stemma_oratoriani.jpg     „Quarantore“

40-hodinová adorácia

(1.-3. decembra 2017, Kostol Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke)

 

 

Na záver cirkevného roka (tento rok aj Roka svätého Martina) a zároveň na začiatku Adventu pripravujeme tradičnú oratoriánsku 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (Quarantore), ktorá sa uskutoční v Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke v dňoch 1.-3. decembra 2017 (od piatka 15.00h do nedele 7.00h).

 

Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50 krát vo Svätom Písme. Ale pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.

 

Spôsob adorácie: tichá, moderovaná, spev

 

Hodina

Čas

Meno

Spôsob adorácie (tichá, animovaná apod.)

1.

piatok : 15:00-16:00

Hečko

tichá

2.

16:00-17:00

Ulmin?

3.

17:00-18:00

Šedivý, Bachratá

tichá

4.

18:00-19:00

sv. omša

5.

19:00-20:00

Kováčiková

6.

20:00-21:00

Hečko, Fillo

tichá

7.

21:00-22:00

Búranovci, Simeonová

animovaná spevom (ImProvisorium)

8.

22:00-23:00

Vizváry

9.

23:00-0:00

Modlitby matiek

10.

sobota : 0:00-1:00

Krajňák

11.

1:00-2:00

Kalinovci

12.

2:00-3:00

Gondovci

13.

3:00-4:00

Federcová

14.

4:00-5:00

Mokrišová

15.

5:00-6:00

Kišová

tichá

16.

6:00-7:00

Hečko, Taligová

tichá

17.

7:00-8:00

Ružencové bratstvo

18.

8:00-9:00

sv. omša

 

19.

9:00-10:00

Hrmová, Findurová, Vargová

tichá

20.

10:00-11:00

Findurová, Vargová

tichá

21.

11:00-12:00

Ulmin?

22.

12:00-13:00

Gondová

23.

13:00-14:00

Draganová

moderovaná - čítanie úryvkov zo SP

24.

14:00-15:00

Jendeková

25.

15:00-16:00

Jendeková, H. Liptáková

tichá

26.

16:00-17:00

manželia Semešoví

tichá

27.

17:00-18:00

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

moderovaná

28.

18:00-19:00

Hečko

tichá

29.

19:00-20:00

Hroncovci

tichá

30.

20:00-21:00

birmovanci

animovaná

31.

21:00-22:00

RB, Kiššová

tichá + animovaná

32.

22:00-23:00

RB, Kiššová, Drusková

tichá

33.

23:00-0:00

Očvaroví

tichá

34.

nedeľa : 0:00-1:00

Blaško

tichá

35.

1:00-2:00

Blaško

tichá

36.

2:00-3:00

Blaško

tichá

37.

3:00-4:00

Blaško

tichá

38.

4:00-5:00

Janes

39.

5:00-6:00

Eliáš

tichá

40.

6:00-7:00

Eliáš

tichá