TANASAI SUCONTPHUNT

ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์

tanasai.com  fb

tanasai@as.nida.ac.th

 

AREA OF INTEREST: Computer Graphics and Animation, Game Development, Virtual Reality, and Graphical User Interface.

MAIN RESEARCH: เน้นงานวิจัยที่เป็นการ นำอัตลักษณ์ ของบุคคล ใน 3D face model ออกมา และ มาทำการผสมกับ 3D model อื่น เพื่อให้ได้ 3D Avatar ของบุคคลนั้นที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม

PROGRAMMING: Java/Java3D/JOGL, C/C++/OpenGL, C# .NET/DirectX, and Web-based programming: PHP/MySQL, Perl.

CG TOOLS: Unity3D, Blender, Maya, MEL script, MatLab, R (RGL), PBRT, XNA, Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, and LightRoom.

หัวข้องานวิจัยที่มีอยู่ สำหรับนักศึกษาที่สนใจ ที่จะทำ Thesis หรือ Independent Study (IS)

โดย นักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นหัวข้อวิจัยที่เป็นไปในแนวทางข้างต้น หรือ เป็นไปในทิศทางที่เกี่ยวกับ Computer Graphics / Animation เพิ่มเติมได้ และ นักศึกษาควรมีความพร้อมในเรื่อง คณิตศาสตร์, 3D Computer Graphics, Machine Learning, และ การเขียนโปรแกรม โดยถ้าเป็นงานทางด้านสถิติ เช่น การทำแบบสำรวจ ควรจะต้องมี อาจารย์ทางด้านสถิติในคณะ เป็นกรรมการร่วมด้วย

EDUCATION การศึกษา

PhD. Computer Science, Jan 2008 - Dec 2012.

CGIT, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA.

Advisor: Dr. Ulrich Neumann.

Thesis: 3D Face Surface and Texture Synthesis from 2D Landmarks of a Single Face Sketch.

Summary: งานวิจัย จะเน้นการสร้างหน้าคน 3 มิติ จากภาพวาด โดยเป็นการนำหลักการ Facial Recognition (PCA-Based) มาหา อัตลักษณ์ ของบุคคล จากภาพวาด เพื่อนำไป แยกแยะส่วนต่างๆ และ สร้างความสัมพันธ์ไปยังส่วนต่างๆ ของ 3D Models และ Textures ที่มีเก็บอยู่ในระบบ เพื่อสร้างหน้า 3 มิติ ใหม่ออกมา รวมทั้งยังสามารถสร้าง Texture ที่มีสีผิวให้ใกล้เคียงกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

M.Sc. Computer Science - Multimedia Creative: Graphic Track, Aug 2001 - May 2003

University of Southern California, Los Angeles, CA, USA.

M.Sc. Computer Science, Jun 1998 - Nov 2000

Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล, Bangkok, Thailand.

B.Eng. Industrial Engineering, May 1993 - Mar 1997

Chulalongkorn University จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Bangkok, Thailand.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Assistant Professor (Feb 2015 - Present), Lecturer (Jan 2013 - Feb 2015)

Interactive Media Science, National Institute of Development Administration (NIDA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- Teaching: Computer Graphics, Game Programming, Virtual/Mixed and Augmented Realities,  Multimedia Technology, Statistical Graphics and Data Visualization

Summary: เน้นการสอนและวิจัย ในเรื่อง Computer Graphics, Computer Animation, VR/AR, Multimedia Creation, และการพัฒนาเกมส์ และ เป็นที่ปรึกษาให้กับ บริษัท Startup ในเรื่อง 3D Face Modeling

Co-Founder and Technical Advisor: Web and Multimedia, (Mar 2006 - Dec 2010)

JellyFish Co., Ltd.

- Analyzed an IP Camera web portal development.

- Developed an ERP System in .NET framework.

- Customized Joomla for E-commerce websites.

- Developed Joomla's extension for a multisite management.

Summary: งานหลักจะเป็นหัวหน้าทีมในการพัฒนา Application เพื่อใช้ในองค์กรต่างๆ โดยเน้นการนำ multimedia (graphics, images, vdos) มาใช้

Visiting Researcher

UHCGIM, Houston, Texas

Spring, Summer, Fall 2007, Summer 2011

- 3D Face Modeling

- Kinect and SecondLife Project

Summary: เป็นการทำงานวิจัยร่วมที่ University of Houston โดยจะนำเอา Kinect มาจับ ความเคลื่อนไหวและนำมา retarget ไปใส่ใน avatar ของผู้เล่นใน SecondLife เพื่อให้ ตัวละครขยับตาม

Teaching Assistant

Department of Computer Science, University of Southern California

- CS 580: 3D Graphics and Rendering (Fall 2009, Fall 2010, Fall 2011, Fall 2012)

- CS 576:  Multimedia System Design (Spring 2012)

- CS 582: Geometric Modeling (Spring 2009)

Senior Software Engineer, 2 years, 1 month (Feb 2004 - Feb 2006)

Reuters Software Thailand Ltd.

Reuters Ltd., Nottingham, UK

- Technical Component Leader: Web-Based Forex Product (RET-AD).

- On site collaboration works between Reuters Software, Thailand and Reuters Software, Nottingham, UK.

- Living Fast Award 2004 from SETSMART project, financial news web crawler.

- CMMI level 5 certified software development.

Summary: งานหลักจะรับผิดชอบเขียนโปรแกรม ในการทำงานของ ForEx Web-based Application โดยดูแลทั้งฝั่ง User Interface และฝั่ง Server

System Engineer, 1 year (Oct 1997 - Oct 1998)

Institute of Science and Technology for Research and Development, Thailand

Internship Engineer, Mar 1996 - Jun 1996

ESSO (Thailand) Public Company Limited

COMMUNITY SERVICES

Paper Reviewer for Journals: IEEE Computer Graph. and Appl. (CG&A), Computer Graphics Forum (CGF), ACM Tran. on Graph. (TOG), ACM Computer in Entertainment, Int'l Journal of Imaging Systems and Technology (IJIST) .

Paper Reviewer for Conferences: Siggraph, Eurographics (EG), IEEE Virtual Reality (VR), Int'l Conf. on Intelligent Virtual Agents (IVA), Computer Animation and Social Agents (CASA).

TOEFL 273/300 (CBT), January 2006.


SELECTED PUBLICATIONS

Automatic Cartoon Face Composition using Caricature Traits

T. Sucontphunt and J. Mahaisavariya

Proceeding of ICIAR 2018 (Image Analysis and Recognition - LNCS), June  2018, pp.497-504.

Paper: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-93000-8

 Demo: minockio.com

3D Face Reconstruction from a Single Shaded Image Using Subspace Crossing Engine

T. Sucontphunt

Proceeding of Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications (LNCS), Oct 2014, pp.794-801.

Summary: งานนี้จะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพที่มีแต่แสงเงา กับ 3D model ของรูปนั้นๆ เพื่อที่จะสามารถสร้าง 3D model ได้จากรูปแสงเงา ได้โดยอัตโนมัติ โดยงานนี้จะเน้น รูปภาพแสงเงาที่เป็นหน้าคน เป็นหลัก ซึ่งหลักการในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง รูปภาพ และ 3D face model คือการใช้ machine learning ในการหาความสันพันธ์ ของตัวอย่าง คู่ รูปภาพ และ 3D model ที่มีมาก่อนหลายๆ คู่ และนำเอาสิ่งที่ learn มา ในการสร้างสมการ เพื่อสร้าง 3D model จากรูปภาพใหม่ที่เข้ามา

Paper: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-12568-8_96#page-1


3D Artistic Face Transformation with Identity Preservation

T. Sucontphunt

Proceeding of Smart Graphics (LNCS), May 2014, pp. 154-165.

Summary: งานนี้จะเน้นการนำเอา อัตลักษณ์ ของบุคคล ใน 3D face model ออกมาจากหน้าคน โดยใช้หลักการทาง facial recognition จากนั้นก็จะนำอัตลักษณ์ ของบุคคล ที่ได้ มาผสมกับ หน้ารูปแบบใหม่ๆ เช่นหน้าการ์ตูน โดยใช้หลักการ Deformation ที่เน้นการแก้สมการโดยรวม (Least Squares Fitting) เพื่อให้พื้นผิวราบเรียบ เพื่อให้ได้ หน้ารูปแบบใหม่ที่มี อัตลักษณ์ ของบุคคล นั้นๆ อยู่

VDO: https://www.youtube.com/watch?v=x7h23PD0KzM

Paper: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11650-1_14


A Practical Approach for Identity-Embodied 3D Artistic Face Modeling

T. Sucontphunt

International Journal of Computer Games Technology, 2014.

Summary: งานนี้จะเน้นการสร้าง User Interface ในการสร้างหน้าในงานศิลปะ โดยสามารถใช้ Scroll-bar ในการปรับแต่งและผสม หน้าคน เข้ากับ หน้าศิลปะ โดยที่ผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการทำ 3D modeling เลย โดยจะเน้นไปที่การวัดผลจากผู้ใช้งาน User Interface นี้

Paper: http://www.hindawi.com/journals/ijcgt/2014/781950/3D Facial Surface and Texture Synthesis Using 2D Landmarks from a Single Face Sketch

T. Sucontphunt and U. Neumann,

Proceeding of 3D Imaging, Modeling, Processing, Visualization and Transmission (3DIMPVT), Oct 2012, pp. 152-159

Summary: งานนี้จะเป็นการนำ รูปวาดหน้าคน ที่เป็นภาพขาวดำ มาทำการสร้าง เป็น หน้าคน 3 มิติ ที่มี สีผิว โดยหลักการ คือ การสร้างสมการในการผสมหน้าคน 3 มิติ ที่มีอยู่ใน dataset ประมาณ 100 คน ให้ออกมาตรงกับรูปวาด โดยคำนึงถึงความบิดเบี้ยวของรูปภาพเนื่องจากไม่ใช่รูปถ่าย รวมทั้งชดเชย perspective ที่เกิดจากตาคนวาด แล้วจึงนำหลักการ facial recognition มาเพื่อใช้ในการเลือกส่วนผสม เพื่อ สร้างหน้าคน 3 มิติ ที่ตรงกับรูปวาด

3DimPVT_Poster.jpg

VDO: https://www.youtube.com/watch?v=R2KKucXeqi8

Paper: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6374989&tag=1Crafting 3D Faces Using Free Form Portrait Sketching and Plausible Texture Inference

T. Sucontphunt, B. Tunwattanapong, Z. Deng, and U. Neumann,

Proceeding of Graphics Interface (GI) 2010, May-June 2010, pp. 209-216.

Summary: งานนี้จะเน้นการสร้าง User Interface เพื่อให้ผู้ใช้วาดหน้า sketch ของคนลงใน computer โดย User Interface นี้จะช่วยให้ผู้ใช้วาดหน้าได้ง่ายขึ้นด้วยการ reshape เส้นให้ตรงกับโครงสร้างของหน้าคน แม้ผู้ใช้จะไม่ใช่นักวาดรูปมืออาชีพ จากนั้น ระบบก็จะสามารถสร้าง 3D model ของหน้าคนออกมาได้ โดยการผสมหน้าคน 3 มิติที่มีอยู่ในระบบ

VDO: https://www.youtube.com/watch?v=MfwSeroPgHw

Paper: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1839214.1839251


Interactive 3D Facial Expression Posing through 2D Portrait Manipulation

T. Sucontphunt, Z. Mo, U. Neumann, and Z. Deng,

Proceeding of Graphics Interface (GI) 2008, May 28-30, 2008, pp. 177-184.

Summary: งานนี้จะเน้นการสร้าง 3D facial expression สำหรับงาน Animation โดยจะเป็นการสร้าง User Interface แบบใช้งานง่ายๆ เพียงแค่ ให้ผู้ใช้ ปรับเปลี่ยน หน้า sketch โดยการดึงจุดต่างๆ บนรูปจากนั้น ระบบจะทำการคำนวน facial expression ที่เหมือนที่สุด ออกมาให้เป็น 3D facial expression โดยอัตโนมัติ

VDO: https://www.youtube.com/watch?v=sU6lTg1KBrI

Paper: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1375745


A Novel Visualization System for Expressive Facial Motion Data Exploration

T.  Sucontphunt, X. Yuan, Q. Li, Z. Deng

Proceeding of IEEE Pacific Visualization 2008, pp. 103-109.

Summary: เป็นการทำงานวิจัยที่เน้นการพัฒนาระบบที่ช่วยให้ Animator สร้าง 3D Face Model ที่มี Facial Expression ต่างๆ ได้โดยง่าย โดยเน้นการแสดงผล และ การย่อยข้อมูลขนาดใหญ่ (จาก Motion Capture Data) ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

Paper: http://ieeexplore.ieee.org/document/4475465/

All publications: https://scholar.google.com/citations?user=EpcEm5IAAAAJ&hl=en