iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1967 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1967. szepember

A hónap nagy részében Bobbie Gentry "Ode to Billie Joe" című száma vezette a toplistákat, a dalt a Box Tops "The Letter" című szerzeménye követte az első helyen.

        Szeptember 3.-tól hét héten keresztül volt a legnépszerűbb film az Egyesült Államokban a Bonnie and Clyde. Az alkotás két héten át már augusztusban is vezette a listát. A hónap elején a listavezető még a The Born Losers volt.

        Szeptember 6. és 9. között Brezsnyev és Koszigin Budapesten tárgyalt. Aláírták az új szovjet–magyar kölcsönös segítség nyújtási és barátsági szerződést.

        Szeptember 27. és 28. között ülésezett a Magyar Országgyűlés. Elfogadták a munka törvénykönyvét, valamint a a földjogi és a termelőszövetkezeti törvényt.

        Szemptember 3. és 6. között Belgrádban a szocialista országok küldötteinek háromnapos tanácskozása zajlott az arab országokkal folytatott gazdasági együttműködésről.

        Szeptember 26. és 28. között Prágában tartották a CSKP KB kétnapos ülését.

        Gibraltár lakosai a választásokon Nagy-Britannia fennhatóságát ismerik el Spanyolország helyett. Hovatartozása még ma is vitatéma a két ország között.

Folyóiratszemle

 

Kortárs 11. évf. 9. sz. / 1967

 

A második évtized elé

Illyés Gyula: Jóslatok Magyarországról

Darvas József: A tízéves Kortárs köszöntése

Váci Mihály: Program és hivatás

Fodor András: Berzsenyi Dánielhez; Magány (versek)

Jókai Anna: Általános foglalkoztató (elbeszélés)

Fodor József: Tehervonatok (vers)

Kiss Dénes: Örökség; Átokvirág (versek)

Gergely Mihály: A pallós (elbeszélés)

Ténagy Sándor: Nosztalgia; Zápor után; Realizmus (versek)

Féja Géza: Huszonöt év múltán (Emlékezés Móricz Zsigmondra)

Egry Viktor: Zsiga bácsi

Bálint Sándor: Móricz Zsigmond, a Rózsa Sándor írása közben

Umnyakova, E.: Móricz Zsigmond a Szovjetúnióban

Kolozsvári Grandpierre Emil: Vihar mai töltéssel (elbeszélés)

Keszthelyi Zoltán: Hal a dobozban (vers)

Kalász Márton: Egy kisfiú játékaiból; Szél fúj (versek)

Tolnai Gábor: Ferenczy Bénivel Olaszországban

Keresztury Dezső: Művek (vers)

Sipos Gyula: Győzelem; Nagy napsütés-erős árnyék (versek)

Lugossy Gyula: A gyűlölet (elbeszélés)

Rab Zsuzsa: Virág a vasszerkezeten; Tavaszi disztichonok, 1947; Rejtve és láthatatlanul (versek)

 

TÜKÖR

Moldova György: Az elefánt, amely részt vett a háborúban

Abody Béla: Don Juanék, 1967 (Töredék egy életformáról)

Katkó István: Anyai szigor

 

KRÓNIKA

Fodor Ilona: Tamási Áron és Kodály Zoltán

Tamási Áron: Látogatás Kodály Zoltánnál

Sipos Tamás: Ceruzasorok Kassák Lajos emlékére

Kassák Lajos utolsó verseiből: Szerződésajánlat; Rossz esztendő

Tasnádi Attila: In memoriam Füst Milán

 

JEGYZET

Heller Ágnes: Lukács György esztétikájáról

Bencze László: A Létezés szobrai (Jegyzetek Henry Moore kiállításáról)

Halász László: Érzelmi érték, tömegkultúra és slágerszöveg

 

SZEMLE

Borbély Sándor: Gellért Oszkár jubileuma

Sükösd Mihály: Déry Tibor elbeszélései

Tüskés Tibor: Körkép 67 (harmincegy mai magyar elbeszélés egy kötetben)

Fülöp László: Vészi Endre: A varázsló kalapjában

Tálasi István: Török Sándor: A legkisebb isten

Pomogáts Béla: Nemes György: Háló

Várady Szabolcs: Egy fiatal szlovákiai költő (Cselényi Lászlóról)

Juhász Mária: Három írónő-Három kisregény (László Anna: A hitehagyott; Fenákel Judit: Tíz nap vidéken; Raffai Sarolta: Egyszál magam)

Fábián Gyula: Gábor Ferenc: Nyári nap

Almási Miklós: Két évad között

Bónis Ferenc: Zenei figyelő (Bartók mint előadóművész Szigeti Józseffel az 1940. április 13-án washingtoni koncertjükön készült felvételen)

 

A KORTÁRS LEVELESLÁDÁJÁBÓL

Valis Magda: Egy riport margójára

Rab, de Saint Magda: Egy megtalált Bartók-adat

 

 

Alföld 18. évf. 9. sz. / 1967

 

Garai Gábor: Mámor ködében; „Óda” : egy elmúlt oldal-szalonnáról : (versek)

Veress Miklós: Három szonett (versek)

Kalász László: Kifekszem a csillagok alá; Méhek szárnyáról (versek)

Barsi Dénes: A. B. F. R. A. (elbeszélés)

Kiss Dénes: Zöld szélben; Utakon, égen; Etüd (versek)

Marconnay Tibor: Legszebb közös órák; Téli veréb (versek)

Bartha Gábor: Vers a feleséghez (vers)

Zsadányi Lajos: Vers három hangra; Háló (vers)

Solymár József: Kopaszhegy (kisregény, 2. rész)

Borbély Sándor: Universitas '67

Bodó Sándor: Koraesti munkásvonat; Nyár (versek)

Fodor Ákos: Gázel (vers)

Kovács Ferenc: Kicsi kígyóként; Táj békében; „Hősi halált halt” (versek)

Lévay Botond: Egy görög amfiteátrumban egyszer... (vers)

Mátó Gyula: Meditáció (vers)

Oravecz Imre: A páva haldoklik (vers)

Pardi Anna: Éjszakai út (vers)

Petri Ferenc: Harmadnap; Feltámadásom örömére (versek)

Szentmihályi Szabó Péter: Két vízcsepp (vers)

Szepesi Attila: A harmadik évtized (vers)

Vágási Imre: És kérlek, ne üvölts megint (elbeszélés)

 

NÉPMŰVELÉS : VITA AZ ÍZLÉS, MŰVÉSZET ÉS VILÁGNÉZET PROBLÉMÁIRÓL

Szűcs Ernő: Az ízlésfejlesztés időszerűsége

G. Daly Lenke - Gellért László: Műveltség, ízlésfejlesztés és a felnőttek iskolái

Szita Ferenc: Az ifjúság ízlése, világnézete

 

HAGYOMÁNY

Juhász Géza: Móricz Rózsa Sándor-éve és Debrecen

 

ESZMECSERE

Hovanyecz László: „Átmeneti” hazafiságunk

 

MŰVÉSZET

Széles Klára: Szövevények és szerkezetek (Kondor Béla rajzairól)

Bőgel József: Bukaresti képeslap (a román színházi életről és drámairodalomról)

Hermann István: „Műhely 1967” (Fiatal fotóművészek kiállítása Debrecenben)

Tóth Béla, ifj.: Feledy Gyula grafikái Szoboszlón

 

KÖNYVEK KÖZT

Bakó Endre: Jegyzetek az Alföld antológiáról

Bényei József: Jugoszláviai magyar verseskötetekről (Debreczeni József: Dal legyen a jel; Gál László: Lepkevilág; Zákány Antal: Földinduláskor)

Pomogáts Béla: Képes Géza: Ének meredek parton

Balló Károly: Konsztantyin Fegyin: A világvége (Fegyin, Konsztantyin Alekszandrovics elbeszéléskötetéről)

Némedi Dénes: Saul Friedländer: XII. Pius és a Harmadik Birodalom

 

HÓNAPRÓL HÓNAPRA

Tóth Endre: Kassák Lajos - Füst Milán - Áprily Lajos (emlékezés a nyáron eltávozott három íróra)

Szuromi Lajos: Tízéves a Szabolcs-Szatmári Szemle

Boda István: Folyóiratok olvasása közben (a Kortárs augusztusi számában megjelent Illyés Gyula: Teremteni c. verséről, Varga Imre a Napjaink augusztusi számában közölt írása kapcsán a kétkezi munkáról, Timár György: Fata libelli c. művéről [Élet és Irodalom])

Veress József: Filmkrónika (Ezek a fiatalok – magyar film; Kánkán – amerikai film)

 

 

Jelenkor 10. évf. 9. sz. / 1967

 

Darvas József: Zrínyi (dráma, II. rész)

Koncz István: Mindent máshogyan (vers)

Akác István versei: Sorsom fényévei; Zúzmara

Nádor Tamás versei: Mikor minden megméretik; Mégis

Lipták Gábor: Hévízi tudósítás (II. rész)

Eörsi István versei: „Extra Hungariam...”; Mióta nem tudom...

Csordás János versei: Számvetés helyett; Őz

Makay Ida versei: Tűzhalál; Konok szenvedély

Risto Triković: Vasárnapi séták (elbeszélés; fordította: Csuka Zoltán)

 

ÉLET ÉS KULTÚRA

Tüskés Tibor: Veres Péterrel a Balaton körül

 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET

Kassák Lajos halálára (Pákolitz István)

Kolozsvári Grandpierre Emil: Stílushumor és jellem

Péczely László: Arany János verseléséről

Szabó Katalin: A pécsi Modern Magyar Képtár szoborgyűjteménye

Taxner Ernő: Színházi levél Budapestről

 

MÉRLEGEN

Mihalik Zoltán: Benjámin László: Tengerek fogságában

Kiss Dénes: Fazekas László: Éjféli nap

Sós Endre: Földeák János: Apák lánya

Keresztury Dezső: Vajkay Aurél: Balaton

Tiszatáj 21. évf. 9. sz.

Dér Endre: Megújhodásunk

Demény Ottó: A katona monológja (vers)

Simai Mihály: Versek

Ladányi Mihály: Versek

Gál Sándor: Versek

Dér Endre: Körösközi irodalom (regényrészlet)

Arató Károly: Versek

Rab Zsuzsa: Versek

Eörsi István: Versek

Forrás

Szuromi Pál: A táltos (novella)

Tihanyi Mária: Autó (novella)

KILÁTÓ

Mai román költők

Franyó Zoltán: Tudor Arqhezi halálára (emlékezés)

Tudor Arqhezi: Versek (Franyó Zoltán, Jarcsik Pál fordításában)

Ana Blandiana: Versek (Ford.: Lászlóffy Csaba)

Nina Cassian: Önarckép (Vers. Ford.: Deák Tamás)

Ion Alexandru: Versek (Ford.: Jancsik Pál)

Marin Sorescu: Az út (Vers. Ford.: Kányádi Sándor)

Nicolea Velea: Zuhanás (Elbeszélés. Ford.: Kántor Erzsébet)

Constantin Olariu: A magyar irodalom Romániában

Szemlér Ferenc: Széljegyzet Beniuc román József Attilájához

Ilia Mihály: Franyó Zoltán 80 éves

HAZAI TÜKÖR

Tóth Béla: Tisza (VII. rész)

MŰVÉSZET

Paál István: Balatonfüredi színházi napok, 1967

Művek - élmények - mesterek

Picasso- a kortárs szemével (nyilatkpozat; összeállította: Pap Gábor)

Éliás Péter: Alberto Giacometti gyűjteményes kiállítása

Németh Ferenc: A szegedi belvárosi temető ravatalozója és freskói

TANULMÁNY

Csukás István: Forbáth Imre

FÓRUM

Vörös László: Kritika - köszöntéssel (Fábry Zoltán művészről)

Szentirmai László: Történelmi regény és olvasóközönség

KRITIKA

Kadbebó Lóránt: Németh László: Emberi színjáték

Fejér Ádám: Németh László: Puskin

Két új regény

Pomogáts Béla: Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettő

Nacsády József: Nemes György: Háló

Két új elbeszéléskötet

Kassai Kelemen János: Karinthy Ferenc: Víz fölött, víz alatt

Borbély Sándor: Thurzó Gábor: Az istennő hajóra száll

Bécs Ernő: Füst Milán

Krónika

ILLUSZTRÁCIÓK

Jamis, Fayad

Képek 10 év eseményeiből

Erdélyi Mihály

V. Bazsonyi Arany

Vlasics Károly

Winhelbauer Pál

Picasso

Picasso: Ülő nő legyezővel

Szálay Ferenc: Freskók

Szálay Ferenc

Napra pontos események

1967. szeptember 1. - Elhunyt Siegfried Sassoon angol író, költő. Ilse Koch öngyilkosságot követ el a bajor Aichach börtönben .

1967. szeptember 3. - Svédországban bevezetik a jobb oldali közlekedést az utakon. Nguyen Van Thieu lett a megválasztott elnök Dél-Vietnamban .

1967. szeptember 5. - A Szu-ban rehabilitálják az 1944-ben a németekkel való kollaborálás vádjával kitelepített krími tatárokat, de régi lakóhelyükre való visszatelepülésüket nem engedélyezik.

1967. szeptember 9. - Budapesten aláírják az új magyar–szovjet barátsági, együtt működési és kölcsönös segítség nyújtási szerződést.

1967. szeptember 10. - Megrendezésre kerül a Formula-1 olasz nagydíja. Gibraltár lakosai a választásokon Nagy-Britannia fennhatóságát ismerik el Spanyolország helyett.

1967. szeptember 17. - Törökország Kayseri nevű városában egy futballmérkőzés alatt kitört lázadás során 44 év ember veszti életét, és kb 600 sérül meg.

1967. szeptember 20. - Bp-en ülést tart a Magyarok Világszövetsége elnöksége; főtitkárrá Kárpáti Józsefet választják.

1967. szeptember 21. - Bemutatják Révész György Egy szerelem három éjszakája című filmjét.

1967. szeptember 27. - Az Indiai-óceánból kihalásszák a Zond-5 holdűrhajót.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

péntek

Kronológia:

Elhunyt Siegfried Sassoon angol író, költő.

        Hatályba lép az 1967: 13. tvr. a Magyar Néphadsereg tiszti iskoláinak katonai főiskolává nyilvánításáról. „A Magyar Néphadsereg tiszti iskolái (a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola és a Kilián György Repülő Műszaki Főiskola) a honvédelmi miniszter felügyelete alatt álló katonai felsőoktatási intézmények.”

        Kezdetét eszi az új tanév az általános és a középiskolákban.

Belföld:

        Ma nyílik A szovjet tusomány és technika 50 éve című kiállítás

A Budapesti Nemzetközi Vásár mintegy harmincezer négyzetméternyi területén, a legszebb pavilonokban rendezett kiállítás a szovjet tudomány és technika vívmányait tükröző több száz eredeti kiállítási tárgyat mutat be. A kiállítás 7 különnálló pavilon tematika alapján készült el. Ilyen a pl a Tudomány és felsőoktatás, vagy éppen A föld kincsei.

        A vietnámi Demokratikus Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulójára péntek délután az MSZP Budapesti Bizottsága, a Szakszervezetek Budapesti Tamnácsa és a Budapesti Népfrontbizottság ünnepi nagygyűlést rendezett.

        Megnyitotta kapuit az új szekszárdi szakközépiskola.

        A Balaton 22 fokos. A Duna Budapesten mért vízállása 228 cm.

Külföld:

        Péntek este véget ért az arab államfők khartúmi tanácskozása.

Nquyen Van Thien, a Dél-vietnámi Nemzeti Felszabadítási Front hanoi állandó képviseletének vezetője sajtókonferinciát tart, bejelenti a párt új programját, melynek lényege, hogy továbbra sem engednek az amerikai aggresszoroknak.

Összeütközött egy amerikai atom-tengeralattjáró és egy katonai hajó

Sport:

        Négy testvér világbajnoki győzelme. A sport történelmében egyedülálló eset: a hollandia úrszágúti kerékpáros-világbajnokságon a négyes csapatok veresenyét a négy Petterson testvérből álló svéd csapat nyerte meg.

        Az NB1 hétközi fordulójában csak hazai győzelem született.

Kultúra:

        Színház

Jozsef Attila Színház: Lulu 7 óra

Vidám Színpad: Nyugalom, a helyzet változatlan fél 8

Kisstadion: Holiday on Ice (az amerika jégrevű vendégjátéka, fél 9)

        TV

8.25: iskola-tv: Angol nyelv (középisk. III - IV. oszt) A keresztelő

10.00: Üvegfal

11.15: Első napok

11.30: Telesport

11.45: A képzőművészet története Posztimpresszionizmus


02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források