QÜESTIONARI METACOGNITIU: TREBALL AUTÒNOM – INDIVIDUAL

1 .- Conec les normes d’ús i funcionament de la biblioteca?

2.-Sabria guardar un llibre en el seu lloc exacte mirant la seva signatura?

3.- A quins llocs de la Biblioteca buscaria si hagués de fer un treball sobre les plantes carnívores?

4.- Tria una de les dues frases i completa-la:

5.- Tria una de les frases següents que completin per a tu la frase “a casa llegeixo...”:

6.- Tria una de les dues frases i completa-la:

7.- Tria una de les frases següents que completin per a tu la frase “a la biblioteca...”:

i digues el per què:

8.- Tria una de les frases següents que completin per a tu la frase “prefereixo buscar informació...”:

i digues el per què:

9.- Què he de fer quan trobo la informació que buscava?

10.- Què he de fer per poder recordar el llibre o la pàgina web que he utilitzat?

11.- Si necessito trobar definicions, on busco?

12.- Si necessito buscar una biografia, on busco?

13.- Quins llibres t'has llegit fins ara en aquest curs escolar?

14.- Què ha d’haver-hi sempre al principi d’un treball? I al final?

15.- Fes una petita redacció on mostris la teva opinió i els teus sentiments i que comenci amb la frase següent:  “Quan treballem a la biblioteca ...