Handbalvereniging White Demons

Inschrijfformulier

Inleveren met recente pasfoto (bij voorkeur apart digitaal) bij:

Wendy Robben

Ledenadministratie H.V. White Demons

e-mail: ledenadministratie@white-demons.nl


Persoonsgegevens:

Naam + Voornaam: ………………………………..…………………………………………… m / v

Adres: ……………………………………………………………………………………………….

Postcode + Woonplaats: ……………………………………………………………………………

Geboortedatum: ……-……-………      

Tel.: ……-…………………GSM: 06-………………… E-mail: ………………….………

Bent u reeds lid van een handbalvereniging geweest?         Ja / Nee

Zo ja, wat is je bondsnummer? ……………………………..(Overschrijvingsformulier invullen).

Beoefent u nog andere sporten?                                Ja / Nee

Zo ja, welke en bij welke vereniging? ………………………………………………………………..

Bent u goed gezond?                                        Ja / Nee

Bent u gekeurd door een sportarts?                        Ja / Nee

Op welke wijze bent u in contact gekomen met H.V. White Demons? …………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid.

Datum:                        Handtekening (minderjarigen mede laten ondertekenen door ouder of voogd)


…………........                ……………………………………………………………………..………

N.B. Men is pas speelgerechtigd na betaling van de contributie. Uiteraard kan er in de tussentijd wel getraind worden.

Berkel-Enschot, 17-11-2017