Jaaman seudun kyläyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

1.         LÄHTÖTILANNE

 

2.         TAVOITTEEMME VUODELLE 2017

-           HANKEOHJELMAA JATKETAAN SUUNNITELMAN MUKAAN

-           YRITETÄÄN LÖYTÄÄ UUSIA AKTIIVIJÄSENIÄ TOIMINTAAN

-           JÄRJESTETÄÄN  JÄSENISTÖÄ KIINNOSTAVIA TAPAHTUMIA

-           LISÄTÄÄN JÄSENMÄÄRÄÄMME 20 %

 

3.         HANKE- JA MUUT SUUNNITELMAT

-     UIMALAITURIN JA RANTAPOLUN KUNNOSTUS,  ULKOLIIKUNTAPAIKKA

-         JÄTE- JA SADEVESIJÄRJESTELMIEN KUNNOSTUS

-        KEITTIÖN SANEERAUS JA MUUT SUUNNITELLUT HANKINNAT

4.  YHDISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

-           UUSIEN JÄSENIEN HANKINTA (<20)

-           TOIMIKUNNAN TYÖNJAON JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

-           AKTIIVITOIMIJOIDEN LUKUMÄÄRÄN NOSTAMINEN

5.         YHTEISTOIMINTA JA KOKEMUSTEN VAIHTO

-           AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN KOULUTUKSIIN JA TAPAAMISIIN        

      6.         TAPAHTUMAKALENTERI