iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1966 / december / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1966. december

(Összeállította Balla Réka, 2015.)

1966 decembere legfőképpen politikailag volt érdekes. Az egész világban nagy változások mentek végbe, a magyar politika későbbi nagy történelmi eseményei lettek megalapozva, olyan férfiak törtek fel, akiknek egy életre bekerült a neve a könyvekbe. Rögtön december első napján Ludwig Erhard lemondása után a Szövetségi Gyűlés Kurt-Georg Kiesingert (CDU) választja az NSZK harmadik kancellárjává, aki a szociáldemokraták részvételével nagykoalíciós kormányt alakít. Alkancellár-külügyminiszter Willy Brandt (SPD).

Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök hivatalos látogatásra Franciaországba érkezik. Másodikán az ENSZ plenáris ülésén a burmai Sith U Thantot egyhangúlag újabb öt évre főtitkárrá választják. Harmadikán befejeződik az MSZMP IX. kongresszusa. — Határoznak a gazdasági irányítás új mechanizmusának kidolgozásáról, a mezőgazdaság gyorsabb ütemű fejlesztéséről, a háztáji gazdaságban rejlő lehetőségek minél nagyobb mértékű kihasználásáról, a termelő-szövetkezeti hitel- és támogatási rendszer kialakításáról. A határozat kiemeli az életszínvonal és a reálbérek emelésének fontosságát, szociális téren a család- és gyermekvédelmi intézmények erősítését. — A kongresszus 101 tagú KB-t választ. A  PB tagjai: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Kádár János, Kállai Gyula, Komócsin Zoltán, Nemes Dezső, Nyers Rezső, Szirmai István; póttagok: Ajtai Miklós, Czinege Lajos, Ilku Pál, Németh Károly. A KB Titkárságának tagjai: Biszku Béla, Cseterki Lajos, Kádár János, Komócsin Zoltán, Nyers Rezső, Pullai Árpád. A KB első titkára Kádár János. Hetedikén átalakul a kormány; az igazságügyi tárca vezetését Korom Mihály, a belkereskedelmiét Szurdi István veszi át.

Nyolcadikán bemutatják Szabó István Apa c. filmjét.

Tizedikén Pozsonyban összeül a Csemadok IX. országos közgyűlése; a helyi szervezetek száma 515, a taglétszám 45 ezer fő. Dobos László felveti a magyarságot 1945–1948 között ért sérelmek orvoslását, a fiatal értelmiségi generáció részéről pedig több felszólaló, köztük Duray Miklós bírálja a szervezet küldetésének tisztázatlanságát, munkájának alacsony színvonalát s a hatalmi struktúrába beépült, a Csemadok megújulását gátló kádereket. A közgyűlésen elfogadott új alapszabály a szervezet hivatalos nevét Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetségére változtatja. A KB elnökévé ismét Lőrincz Gyulát, vezető titkárává Szabó Rezsőt, titkárává Varga Jánost választják. Svábbál Pilisszentivánon. Az első német nemzetiségi rendezvény Magyarországon 1945 óta. Tizenharmadikán a magyar–román kulturális egyezmény 1967–68. évi munkatervének aláírására Molnár János művelődésügyi miniszterhelyettes vezetésével delegáció utazik Bukarestbe.

Tizenötödikén meghal Walt Disney 26-szoros Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer.

Tizenhetedikén megnyitják a Szerencs és Nyíregyháza közötti villamosított vasútvonalat. Tizennyolcadikán közzéteszik az 1966: 29. tvr.-t a Szocialista Hazáért Érdemrend alapításáról.

Huszonkettedikén bemutatják Várkonyi Zoltán Egy magyar nábob és Kárpáthy Zoltán c. filmjét.

Huszonharmadikán magyar–szovjet tárgyalások kezdődnek Bp-en az atomenergia békés célú felhasználásáról. Szentestén kihirdetik az 1966: 30. tvr.-t a tsz-tagok nyugdíjrendszeréről. Huszonnyolcadikán Bp-en felavatják a lágymányosi kenyérgyárat, amelynek teljesítménye napi négy és fél vagon kenyér. Az e napon aláírt szerződés szerint a Szu 800 MW-os atomerőművet létesít Mo-on.  

Harmincadikán az LB helybenhagyja Hamusics János bányász halálos ítéletét.  Hamusics János bányász-robbantómester részt vett az 1956-os harcokban. Utóbb társaival elhatározta, hogy felrobbantanak egy vasúti szerelvényt, amelyen tudtuk szerint egy magas rangú szovjet pártfunkcionárius utazott volna. Az általuk elhelyezett bomba röviddel a vonat érkezése előtt felrobbant, s nem is a várt szerelvény, hanem egy tehervonat érkezett; a szerelvény kisiklott, személyi sérülés nem történt.  

Szilveszterkor Jugoszláviában feltétel nélkül szabadlábra helyezik az 1962 májusában 13 évi börtönre ítélt Milovan Đilas v. kommunista pártvezetőt. A szovjet kormány üzenetet intéz a világ kormányaihoz: minden állam mondjon le a területi viták erőszakos megoldásáról.

Ez év végére a Dél-Vietnamban állomásozó amerikai katonák száma eléri a 425 ezret

Havilapszemle

Jelenkor

9. évfolyam 12. szám

PÁL JÓZSEF versei: Műteremsarokban, Hullámverés

MAKAY IDA versei: Költők szerelme, A szigetlakó

NASZVADY JÓZSEF: Drága Liviám! (elbeszélés)

TAKÁTS GYULA versei: Ilyenkor szeptemberben, Négy akkord

BEBESI KÁROLY: Pillanatkép kommentárral (vers)

GALAMBOSI LÁSZLÓ versei: Hattyúk közt lángol, Torony, Megválthatatlanul

KALÁSZ MÁRTON versei: Vers, Európában, Jel, A sivatagban, Sürgöny, Éjfél

VIDOR MIKLÓS: A halál kancelláriáján (elbeszélés)

RÓNAY GYÖRGY: Őszi album (vers)

DALOS GYÖRGY: Látomás (vers)

CSANÁDY JÁNOS: Az Ararát fölött (vers)

ORBÁN OTTÓ: Veszprém (vers)

TÜSKÉS TIBOR: Várkonyi Gesztenyék

CSORDÁS GÁBOR versei: Parabola, Szeptember, Csavar

ÉLET ÉS KULTÚRA

THIERY ÁRPÁD: Cassián (1. rész)

ORDAS IVÁN: Kisközségek közelről (2. rész)

Irodalom

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL: Panoráma a ˝Panorámáról˝

LÓRÁND IMRE: A népszerűség, a közízlés és a kritika

KABDEBÓ LÓRÁNT: Tanítvány és mestere

Z. SZABÓ LÁSZLÓ: Radnóti és Ámos angyala

Képzőművészet

TAKÁCS IMRE: Festők a kirakatban

ROMVÁRY FERENC: Szlavóniai képzőművészek Pécsett

KOCZOGH ÁKOS: Pécsi grafikusok a Dürer-teremben

Színház

ZIRCZ PÉTER: A vidéki színházak gondjai

NAGY L. SÁNDOR: Szeget szeggel

MÉRLEGEN

POMOGÁTS BÉLA: Nyugtalanság nemzedéke

SÓS ENDRE: A cenzúra árnyékában

NEMES ISTVÁN: Bori Imre: Radnóti Miklós költészete

KURCZ ISTVÁN: Galambos Lajos: Zsilipek

ANGYAL ENDRE: Dante a középkor és a renaissance között

BÁNDI GÁBOR: Dunántúli Dolgozatok

KÉPEK

BIZSE JÁNOS rajza

ÁMOS IMRE rajza

MLADEN MACOLIC: Hajók

SIMON BÉLA rajza

BIZSE JÁNOS rajza

LANTOS FERENC rajza

Műmellékleten

PREDRAG GOL: A komédiás öregedése

VLADIMIR DZANKO: Család

SOLTRA ELEMÉR rajza

SIMON BÉLA rajza

BIZSE JÁNOS rajza

LANTOS FERENC rajza

Napra pontos események

December 1. Ludwig Erhard lemondása után a Szövetségi Gyűlés Kurt-Georg Kiesingert (CDU) választja az NSZK harmadik kancellárjává. Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök hivatalos látogatásra Franciaországba érkezik.

December 2. Az ENSZ plenáris ülésén a burmai Sith U Thantot főtitkárrá választják.

December 3. Befejeződik az MSZMP IX. kongresszusa.  A kongresszus 101 tagú KB-t választ.

December 7. Az igazságügyi tárca vezetését Korom Mihály, a belkereskedelmiét Szurdi István veszi át.

December 8. Bemutatják Szabó István Apa c. filmjét.

December 10. Pozsonyban összeül a Csemadok IX. országos közgyűlése. Svábbál Pilisszentivánon. Az első német nemzetiségi rendezvény Magyarországon 1945 óta.

December 13.  A magyar–román kulturális egyezmény 1967–68. évi munkatervének aláírása

December 15. Meghal Walt Disney.

December 17. Megnyitják a Szerencs és Nyíregyháza közötti villamosított vasútvonalat.

December 18. Közzéteszik az 1966: 29. tvr.-t a Szocialista Hazáért Érdemrend alapításáról.

December 22. Bemutatják Várkonyi Zoltán Egy magyar nábob és Kárpáthy Zoltán c. filmjét.

December 23. Magyar–szovjet tárgyalások kezdődnek Bp-en az atomenergia békés célú felhasználásáról.

December 24. Kihirdetik az 1966: 30. tvr.-t a tsz-tagok nyugdíjrendszeréről.

December 28. Bp-en felavatják a lágymányosi kenyérgyárat. Az e napon aláírt szerződés szerint a Szu 800 MW-os atomerőművet létesít Mo-on.

December 30. Az LB helybenhagyja Hamusics János bányász halálos ítéletét.

December 31. Jugoszláviában feltétel nélkül szabadlábra helyezik az 1962 májusában 13 évi börtönre ítélt Milovan Đilas v. kommunista pártvezetőt.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére


22 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

Kronológia

WCVW TV csatorna elkezdi sugározni az adását Richmondban.

Bemutatták az "Egy magyar nábob" és a "Kárpáthy Zoltán" című filmeket Várkonyi Zoltán rendezésében.

Napi sajtó: Népszabadság

Kádár János fogadta a Kubai Kommunista Párt küldöttségét. Katonai küldöttség utazott az NDK-ba. A delegációt Walter Ulbricht és Will Stoph fogadta.

Az ENSZ-közgyűlés arra a megállapodásra jutott, hogy véget kell vetni az imperialista hatalmak beavatkozási politikájának.

Az SZKP Központi Bizottsága ülésezett. Szíria lezárta az IPC olajvezetékét. Új szovjet-indiai egyezmény jön létre, ami India alapvető iparosodását szolgálja. Letartóztatták az Indiai KP főtitkárát a választások közbeni összetűzések provokálásáért. Megkezdőtött az utolsó ˝atlanti hét˝ Párizsban. A NATO innen áthelyezi székhelyét Brüsszelbe. Enrique Lister, a Spanyol Kommunista Párt Végrehajtó Bizottságának tagjának nyilatkozata szerint a Franco-féle népszavazás csapda. Munkástömegek állnak a fasiszta rendszer ellen, demokratikus reformokat követelnek.

Befejezte munkáját a Belga KP 17. kongresszusa. A CSEMADOK közgyűlést tartott.

Mongol szakszervezeti küldöttség érkezett Budapestre. Megkezdődtek a magyar-francia jogásznapok.  Illetve mezőgazdasági építkezési konferencia is volt.

Egy méteres árhullámot jósoltak a Duna magyar szakaszára. Donatello művészetéről értekeztek ezen a napon.

Valaki meghúzta a vészféket a budapest-nyíregyháza vonaton, mert tömegverekedés tört ki. Egy nyaksebesült volt.

A legfelsőbb bíróság halálra ítélte a Fogarasi úti rablógyilkost.

Nagy forgalom volt ˝ezüstvasárnap˝ az üzletekben. Megjelent a Nemzetközi Szilveszteri Bál fellépőinek listája. Magyar és dán fiatalok cserelátogatása történt.

Felhős idő volt csapadékkal.

Hatvanöt éves angol sportember ért el kiemelkedő eredményt. Francis Chichester 106 nap alatt vitorlázott át Angliából Ausztráliába.


23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források