סיכום כנס ליפתא נוף תרבות

30-31 מארס 2017

בכנס הוצגו לראשונה ממצאי הסקר המקיף שערכה רשות העתיקות בשנים האחרונות בליפתא. הסקר טרם פורסם אך ראש צוות הסקר אבי משיח הציג את עיקרי הממצאים של הסקר המקיף והמפורט והיקר ביותר שערכו רשות העתיקות בישראל.

אבי משיח: "זה המקום היחיד בכל המרחב שרואים בו עדות שלמה לתרבות הכפרית הערבית שאפיינה את הארץ לאורך שנים, וכבר לא רואים אותה היום. שילוב הנוף, הסביבה והטרסות השתמר בצורה נהדרת... אני מקווה שתוצאות הסקר יובילו לשימור למען הדורות הבאים." משיח הציג את  הסקר הארכיאולוגי: "לפי העדויות רואים שיש היסטוריה מהבית הראשון ואף קודם. מאגר מים חצוב שאנחנו לא יודעים מתי נעשה בו שימוש לראשונה. חרסים שהתדרדרו לאפיק הנחל ומביעות רצף יישובי ארוך מאד... משחזור השלב הצלבני המסקנה המתבקשת היא שאלה שרידים של שלב קדום יותר."  

כמו כן משיח הראה את התפתחות ההיסטורית של ליפתא, על החלוקה בין בתי המגורים ואיזורי התעשייה. הציג שורה של 6 בתי בד ומבני תעשייה רבים שנמצאו מתחת לשורת הבתים הקיימת .  

משיח הציג את מסקנות צוותו כי "הדבר הבסיסי שסותר את שימור הכפר הוא החלוקה החדשה שלא מתייחסת לחלוקה המסורתית שלא מאפשרת שימור, והיא המפתח להבנת הכפר." הדרכים המתוכננות יפגעו במרקם הכפר ובאפשרות שימורו.

... עיקר הממצאים של הסקר העומדים בסתירה לתוכנית הקיימת:

1. פיתוח התשתיות ישפיע על אפיק המים ועל כל המערכות הקשורות ותלויות בו. ("מערכות הניקוז ייפגעו קשות ... יש תכנית המנקזת את הכפר אבל לא יודעים איך היא יכולה להשפיע על זרימת המים")

2. סקר השימור מעלה כי יש לשמור את מערך הדרכים המקורי בכפר וכי התכנית הקיימת פוגעת בהם. בכנס הוצגה הדמיה המעידה שמערכת הדרכים החדשה פוגעת בנוף וחותכת את המרקם ההיסטורי של הכפר. החניון הבנוי בן שלוש הקומות כמו כל מערכת הדרכים פוגעים בממצאים קיימים ואינם מתאימים לסקר השימור והמלצותיו. (חלוקת המגרשים והדרכים החדשות מוחקת את החלוקה המסורתית שהנה מפתח להבנת הכפר והתפתחותו -- ההקשר הנופי קריטי לשימור ליפתא.)

3. התכנית הקיימת לא לקחה בחשבון את התגלית המרעישה של רחוב תעשייתי מקורה שחיבר בין 6 בתי בד בכפר. אי התאמת התכנית לממצאים אלו יפגע בהם.

4. הבנייה תגרום לאובדן המבנים התת קרקעיים המהותית להצגת שלביות הבינוי והשימושים השונים במבני הכפר: מגורים, מבנים ציבוריים ומבני תעשייה. ​

5. תכנית הבנייה תגרום למחיקת ההקשר של ממצאים מתקופת בית ראשון שעשויים להוביל לפריצת דרך מחקרית בכל הנוגע לרצף ההתיישבות באזור.

6. הבנייה תפגע בנגישות, בנראות ונצפות הכפר עבור בני אדם ובעלי חיים.

7. התכנית פוגעת באופן מהותי באוכלוסיית היונקים, הציפורים וחיות הבר היות ואין התייחסות ראויה לסביבת המעיין ולתופעת בתי הגידול שהתפתחה סביב המכלול הבנוי. 

עמיר בלבן מהחברה להגנת הטבע - דיבר על החשש כי בנייה תפגע במעיין ליפתא שהוא אחד הגדולים והחשובים בירושלים הסביר את חשיבותו: "התופעות הביולוגיות בסביבה מדהימות. מופעים ייחודיים ברמה בינלאומית" בלבן הוסיף "ליפתא צריכה לשרת את כל הכניסה לעיר ופארק ירושלים. ליפתא היא היהלום שבכתר של פארק ירושלים".  הוא סיכם בנימה אישית שהוא מקווה כי שיתוף פעולה נכון בין הגורמים השונים יכול למנוע את ההחמצה ההיסטורית בבנייה בליפתא לאלפיון העליון ... ברמה האישית ואני אומר את זה כעמיר התכנית קטסטרופלית ולא שווה את המאמץ [להתאים] אותה בכלל... ירושלים תפסיד, לא אנחנו, אם היא תבזבז את השטח על כמה וילות ."

ב-2010 בעקבות עתירה של 'הקואליציה להצלת ליפתא' דרש בית המשפט לבצע סקר לפני מכירת אדמות ליפתא. כעת, היות והסקר בוצע אנו דורשים לפרסם את הסקר ולאפשר לציבור להשפיע על תכנון מחדש. לא יתכן שהסקר המקיף, המפורט והיקר ביותר בערכה רשות העתיקות בישראללא יהיה נגיש לציבור ולא ישפיע באופן מהותי על תכנית הבנייה.