АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту регуляторного акта – проекту рішення сесії Підволочиської селищної ради  “Про затвердження положення, переліку та вартості платних послуг,що надаються  закладами культури комунальної власності територіальної громади  Підволочиської селищної ради

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі-Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням  вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 На виконання Закону України  “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, Постанови Кабінету Міністрів  України  від 12.12.2011 №1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованих на державній та комунальній формі власності”, наказу Міністерства культури і мистецтв, Міністерства фінансів, Міністерства економіки України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 “Про порядок надання послуг  закладами культури”, підготовлено  проект регуляторного акта – проект рішення сесії Підволочиської селищної ради  “Про затвердження положення, переліку та вартості платних послуг, що надаються закладами культури комунальної власності територіальної громади  Підволочиської селищної ради ”.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом правового регулювання, полягає у відсутності єдиного встановленого розміру вартості послуг, які можуть надаватися закладами культури на платній основі. Так як заклади культури належать комунальній власності Підволочиської громади та згідно зі Статутом засновником закладів культури є селищна рада, дане питання виноситься на розгляд та погодження Підволочиської селищної ради.

2. Визначення цілей державного регулювання:

  3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

  Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного акта передбачається підвищення якості платних послуг, удосконалення обслуговування користувачів, пропонується встановлення чітко визначених тарифів на платні  послуги закладів культури Підволочиської селищної ради.

 Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає. В умовах постійного підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати, недостатності бюджетного фінансування, запровадження платних послуг є доцільним та необхідним.

Обраний спосіб:

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Механізм , закладений в основу проекту регуляторного  акта передбачає встановлення часткової компенсації витрат за рахунок надання платних послуг. Для досягнення встановленої мети пропонується :

5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акта закладами культури  Підволочиської селищної ради будуть реалізовані повноваження надані:

Негативного впливу від прийняття цього регуляторного акта не передбачається. Для впровадження  вимог  регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарювання та населення впровадження цього регуляторного акта – незначне збільшення витрат щодо оплати платних послуг. 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб'єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

Таблиця вигід та витрат 

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси органів місцевого самоврядуван-ня

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акту) 

Збільшення  власних

надходжень закладів культури Підволочиської селищної ради

Інтереси суб’єктів господарювання усіх форм власності

Часові та грошові витрати, пов'язані з наданням закладами культури   необхідних послуг

Розширення та покращення видів  послуг у закладах культури

 

Інтереси громади

Часові витрати, пов'язані з наданням закладами культури   необхідних послуг

Надання можливості користувачам отримувати послуги без значних фінансових витрат і в короткий термін,

покращення функціонування закладів культури Підволочиської селищної ради

 

Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акта не можуть бути кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути  погіршення умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів і, як наслідок, відмова від платних послуг, які надаються закладами культури  Підволочиської селищної ради.

Кількість наданих послуг визначити заздалегідь (навіть приблизно) неможливо.

7.Строк дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень  та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках.

8. Показники ефективності регуляторного акта

            Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

            9. Визначення заходів,  за допомогою яких  буде здійснюватись відстеження результативності  регуляторного  акта.

Під час прийняття регуляторного акта, у встановлені чинним законодавством строки на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акта.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акта.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акта, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта.

Начальник відділу культури, туризму

та   з питань діяльності ЗМІ                                                                                    І.В.Бабій