Tiltaksplan etter risikovurdering

Steinkjer klatreklubb


Kassestabling: 02.06.14

Sak:

Beskrivelse:

Løsning:

Ansvarlig/frist:

Utført:

1

Sikrer kan gjøre feil

Person som sikrer skal minimum ha brattkort.

Vær obs på fare ved bakkefall de 10 første kassene hvis høyt toppfeste som vil gi lang dynamikk i tauet.

Grigri eller annen selvlåsende taubrems anbefales å bruke.

2

Utstyr kan svikte

Sørge for jevnlig vedlikehold, kontroll og nødvendig utskifting ut utstyr. Utarbeide en rutine for ettersyn og navngi en person som har ansvar for å utføre oppgaven.

En person tar på klatresele og binder inn. En annen person gjennomfører kameratsjekk. Begge disse personene skal ha brattkort godkjenning.

Forankringer skal rigges av instruktør med minimum klatreleder inne godkjenning.

Minimum to uavhengige toppfester.

Hvis bruk av langslynger i f.eks lift - kontroller at slyngene ikke ligger over en skarp kant. Bruk slyngebeskyttelse/pølse.

Sørg for at toppanker er festet i sikker og stødig anretning. Med bruk av f.eks lift må den plasseres/monteres etter liftens spesifikasjoner.

3

Kasser kan falle i hodet på bakkepersonell eller klatrer

Alle som hjelper til skal bruke hjelm. Den som klatrer skal også bruke hjelm. Tilskuere skal stå utenfor sikkerhetssone.