ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 1. Τι έκανε ο Κιουταχής μετά την πτώση του Μεσολογγίου;
 2. Ποιος διορίστηκε αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού και ποιο ήταν το σχέδιό του;
 3. Ποιες νίκες σημείωσε ο Καραϊσκάκης και ποιες ήταν οι συνέπειές τους;
 4. Πώς πέθανε ο Καραϊσκάκης;
 5. Ποιες ήταν οι συνέπειες του θανάτου του Καραϊσκάκη;

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων.

 1. Μετά την πτώση του …………………………….., τον Απρίλιο του ……………………….., ο ……………………….., προχώρησε προς την ………………………………………., για να καταστείλει…………………........................................ Κυρίευσε ……………………………..

και πολιόρκησε ………………………………………………………………………, που την υπερασπιζόταν η ………………………………………….., με αρχηγό τον …………………………

……………………………………………………………………..

 1. Αρχιστράτηγος διορίστηκε ο ……………………………………………………………………………………,

ο οποίος στάλθηκε να αντιμετωπίσει τον …………………………………………………………………

 1. Ο Καραϊσκάκης ήταν πρώην ………………………………………………………………………………………
 2. Για αντιπερισπασμό τον Οκτώβρη του 1826 ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ο Καραϊσκάκης νίκησε τις οθωμανικές δυνάμεις στο ……………………………………………..

καθώς και σε ……………………………………….. μάχη που έδωσε εναντίον τους στην

ορεινή ……………………………………………, τον ………………………………………. του 18…………..

 1. Οι Άγγλοι αξιωματικοί …………………………………και ……………………………………………………

που βρίσκονταν στην Αττική, αποφάσισαν ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Ωστόσο, την παραμονή της επίθεσης,  ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………… Ο Καραϊσκάκης που

ήταν …………………………………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Συνέστησε …………………………………………………………………………………………….................

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ο απρόσμενος θάνατος του Καραϊσκάκη ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Σημαντικοί οπλαρχηγοί όπως ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., ενώ η ………………………………… παραδόθηκε τον…………….

………………………………………………………………………………………………………………