Velkommen til Klitmøller Børnehus

Kære forældre

Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres familie at kende, og at være sammen med jeres barn i hverdagen.

Som nye forældre i  børnehuset vil der naturligvis være mange spørgsmål. Derfor har vi lavet dette velkomstbrev. Ved det første besøg har vi afsat tid til en snak sammen med jeres barns kontaktpædagog. Her har I mulighed for at få svar på de fleste spørgsmål, men I er også altid velkomne til at stille spørgsmål, når de dukker op i dagligdagen.

Vi ser frem til et godt samarbejde, og håber I bliver glade for at være her hos os.

Venlig hilsen

Grethe Hegelund

Leder Klitmøller Friskole og Børnehus

Med dette brev ønsker vi at give jer forældre et indblik i dagligdagen, og i hvordan det er at være barn og forældre i børnehuset. Den uddeles til alle nye forældre, og kan desuden ses på hjemmesiden www.klitmollerfriskole.dk . Den er udarbejdet i samarbejde med børnehusets forældrebestyrelse.

Historien om Klitmøller Børnehus

Den 1 august 2011 tog børn, forældre og personale skole og børnehaven i brug. Indtil da havde skole og børnehave været kommunale institutioner,

Børnehavens børn og forældre bor fortrinsvis i vores lokalområde, og vi kan således drage fordel af at være en del af lokalsamfundet med alt hvad det indebærer af gode kammerater, foreningsliv, fiskeri, surfing, Cold Hawaii, natur og friluftsliv.

1 februar 2017 blev skole og børnehave udvidet med vuggestue.

Information til forældre om dagligdagen i børnehaven

I Klitmøller Børnehus handler det om at give børnene mulighed for at blive nysgerrige på livet, at blive klogere på sig selv og på det der omgiver dem, at eksperimentere og at lege. Det handler derfor om at skabe en hverdag som veksler mellem det kendte, det hverdagsagtige, og mellem nye indtryk og nye oplevelser som motiverer, udfordre og inspirerer børnene til at lære noget nyt. Vores vigtigste pædagogiske opgave er derfor at skabe et fundament af tryghed og tillid til hverdagen og det kendte, samt at skabe læringsrum for børnenes egen læring og erfaringsdannelse.

Ny i Klitmøller Børnehus

Før jeres barn starter her hos os i børnehuset, bliver I inviteret til at komme på besøg. Det er jeres kontaktpædagog der tager imod jer på besøgsdagen. Under besøget bliver I vist rundt i huset, og jeres barn vil få et rum til overtøj og taske, og en kurv til skiftetøj. Vi er fire aldersopdelte grupper - Muslinger, Krabber, Hummer og Rejer.

Vi vil fortælle lidt om os selv, hvad vi laver, og hvordan vores hverdag former sig. Vi vil gerne, at I fortæller lidt om jeres barn og jeres familie, det vil give os et indblik i barnets hverdag, og det vil være med til at give jeres barn den bedst mulige start her i Klitmøller Børnehus. Det er vores erfaring, at starten i børnehuset ofte bliver nemmere for barnet, hvis en af forældrene har mulighed for at være med de første par dage, eller hvis de første dage bliver af kortere varighed. På den måde får jeres barn mulighed for langsomt at vænne sig til børnehave eller vuggestue livet og samtidig nå at kapere de mange nye indtryk.

Alle nye forældre skal udfylde en oplysningsseddel med oplysninger om arbejdsplads, tlf.nr, e-mail, hjemmets læge, kørselstilladelse, tilladelse til at vi fotografere jeres barn - dette er naturligvis valgfrit - på ture, på legepladsen og i andre legesituationer, og at billederne må anvendes på børnehavens og skolens hjemmeside.

Klitmøller Børnehus er forældrenes, og det betyder, at den bæres af forældrenes samlede engagement og lyst til, at deltage i børnenes hverdag, men det betyder også, at du som forældre får tildelt et vist ansvar. Du er således sammen med de øvrige forældre i skole, børnehave og vuggestue med i en turnusordning i forbindelse med rengøring.

For dig som forældre i børnehuset betyder det, at du ca 4 gange om året har weekend rengøring - varighed max 3 timer - weekend rengøring foregår sammen med et hold af andre forældre. Rengøringstjansen ser måske umiddelbart ud til at være kedelig, men det er også med til, at udvikle relationerne til de øvrige forældre.

 

Samarbejde med forældrene

Tæt kontakt til jer som forældre er vigtigt for at vi i fællesskab kan arbejde sammen om at gøre jeres barns børnehave og vuggestue liv så udbytterigt som muligt, og for at I som forældre kan føle jer trygge ved at overlade pasningen af jeres barn til børnehusets personale. Vi lytter gerne til jeres ønsker, og efterkommer dem i det omfang det er muligt, og hvor de er i overensstemmelse med børnehusets øvrige pædagogiske praksis.

Når I afleverer eller henter jeres barn vil vi gerne informere om barnets dag i børnehuset. Desuden kan i læse om dagens aktiviteter på infotavlen i garderoben eller på infotavlen i gangen. Vi udsender også et månedsbrev hvor der gives generelle informationer og berettes om børnehusets dagligdag.

Forældre til nye børn tilbydes en samtale efter ca 3 måneder; samtalen vil hovedsageligt dreje sig om barnets hverdag i børnehuset, men derudover holder vi løbende samtaler, og I kan altid henvende jer til personale og aftale en samtale vedrørende jeres barn.

I oktober kvartal afholdes det årlige forældremøde. Her kan vi drøfte emner som har sit udspring i børnehusets dagligdag, men også emner som tager børnehusets udvikling et skridt videre.

Vores hus

Børnehuset har sit eget hus med tilhørende legeplads - en legeplads til både børnehavebørn og vuggestuebørn. I huset har børnegrupperne hver deres grupperum, og derudover er der indrettet forskellige legerum. Vi benytter også skolens faciliteter såsom gymnastiksalen, fodboldbanen og skolegård. Vi har en lille skov - skoleskoven - ved siden af børnehuset. En dejlig skov med motorikbane samt bålhytte, hvor der er dejligt at lege og  lave mad. Når vi er nysgerrige og vil udforske verden gør vi brug af nærmiljøets mangfoldighed eller tager bussen til et spændende sted i Thy.

Åbningstider

Børnehavens åbningstider

Mandag - torsdag. 6.15 - 16.45

Fredag. 6.15 - 16.00

Gruppeinddeling

Børnene i Klitmøller Børnehus er delt op i grupper efter alder, da det er vores erfaring, at jævnaldrende spontant søger hinanden, har fælles interesser og foretrække de samme lege. Børnene høre til i henholdsvis Rejer - 0 til 2 årige, Muslinger - de 3 årige, Krabber - de 4 årige, og Hummer - de 5 til 6 årige.

Hensigten med gruppeinddelingen er at giver alle børn den fornemmelse af samhørighed og fællesskabsfølelse, som skabes i en mindre gruppe. Børn og voksne kommer tættere på hinanden, og især for de mindste børn bliver det lettere at overskue den lille gruppe, og derved føle sig tryg i børnehuset. Derudover kan gruppens aktiviteter også i højere grad tilpasses deres alderstrin og behov samt foregå i et tempo der passer til deres udviklingsniveau. Det betyder at vi på ture ud af huset oftest tager af sted gruppevis, da udbyttet af oplevelserne er større, når turen kan tilpasses en bestemt aldersgruppe. Det giver også et tættere samvær, når børn og voksne tager afsted i mindre grupper, og det giver mere plads til udfoldelse til de børn som bliver tilbage i børnehuset.

Det meste af dagen er børnene imidlertid ikke opdelt i grupper, men leger på tværs af alder og tilhørsforhold. I den sammenhæng ser vi gerne os selv som en stor familie med det fællesskab det giver.

Praktiske oplysninger:

Når I afleverer og henter jeres barn

Overgangen fra barsel til vuggestue, og fra dagpleje til børnehave betyder en ændring i hverdagen - både for jeres barn og for jer. Der er flere voksne at forholde sig til, og det er ikke den samme, man taler med ved aflevering og ved afhentning. Hvis der er vigtige informationer fra barnets dag i børnehuset, bliver de selvfølgelig givet videre til det personale, som er i børnehuset ved afhentning. Det samme gør sig gældende hvis I fortæller noget ved aflevering som skal formidles videre. Hvis det er andre end jer der henter jeres barn skal vi have besked.

Husk også at sige farvel både når i aflevere jeres barn om morgenen og når I henter igen om eftermiddagen.

Fravær og sygdom

Vi vil gerne have besked hvis jeres barn holder fridage eller ferie.

Hvis dit barn har været syg er det velkommen tilbage i børnehaven når det er feberfrit, og er så tilpas, at det er muligt at følge børnehusets dagligdag både inde og ude.

Kost

I Børnehuset følger vi Fødevarestyrelsens anbefalinger om et sundt og næringsrigt måltid, og vi forsøger så vidt det er muligt at bruge økologiske varer. Derudover har børnehaven en sukkerpolitik, som betyder at der ikke serveres sukkerholdige fødevarer i hverdagen. Se iøvrigt børnehavens kost og sukkerpolitik på hjemmesiden www.klitmollerfriskole.dk  Frokosten består af rugbrød, pålæg, fisk og grønt, desuden er der i ugens løb en dag med en lun ret og en dag med varm mad. Til alle måltider serverer vi vand.

 

Dagen starter med morgenmad i børnehaven indtil kl 7.30, både for de børn der ikke har spist hjemmefra, men også til de børn som gerne vil spise med for hyggens skyld. Det er også her du kan møde de store børn fra SFO’en som er hos os indtil de skal møde i skolen.

Ved 9 tiden spiser vi formiddagsfrugt, og ca kl 11 spiser vi frokost. Vi synes maden er vigtigt for dit barn, og vi synes det er vigtigt at børnene får et naturligt forhold til det at lave mad. Derfor har vi valgt, at gøre forberedelsen af frokost til en pædagogisk aktivitet, hvor børnene er med til at skære, snitte og smage på maden. Samtidig er det en aktivitet hvor der er gode muligheder for, at vi som personale kan udvikle og støtte børnenes relationer, motorik og sproglige udvikling, men derudover er det at spise og lave mad sammen også en kulturel dannelsesproces.

Efter frokost er vi altid på legepladsen, og ca kl 14 spiser vi eftermiddagsmad som består af grovboller, rugbrød og frugt.

På vores turdage skal børnene medbring madpakke, drikkedunk og en lille rygsæk, gerne med navn på alle delene. Desuden vil vi gerne opfordre til, at den mad du putter i madkassen er nemt for dit barn at håndterer, især når vi spiser ved stranden, ved skoven eller en af de andre steder i vores dejlige natur.

Middagssøvn

Dit barn må gerne sove til middag i børnehuset. Vi har små senge, dyner og puder, men du må også gerne medbringe dyne og pude hvis dit barn gerne vil sove med sit eget - til vuggestuebørnene er det en god ide at have barnevogn med. Sut eller bamse kan også være en god ide.

Påklædning

De mange udendørs aktiviteter kræver - især i efterårs og vinterperioden -  regntøj, gummistøvler, vinterstøvler, flyverdragt og en god portion skiftetøj, for heldigvis er børnene nysgerrige og eksperimenterende når de kommer ud i den “vilde” natur også selvom det kun er på børnehavens legeplads. Overtøj og støvler må gerne blive hængende i garderoben indtil næste dag, dog skal I huske at tage det med hjem fredag pga weekend rengøring.

Husk i sommerperioden at smøre børnene med solcreme inden de møder i børnehave; vi smøre dem igen efter frokost samt efter behov.

HUSK navn i alt det tøj som I gerne vil se igen.

Hvis dit barn bruger ble, skal de medbringes.

På legepladsen

Der vil altid være en voksen ude sammen med børnene.

Hummerne må dog gerne være alene inden for stakittet uden voksen.

Legetøj

Dit barn må gerne medbringe legetøj hver fredag og i skolens ferieuger, men husk at der altid er en risiko for at det kan blive væk eller gå i stykker.

Der er dog nogle få ting som vi opfordre til at børnene ikke medbringer i børnehaven - det gælder farveblyanter og tuscher og elektronisk legetøj der kan tage billeder eller er meget larmende.

Fødselsdage

Når dit barn har fødselsdag fejre vi det gerne i børnehuset, men vi siger også gerne ja tak til en invitation hjem til fødselsdagsbarnet; her er det barnets egen gruppe eller hele børnehuset der bliver inviteret hjem. Hvad enten vi er inviteret hjem til fødselsdagsbarnet eller I holder fødselsdagsfest i børnehuset medbringer de øvrige børn en gave til max 20 kr. Vi har valgt, at børnene medtager denne lille personlige gave, og ser det som en vigtig lærings og dannelsesproces både for fødselsdagsbarnet der skal modtage gaven, men også for det barn der giver gaven.

Vi vil gerne hjælpe hvis der er noget I er i tvivl om, så spørg os gerne.

Koloni

Hvert år inden sommerferien tager vi på koloni. Hummer og Krabber overnatter på kolonien, mens Muslinger er med indtil kl 15.00 eller kl 16.00..

Traditioner

Traditioner er ofte forbundet med forventninger og genkendelsens glæde, og personalet i børnehaven er som kulturformidlere med til, at sikre at både de gamle traditioner føres videre, men også at nye kommer til.

✽ fastelavnsfest

✽ påsken med klip, gækkebreve, trille æg og fælles påskefrokost for alle børn

✽ koloni

✽ afslutningsfest for Hummerne

✽ oprykningsfest for Muslinger, Krabber og Rejer

✽ høstfest sammen med skolen

✽ julearrangementer og julefest

✽ arbejdsdag

Arbejdsdag

2 lørdage om året - forår og efterår - inviteres forældre og børn til arbejdsdag på skole og børnehus. Her låner vi forældrenes ekspertise og arbejdskraft, så vi i fællesskab får renoveret og forbedret de ting som det er vanskeligt at afse tid til i hverdagen. Dagen afsluttes med fælles frokost og hyggeligt samvær.

Forældrebestyrelsen og skolebestyrelse

Som forældre har du altid mulighed at henvende dig til bestyrelsens medlemmer; enten med kommentarer eller med forslag til dagsordenspunkter og andre emner som du synes kunne have interesse. Se mere om bestyrelsen på www.klitmollerfriskole.dk 

Vi holder forældrebestyrelsesmøde hver anden måned, og skolebestyrelsesmøde 1 gang om måneden. Der kan stilles forslag til dagsordenen af såvel forældre som personale.

Som forældre bestyrelsesmedlem har du indflydelse på de pædagogiske principper der ligger til grund for børnehavens hverdag samt på anvendelsen af børnehavens økonomiske ramme. På denne måde får du et indblik i og mulighed for at påvirke betingelserne for børnenes dagligdag i børnehuset.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt.

Samarbejdet med dagplejen og skolen

Samarbejdet med dagplejerne og med skolens personale prioriteres meget højt.

Dagplejerne kommer sammen med de ældste børn på besøg i børnehuset 1 gang hver 14 dag, desuden fungerer børnehuset som gæstedagpleje for de ældste børn i dagplejen. Både børn og personale nyder at få besøg af dagplejen,  og det er dejligt at se de knus der bliver uddelt børnehavebørn og dagplejebørn imellem. For os som personale betyder det, at vi har mødt jeres barn inden det starter i børnehuset, at vi har talt sammen, at jeres barn har set vores hus og vores legeplads, og det bliver betydningsfuldt den dag jeres barn starter.

Vi samarbejder også med skolen om at lette overgangen fra børnehave til skole. For det første er vi med til morgensang på skolen 1 gang om ugen, og for det andet har vi i årets løb en del fælles projekter. Desuden har Hummerne en ugentlig besøgsdag i SFO’en, og her møder de kammerater og søskende samtidig med, at de får et nærmere kendskab til skolens område inden skolestart. Derudover er Hummerne på skolebesøg - med skoletaske og madpakke - 3 gange i løbet af skoleåret; hver gang af en uges varighed. Både ved besøg i SFO og ved skole besøget følges Hummerne med en voksen fra børnehaven.

Lukkedage

Børnehave og vuggestue holder lukket på følgende tidspunkter

✽ Fredag efter Kristi Himmelfartsdag

✽ Grundlovsdag den 5 juni

✽ Uge 29 og 30 - sommerferie

✽ Lukket i dagene mellem jul og nytår - juleferie

Ledelse

Martin Eigenbroth - bestyrelsesformand

martin.eigenbroth@klitmollerfriskole.dk

Christina Kær - bestyrelsesformand for børnehavens forældrebestyrelse

christina_kaer@hotmail.com

Grethe Hegelund Holm - Skoleleder og Leder af Børnehus og SFO

grethe.hegelund@klitmollerfriskole.dk

Anna Knakkegård - skolesekretær

anna.knakkegaard@klitmollerfriskole.dk

Adresse

Klitmøller Friskole og Børnehus

Skolestien 3

7700 Thisted

Forældrebetaling

Månedlig betaling forud børnehave 2.350 kr pr måned i 11,5 måneder - heraf er 450 kr til mad.  Der forefindes ikke halvdagspladser. Såfremt barnet er under 3 år, da kr. 3.660 kr.

Månedlig betaling forud vuggestue 3660 kr pr måned i 11,5 måneder - inkl. mad

Indmeldelse

I kan melde jeres barn ind i børnehave eller vuggestue ved enten at hente indmeldelsesblanketten på hjemmesiden www.klitmollerfriskole.dk eller ved henvende jer til ledelsen.

Udmeldelse

Skal ske skriftligt med løbende måned plus 2 måneders varsel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER :-)