Методичний календар – заходи з плану роботи ШМК  2016 – 2017 н.р.

№ з/п

                              Захід

         Дата

                     ВЕhttps://docs.google.com/document/d/1F_ch7fI0dP8ort5CBdVyX9dt0JL7P5MRux-P5fv3n6g/pubРЕСЕНЬ

   1

Організаційне засідання ШМК

ІV тиждень серпня

   2

Огляд діючих програм, методичних рекомендацій, узгодження календарних планів

І тиждень

   3

Робота з нормативними документами

І тиждень

  4

Обговорення плану роботу ШМК

І тиждень

                                            ЖОВТЕНЬ

   1

Адаптація п’ятикласників, десятикласників

І – ІV тиждень

   2

Підготовка до предметних олімпіад І, ІІ етапів

ІІІ – ІV тиждень

    3

Розподіл обов’язків між членами комісії

ІІ – ІІІ тиждень

   4

Робота з вчителями - атестантами

ІV тиждень

                                          ЛИСТОПАД

    1

Проведення предметних олімпіад

І  – ІІ тиждень

     2

Проведення Тижня писемності

ІІ тиждень

    3

Корекція індивідуальних планів учителів - атестантів

ІІ – ІV тиждень

                                            ГРУДЕНЬ

   1

Підсумки роботи ШМК за І семестр

ІІІ – ІV тиждень

   2

Підготовка до експертної оцінки роботи вчителя - атестанта

ІІ – ІV тиждень

    3

Попередня результативність учнів

ІІІ - ІV тиждень

                     СІЧЕНЬ

    1

Позашкільні заходи ( за народним календарем)

ІІ – ІV тиждень

    2

Робота координаторів конкурсів

ІІ – ІV тиждень

                                             ЛЮТИЙ

   1

Оцінка роботи вчителів – атестантів у міжатестаційний період

ІІ  тиждень

   2

Складання характеристики на вчителів - атестантів

ІІІ тиждень

    3

Підготовка творчих звітів

ІV тиждень

    4

Робота в студіях

І – ІV тиждень

                                           БЕРЕЗЕНЬ

   1

Підготовка до ДПА, ЗНО

І – ІV тиждень

   2

Проведення Шевченківського тижня

ІІ тиждень

   3

Атестація вчителів

ІV тиждень

                                          ТРАВЕНЬ

    1

Підсумки роботи ШМК за рік

ІV тиждень

     2

Результати участі учнів у конкурсах

ІІІ – ІV тиждень

     3

Якість знань учнів за рік

ІV тиждень