21522 Anàlisi Lingüística i Corpus

Curs 2012-13

Professors: Alba Coll, Amor Montané i Lluís de Yzaguirre

Seminari

PRÀCTICA 1 (18-1-13): Familiarització

Aquesta pràctica té l’objectiu de garantir que tots els estudiants coneguin els recursos TIC que es faran servir al llarg del trimestre i mostrar-los les aplicacions específiques que hauran d’emprar. També pretenem que assumeixin els protocols de tramesa de les pràctiques i de coavaluació.

1.- Accediu al programa de validació de la contrasenya que també servirà per corregir, si cal, com tenim els vostres nom i cognoms i aporteu, si ho preferiu, una adreça electrònica alternativa. Si no es veu la vostra foto o no se us hi pot reconèixer, teniu un problema a la bolonyesa.

2.- Reviseu les dades (correu real) i feu una captura de pantalla amb les dades modificades:

Aquesta captura de pantalla (parcial!) s’ha de copiar en un document (Word o Libreoffice) que s’ha d’enviar al final de la pràctica seguint les instruccions d’aquest vincle. Que la captura sigui parcial vol dir que no s’ha de veure tota la pantalla sinó només la finestra frontal.

Les dues captures precedents mostren la diferència entre la total i la parcial.

També heu de canviar la contrasenya provisional.

3.- Un cop corregides les dades personals i substituïda la contrasenya, activeu el programa de repartiment de la coavaluació per primera vegada. Un cop superat el tràmit de la contrasenya, feu una captura de pantalla i poseu-la al document.

Per simplificar, des d’ara ho indicarem amb una icona:

El programa de repartiment de la coavaluació s’ha d’activar dues vegades a cada seminari, aquesta primera per ser inclosos en la llista de persones a repartir i la segona, més endavant, per fer el repartiment. Us ho recordarem a cada pràctica.

4.- Tot seguit, accediu a SINCRO, que és un programa que necessitarem el dia del quart seminari. A baix, a l’esquerra, s’hi ha de veure el vostre nom. Limiteu-vos a accedir-hi i fer la captura de pantalla. Només pretenem garantir que no hi ha problemes d’accés.

 

5.- Fins ací tot era més o menys mecànic. Ara penetrareu en el món dels tests, cosa que vol dir

a) familiaritzar-vos amb el tipus de tests i la seva metodologia tal com s’aplicaran a ALiC:

b) fer-ne un de prova  La captura de pantalla ha de ser feta al final, quan ja no fa cap pregunta més.

6.- Se suposa que ja ha arribat l’hora de repartir la coavaluació. Doncs, torneu a accedir a la coavaluació per saber a qui heu d’enviar la vostra pràctica.

7.- Llegiu i seguiu les instruccions per enviar les pràctiques.

8.- Vegeu el formulari de coavaluació. Un cop emplenat i desat, si us queda algun dubte podeu llegir com funcionarà la coavaluació.

Reelaborat a partit de la versió feta amb l'Araceli Alonso 

Universitat Pompeu Fabra – Alba Coll, Amor Montané i Lluís de Yzaguirre

Aquests materials formen part del curs de Lingüística de Corpus que els seus autors imparteixen a la UPF