?

Glosförhör!

Speed dating time

Body and clothes

Body

The Body Part Song

The Game 7 glosor

8

The Game 7

Skriv in de glosor du inte redan kan i boken.

Idrottsdag!

The Game 7

Elevspel.se Body

9

Sportlov

10

Body

Elevspel.se Body

The Body Part Song

Text läs i par

Film

Write: describe the children in the picture! Write in your blue notebook.

 • Have you ever been to a hospital?
 • What is your favorite piece of clothing?
 • Which of your body parts is your favorite, and why?

Glosförhör (body and clothes)

Listening comprehension (10 min)(Showbie)

Repetition glosor från v. 6 (time, days and months)

Speed dating /the body and clothes

11

The Game 8

Skriv in de glosor du inte redan kan i boken.

Studiedag

Repetition glosor från v.6 (Stella)

Speed Dating/ food

The Game 8 glosor

12

Läsa en meny

Diskutera:

 • What is your favorite food?
 • What did you have for breakfast?
 • What do you think about school lunches?

Vetenskapens hus

Göra ett spel

13

Skriv svar på frågorna nedan i din blå skrivbok:

 • What is your favorite food?
 • Do you know how to cook? Recipe?
 • What do you eat for breakfast?

Glosförhör! (The Game 8/ food)

Charlotta

Göra ett spel

Spela spelen

14

Påsklov

15

The Game 9

Skriv in de glosor du inte redan kan i boken.

Feelings

Feelings

Feelings 2

Speed Dating/ feelings

Repetition v. 7

16

 • Who makes you laugh?
 • What makes you cry?
 • Have you ever been in love?

Glosförhör! (The Game 9/ feelings)

The Game 10

Skriv in de glosor du inte redan kan i boken.

Family

Repetition glosor från ep. 8 (Philip)

 • Do you know any twins?
 • What are your grandparents’ names?
 • Have you ever felt like a champion?

17

Little Red Riding Hood

Question words

18

Lov

19

20

21

22

23

Lov

Lov

24

Skolavslutning!

HT17

vecka

1 (tisdag, 30 min)

2   (onsdag, 30 min)

3 (torsdag, ½ klass, 40 min)

glosor

35

Outside: Back to School Bingo

Outside:  Nature walk

Diagnos/utvärdering:

“All about me

36

Color “All about Me”

Naturskolan

Barbro på Naturskolan med 4Mb/ vikarie

colors

37

Fadderdag

All about me

All about me

38

Learn the colors, write in notebook

Swap Seats game + color (Kahoot)

numbers

39

Intro: The alphabet

Intro: Ordinal numbers

Practice

alphabet

ABC-song

game

40

Theme: family

birthdates, pronouns

Write about your family

Mall elevtext, att skriva av. Lägg till information om dig och din familj.

(skriftlig interaktion och produktion)

Practice

pronouns

41

Theme: Where you live,

location words, house words

prepositioner

Quizlet: Furniture

Write and describe your house, tell where you live (Sollentuna) Läxa till nästa vecka, v. 42: skriv färdigt texten om dig själv, alla delar.  Mall elevtext,

(skriftlig interaktion och produktion)

Studiedag

location/

prepositions

42

The Game 1

Greetings

(hörförståelse)

Practice for Open House

Läxa till nästa vecka, v. 43, spela in dig när du läser din text på Showbie (Eng, All about Me)

(muntlig produktion)

Practice for Open House

Speed dating:

Dialogues 1

Dialogues 2

(muntlig interaktion och produktion)

The game 1 glosor

43

The Game 2

Arrow game with numbers

(hörförståelse)

Halloween

Halloween Party/Dress up on Friday!

Halloween

The game 2 glosor

44

Höstlov

45

The Game 3

Play Simon Says

(hörförståelse)

Julklappen

NO

The game 3 glosor

46

Mystery Skype

Which country?

(muntlig interaktion och produktion)

(hörförståelse)

The Game 4

(hörförståelse)

NO

Sports

Hobbies

47

Mystery Skype continues!

Which state?

(hörförståelse)

The story of Thanksgiving

+Quizlet

(hörförståelse)

MU

Thanksgiving

48

Write Christmas cards to our penpals in Australia

(skriftlig interaktion och produktion)

Write Christmas cards to our penpals in Australia

Hobbies/sports

Play, Do or Go?

Play, Go, or Do?

(skriftlig interaktion och produktion)

Fota ditt brev, lägg in i Showbie.

Läs ditt brev högt för dig själv 3 gånger, sedan spela in dig i Showbie när du läser högt en sista gång.

Christmas

49

My Favorite Day-Christmas

text i Showbie

(läs och hörförståelse)

Julpyssel...

Reading Test

50

Mystery Skype

(hörförståelse)

(muntlig interaktion och produktion)

review numbers between 10 and 20,

and he/his, she/her

Intervjua varandra, sedan berätta om varandra

(muntlig interaktion och produktion)

he/his, she/her

51

Utvärdering, planera IUP-samtal

Short film about Australia

rep i Fillan

Halvdag: konsert