Vælædle og Vælbyrdige

og Væl Viise

Høyst Ædle og Vælbaarne

Hrr Magistrat:

 

 

Da jeg af dags dato her af dem Erholt Een ordre at holde vagt med mit farrende skib over den oprøriske bønden som Er forventende her til byen og jeg seer mig icke i stand til at fuldbringe samme med den deel af unge Søefarrende som af Egen frie Villie Er kommen Ambord, Nødsagges jeg for at fuldbyrde samme at forlangge af de Hrr Magistrat at jeg maatte til Lades  (for Sold:) at antagge ungefær 20 Mand Søefolck der i sligge tilfælde kunde Værre mig assisterlig og at jeg til den Ende af de Hrr: Magistrat maatte henvisses vor jeg de fornødne Pengger kunde Erholde  (til folckets Gagie Samt ½ Cett. Krutt og andre udgifter til dee Personer der af frie Villie maatte jndfinde sig ambord) hvorforre af mig skal blive Specifiseret Regning med delet Liggeledes om jeg icke Morgen og Aften maatte til Lades at skyde – Vagtskud baade for at over bevise de urolige at jeg Er paa min Vagt saa at opmuntre de vedkommende til destoe merre Aarvogenhed Jeg Er den Høye Magistrats

 

Bergen den 25 April 1765                                                                          Aller underdanigste

                                                                                                                    Tiener

                                                                                                                    D. D.  Heibergg

 

Kjelde: Bergen Byarkiv, Magistraten