Укладач: Пасічна Л. І.

Розв’язування задач.


 images (6).jpg images (9).jpg images (2).jpg


Мета.

Освітня. Вчитися розв’язувати задачі на розрахунок ваги тіла.

Розвиваюча. Розвивати фізичну компетентність, кругозір учнів.

Виховна. Виховувати культуру наукового мислення та мовлення.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

here.gif

Прилади та матеріали для роботи з учнями:

План

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Вчимося розв’язувати задачі.
 3. Запитання до уроку.
 4. Домашнє завдання.
 5. Перевір себе.
 6. Для допитливих.

Хід уроку


 1. Актуалізація опорних знань.

Усне опитування:

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.1. Сформулюйте закон всесвітнього тяжіння. Що таке гравітаційна стала? Чому дві людини не відчувають гравітаційного притягання одна до одної?

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.2. Дайте визначення сили тяжіння. Чи залежить сила тяжіння від маси тіла?

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.3. Чому дорівнює прискорення вільного падіння, в яких одиницях воно вимірюється? Від яких величин залежить і від яких не залежить прискорення вільного падіння? Чому сила тяжіння на екваторі Землі менша, ніж на полюсах?

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.4. Що таке вага тіла? Як її позначають, в яких одиницях вимірюють?

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.5. Муха лізе по стелі кімнати. До якого тіла прикладена вага мухи?

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.6. У чому відмінність між вагою тіла і силою тяжіння, яка діє на тіло? У якому місці земної кулі вага тіла найбільша, найменша?

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.7. Як змінюється вага тіла під час його прямолінійного прискореного руху та руху по колу?

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.8. Що таке невагомість тіла? Наведіть приклади перебування тіл в невагомості. Чи перебуває парашутист під час стрибка у стані невагомості?

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.9. Що таке перевантаження, коефіцієнт перевантаження? Які перевантаження є безпечними для людини? Що є наслідком перевантаження?

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.10. Яку силу називають силою реакції опори (підвісу), як вона спрямована?

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.11. На рисунку зображені сили, що діють на кульку, підвішену на нитці. Назвіть ці сили?

interrogacao_verde.pngЗапитання 19.12. Яке тіло називають супутником? За яких умов тіло може стати супутником планети (зорі)?

Тестування:

скачанные файлы (1).jpgТести. Закон всесвітнього тяжіння. Вага тіла. Супутники.


 1. Вчимося розв’язувати задачі.

images (5).jpgЗадача 20.1. Визначте силу гравітаційної взаємодії на відстані 1 м між двома людьми, якщо маса кожної 70 кг.

images (4).jpgЗадача 20.2. На якій висоті над Землею прискорення вільного падіння вдвічі менше, ніж на її поверхні.

images (4).jpgЗадача 20.3. З якою швидкістю потрібно на автомобілі проїзджати середину вгнутого мосту, радіус кривизни якого становить 50 м, щоб коефіцієнт перевантаження дорівнював 3.

images (4).jpgЗадача 20.4. Яку швидкість треба надати тілу, щоб воно стало штучним супутником планети і оберталося по коловій орбіті на висоті , якщо маса планети , її радіус ?

images (4).jpgЗадача 20.5. Визначте вагу суцільної алюмінієвої кулі, радіус якої 10 см, що перебуває в ракеті, котра стартує вертикально вгору з прискоренням 20 м/с2. Густина алюмінію становить 2700 кг/м3.

images (4).jpgЗадача 20.6. Два супутники рухаються навколо планети коловими орбітами. Радіус орбіти першого супутника в 4 рази менший від радіуса орбіти другого. У скільки разів прискорення першого супутника більше за прискорення руху другого? У скільки разів швидкість руху першого супутника більша за швидкість руху другого? (В. 16 разів, 2 рази)


 1. Домашнє завдання.

books.pngПідручник: параграф 19 - повторити; ст. 79-80.

images (9).jpgЗадача 20.6. У кабіні ліфта стоїть людина масою 80 кг. Якою буде вага людини, якщо кабіна ліфта:

а) піднімається вертикально вгору з прискоренням 0,3 м/с2;

б) рухається рівномірно;

в) опускається з прискоренням 0,4 м/с2;

г) вільно падає.

images (9).jpgЗадача 20.7. Якого перевантаження зазнає водій, якщо автомобіль за 5 с збільшує свою швидкість від 0 до 90 км/год?

777fff334c9b.pngТворче завдання. На світлині представлено горіння свічки у стані невагомості, що спостерігається на космічних станціях. Поясніть, чому форма та забарвлення полум’я докорінно відрізняються? (Відповіді учнів)

220px-Space_Fire (1).jpg


 1. Перевір себе.

0005-007-Sila-uprugosti.pngТренувальні вправи

Достатній рівень

Задача 17.1.Д. Космонавт масою 60 кг піднімається вертикально вгору на ракеті з прискоренням 9g. Якою є вага цього космонавта? Якою буде його вага у польоті з вимкненими двигунами ракети?

Задача 17.2.Д. Співставити силу кулонівської взаємодії двох електронів з силою їх гравітаційної взаємодії. В:

Задача 17.3.Д. Якою буде вага льотчика масою 75 кг, який виводить літак із піке* на швидкості 540 км/год, якщо радіус кривизни траєкторії становить 500 м?

             

Піке* - стрімкий політ літака майже вертикально вниз.

Задача 17.4.Д. Визначте прискорення вільного падіння на висоті, що дорівнює трьом земним радіусам над поверхнею Землі.

Високий рівень

Задача 17.5.В. Маса планети Z удвічі більша за масу Землі, а її діаметр удвічі менший від діаметра Землі. Визначте співвідношення періодів обертання  штучних супутників планет Z і Земля, що рухаються по коловим орбітам на невеликій висоті. (В: 0,25)


 1. Для допитливих.

images (2).jpgЗадачі підвищеної складності

Задача 16.1.П. Вага тіла на екваторі деякої планети удвічі менша, ніж на полюсі. Період обертання планети навколо осі становить 2,7 год. Вважаючи планету однорідною кулею, визначте її густину.