základní informace

registrační číslo:

CZ.1.05/3.2.00/20.0404

doba realizace:

květen – prosinec 2015

výše dotace:

7 606 350,93 Kč

příjemce dotace:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

poskytovatel:

OP Výzkum a vývoj pro inovace