LISA CEE My Turn RipCat Ta wokalistka stojaca na czele swojego zespotu najvvyra2- niej gustuje w stylistyce late temu wypracowanej przez krolo-wq chicagowskiego bluesa Koko Taylor. Mimo Ze pani Lisa Cee jest blondynka o europejskiej urodzie, to zawitoaci wokalistyki wypracowane przez czarnoskore pieSniarki nie sa jej obce –

The singer is at the head of his zespotu najvvyra2-the likes of this in the style of late developed by the queen in q ¬ Chicago blues Koko Taylor. In spite of Mrs. Lisa Cee is a European blonde beauty is zawitoaci vocal singer earned by blacks are not alien to her - He sings with fervor characteristic of these ladies. tto die