Ghosting by Keith Gray - 8C English weeks 37-39

Syfte: du ska få läsa en skönlitterär bok på engelska för att öva och stärka din läsförståelse samt lära dig nya ord. Tanken är att du läser, reflekterar, talar och skriver om dina tankar kring bokens innehåll. Du blir under momentet bedömd på hur bra och detaljerat du förstår det du läser samt hur du uttrycker dig i skrift.

week 37

Wednesday

  • Presentation of book, author, knowledge requirements, plan
  • Read chapters 1-3

Thursday

  • Read chapters 3 - 6

Homework: bring five words from chapters 1-4 to the lesson on Tuesday week 38- that you didn’t know already and want to learn

week 38

Wednesday

  • chapters 6-8 + answer questions + add words to BeaTrice´s Padlet

Thursday: 

  • Start to record. Work with your individual working plan.

Homework: After reading chapter 6-8 - record in iMovie, Photobooth och quicktimeplayer on you iPad and send it to me before Friday at noon. Where you record yourself on video and summarize what has happened so far. Look up words you don´t understand.

week 39

Wednesday:

  • Read chapters 9 - 11. Talk about the book in small groups. Start to write your book report.

         

Thursday: 

  • Write on your book report.

Homework: Write a book report and hand in latest Friday noon. Look up words you don´t understand.

Every lesson we discuss words we do not know and we add them to our padlet and discuss them.

Kunskapskrav för området:

Förståelse - LÄSA

E

C

A

Eleven kan förstå (…) i lättillgängliga texter i olika genrer.

- det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer

- det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer

- såväl helhet som detaljer

Eleven visar sin förståelse genom att (...) redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer i texter samt genom att med (...) resultat agera ...

- översiktligt

- godtagbart

- välgrundat

- tillfredsställande

- välgrundat och nyanserat

- gott

För att underlätta sin förståelse av innehållet i  texterna kan eleven (...) välja och använda sig av (...) för lyssnande och läsning.

- -

- någon strategi

- i viss utsträckning

- strategier på ett relevant sätt

- i viss utsträckning

- strategier

TALA – egen produktion och interaktion (med andra)

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig (...)

Eleven formulerar sig även med (…) och (…) till syfte, mottagare och situation.

- enkelt, begripligt och relativt samman hängande

-

-relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande

-med visst flyt

-i någon mån anpassat

relativt varierat, tydligt och sammanhängande

-med flyt

-med viss anpassning

SKRIVA – egen produktion och interaktion (med andra)

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig (...)

Eleven formulerar sig även med (…) och (…) till syfte, mottagare och situation.

- enkelt, begripligt och relativt sammanhängande

 

-

 

- relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande

- med visst flyt

-  i någon mån anpassat

- relativt varierat, tydligt och sammanhängande

- med flyt

- med viss anpassning