Nom

Llinatges

Correu electrònic

Margalida

Adrover Garau

margalidaadrover@iesporreres.cat

Maria Antònia

Alzamora Binimelis

mariaantoniaalzamora@iesporreres.cat

Cristina

Bauçà Ferrer

cristinabauca@iesporreres.cat

Elena

Bauzà Marí

elenabauza@iesporreres.cat

Francesca

Bauzà Mestre

francescabauza@iesporreres.cat

Teresa

Bellido García

teresabellido@iesporreres.cat

Joan

Bennassar Payeras

joanbennassar@iesporreres.cat

Laura

Castejón Moreno

lauracastejon@iesporreres.cat

Maria

Cladera Tarongí

mariacladera@iesporreres.cat

Antònia

Crespí Roig

antoniacrespi@iesporreres.cat

Consuelo

Cubel Villanueva

consuelocubel@iesporreres.cat

Pablo Amadeo

D'Agosto Forteza

pablodagosto@iesporreres.cat

Joana Aina

Ferrer Tomàs

joanaainaferrer@iesporreres.cat

Maria Bel

Fortesa Martorell

mariabelfortesa@iesporreres.cat

Teresa

García Canser

teresagarcia@iesporreres.cat

Sandra

García Provençal

sandragarcia@iesporreres.cat

Miquel

García Segura

miquelgarcia@iesporreres.cat

Miquel

Gayà Florit

miquelgaya@iesporreres.cat

Cristina

Gelabert Cerdà

cristinagelabert@iesporreres.cat

Sílvia

Gil Vela

silviagil@iesporreres.cat

Isabel

Gost Ballester

isabelgost@iesporreres.cat

Joan

Juan Roig

joanjuan@iesporreres.cat

Glòria

Julià Estelrich

gloriajulia@iesporreres.cat

Margalida

Julià Vadell

margalidajulia@iesporreres.cat

Guillem

Llinàs Begón

guillemllinas@iesporreres.cat

Mayra

Macias López

mayramacias@iesporreres.cat

Esperança

Mateu Busquets

esperancamateu@iesporreres.cat

Francesc

Melià Barceló

francescmelia@iesporreres.cat

Joan

Miralles Pericàs

joanmiralles@iesporreres.cat

Maria Antònia

Mut Gelabert

mariaantoniamut@iesporreres.cat

Antònia

Nadal Casellas

antonianadal@iesporreres.cat

Rafel

Nigorra Gayà

rafelnigorra@iesporreres.cat

Miquel

Nigorra Pomar

miquelnigorra@iesporreres.cat

Joan

Noguera Vidal

joannoguera@iesporreres.cat

Francesc

Novella López

francescnovella@iesporreres.cat

Genoveva

Olivares

genovevaolivares@iesporreres.cat

Isabel

Palencia Urban

isabelpalencia@iesporreres.cat

Miquel

Rafael Capellà

miquelrafael@iesporreres.cat

Cristina

Ribot Nicolau

cristinaribot@iesporreres.cat

Catalina

Roig Mas

catalinaroig@iesporreres.cat

Rosa

Ronda Cantó

rosaronda@iesporreres.cat

Sandra

Rubio Trocoli

sandrarubio@iesporreres.cat

Margalida

Sampol Mas

margalidasampol@iesporreres.cat

Pilar

Sánchez

pilarsanchez@iesporreres.cat

Guillem

Sastre Cañellas

guillemsastre@iesporreres.cat

Mateo José

Seguí Rubio

mateosegui@iesporreres.cat

Elionor

Serra Oliver

elionorserra@iesporreres.cat

Miquela

Servera Munar

miquelaservera@iesporreres.cat

Abel

Servera Perona

abelservera@iesporreres.cat

Isabel

Sirer Melis

isabelsirer@iesporreres.cat

Margalida

Tauler

margalidatauler@iesporreres.cat

Carolina

Tomàs Bono

carolinatomas@iesporreres.cat

Joana Maria

Tomàs Cardell

joanamariatomas@iesporreres.cat

Margalida

Tortella

margalidatortella@iesporreres.cat

Llorenç

Vallespir Munar

llorencvallespir@iesporreres.cat

Pazzis

Veiret

pazzisveiret@iesporreres.cat

Biel

Vich Vidal

bielvich@iesporreres.cat

Joan Ramon

Xamena Vidal

joanramonxamena@iesporreres.cat