iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1956 / október / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1956. október

Szabó Virág összeállítása, 2016.

A hónap elején, október 6-án újratemetik a híres Rajk-per 1949-ben kivégzett áldozatait. A szovjet csapatok ekkortájt kezdik meg őszi hadgyakorlatukat, mely címen megindulnak Varsó felé. Megérkezésük után tárgyalásokba kezdenek a lengyel küldöttségekkel, melynek eredményeképpen Hruscsov felmenti Gomulkát és visszahelyezi őt az ország elejére. Ezekben a napokban írják alá továbbá a Japán és Szovjetunió közötti diplomáciai szerződést, mely megszüntet és lezár minden addig fentálló hadiállapotot.

Október 23-án kitör a magyar forradalom, arra reagálva, pedig a nemrégiben visszahelyezett Gomulka kinyilvánítja véleményét azzal kapcsolatban, hogy minden országnak joga van független nemzete szuverén kormányzásához. Ehónap 26-án Nagy Imre a kommunista vezetés élén Nemzeti Forradalomnak minősíti, az eddig csupán felkelésnek titulált mozgalmat.

A forradalom hatására október 30-án a Szovjetunió deklarálja nyilatkozatát, melyben rendezni kívánja az országok közötti kapcsolatot, illetve ígéretet tesz azok belügyeinek bele nem avatkozására. Ugyanezen a napon vezetik be Magyarországon a többpártrendszert.

Október 29-én Izrael a brit és francia érdekeket egyeztető sevres-i tárgyalásokat követően október 29-én lerohanja Egyiptomot, és elfoglalja a Sínai-félszigetet, ezzel kitör a Szuezi válság, amely a nenzetközi politikai élet figyelmét is eltereli a magyar forradalomról.

Az amreikai rádiókban Elvis Presley "Hound Dog"/ "Don't Be Cruel" dalai a slágerek.

Havilap szemle

Alföld

7. évf. 5. Sz. (szeptember/október) / 1956

        

Egri Lajos:  Balogék magányossága (Elbeszélés)

Boda István: Ki csendben él (Vers)

Boda István: Amit elmondtam (Vers)

Kolozsvári Grandpierre Emil: A motorkerékpár (Elbeszélés)

Kiss Tamás: Akácos temető (Vers)

Kiss Tamás: Fúga (Vers)

Kiss Tamás: Tél jön (Vers)

Remenyik Zsigmond: A vén telepes Carmelo története (Elbeszélés)

Rácz Károly: Akasztófavirág (Elbeszélés)

Tóth Endre: Emléksorok egy törtetőnek (Vers)

Tóth Endre: Példázat (Vers)

Tóth Endre: Utókor (Vers)

Danyi Gyula: Szelecske (Vers)

Fábián Sándor: Hatrongyosok (Regényrészlet)

Egri Lajos: Mea culpa (Vers)

Stetka Éva: Az ébredés partjáig (Vers)

Kodolányi János: Az Arany Bárány (Regényrészlet)

Polgár István: Készülődés (Vers)

Hajnal Gábor: Az emberért (Vers)

Jobbágy Károly: Utolsó figyelmeztetés (Vers)

Nagy Tibor: Szolnoktól Budapestig (Elbeszélés)

Papp László: Nem bízik bennem (Vers)

Papp László: Fizetéskor (Vers)

Papp László: Tiszteld Atyádat (Vers)

Papp László: Béke (Vers)

Vasvári István: A szabadsághoz (Vers)

Bertalan Ágnes: Micsoda reggel! (Elbeszélés)

Taar Ferenc: Csalódás (Karcolat)

Rácz Károly: Dobbanni kell a földnek (Vers)

Nagy Ferenc: A kubikoshoz (Vers)

V. Nagy Albert: Fájdalom (Vers)

Mándy Iván : Nagyvilági főcső (Elbeszélés)

Kulcsár János: Főhadnagy Fazekas (Vers)

Radványi Barna: Éji dal (Vers)

Pál József: Melléd álltam (Vers)

Sári Gál Imre: Kályha mellett (Vers)

Ambrus Tibor: Zsoltár (Vers)

Toma Ádám: A transzcendens kutya (Karcolat)

FIATALOK

Buda Ferenc: Mit szóltok? (Vers)

Buda Ferenc: De szeretnék... (Vers)

Bényei József: Udvara van a holdnak : (Juhász Ferencnek) : (Vers)

Tóth Bertalan: Éjfél (Vers)

Kövessi Erzsébet: Tavaszi szél (Vers)

Tasnádi Varga Éva: Örökre (Vers)

Soós Zoltán: Hétszáz lépés : Ricsei Balázsnak ajánlom : (Vers)

Kiss Ödön: Szüret Nagymaros vidékén (Vers)

Browning, Elizabeth Barrett: A portugál szonettekből (Simon Zoltán fordítása)

VILÁGLÁTÓ

Sík Csaba László: Federico Garcia Lorca

García Lorca, Federico: Kaszída az aranyszínű lányról (Vers, Tímár György műfordítása)

García Lorca, Federico: Szonett (Vers, Tímár György műfordítása)

García Lorca, Federico: Carmelának, a perui lánynak (Vers, Tímár György műfordítása)

Rónay György: Három mai francia költő (Műfordításokkal)

Francia népdalok : Weöres Sándor műfordításai

Lutter Éva: Carlo Bernari: Nápoly eladó ötér' : [Bernari, Carlo művéről]

Szabó Lőrinc műfordításai Aliser Navoj és Ljufti verseiből

Nyekraszov, Nyikolaj Alekszejevics: Forr a mezőkön... (Vers, Fodor András műfordítása)

Jasienski, Bruno: Szavak Jakub Szeláról (Vers, Pákozdy Ferenc műfordítása)

Angyal Endre: Miroszlav Krlezsa: A Glembay-család : [Krleža, Miroslav művéről]

Galczynski, Konstanty Ildefons: Dalok (Vers, Gömöri György műfordítása)

Futala Tibor: Kovacsics: Tüzek és rózsák : [Kovacic, Ivan Goran kötetéről]

Székelyhidi Ágoston: Delavrancea: Novellák és elbeszélések

Horváth Barna: Cech: Prücsök úr kalandos kirándulása a XV. évszázadba : [Cech, Svatopluk művéről]

Jancsó Elemér: A román-magyar irodalmi kapcsolatok múltjából

Bajkó Mátyás: Székely gyermekmesék nyomában

VITA

Barta János: Még egyszer a realizmusról

Varga Zoltán: Debrecen felszabadulás utáni politikai életének néhány kérdése (Befejezés)

HAGYOMÁNY

Bohuniczky Szefi: Régi napok, régi emberek

Sonkoly István: Bartók Béla Hajdú megyében

Horkay László: Kaffka Margit két ismeretlen levele

Szegedi Gusztávné: Csokonai orvosa

Rácz István: A debreceni Református Kollégium történetéhez

Gunda Béla: Cigány gyógyítók és mesemondók

Balogh István : A leghíresebb tiszántúli betyár

KRITIKA

Julow Viktor: Pákozdy Ferenc új Shakespeare-fordításáról. a Viharról : [Shakespeare, William: A vihar magyarra fordításáról]

Vass József: Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak

Abody Béla: Sánta Ferenc: Téli virágzás

Irinyi Károly: Bárány Tamás: Csigalépcső

Varga Imre: Mocsár Gábor: Forró napok

Schulek Mátyás: Gergely Mihály: Julika

Bessenyei György: Császár Klára: Ha már megvirradt

Balogh László: Kolozsvári Grandpierre Emil. A nagy ember

Simon Zoltán: Somlyó György: Talizmán

Stetka Éva: Lányi Sarolta: Őszi kert

Bata Imre: Három arany alma

Tóth Béla: Fekete Gyula: Ismerősök

Bodri Ferenc: Hegedűs Géza: Az írástudó

Nagy János: Szeberényi Lehel: Szalmácska

Lázár István: Henry Lawson: A batyu románca : [Lawson, Henry kötetéről]

        

A hónap eseményeinek napra pontos listája

1956.okt. 2. Boldoczki János v. külügyminiszter, új moszkvai magyar nagykövet átadja megbízólevelét.

1956. okt. 6. Magyarországon tömegdemonstráció keretében újratemetik az 1949-ben kivégzett kommunista Rajkot és társait.

1956.okt. 8. Az ELTE színháztermében (a későbbi Egyetemi Színpadon) ankétot rendeznek „A fiatal értelmiség problémái” címmel; vitavezető Lukács György.

1956.okt. 11. Megalakul a HNF társadalompolitikai és jogi bizottsága. A vitán Losonczy Géza elnököl, felszólal Tildy Zoltán. A bizottság elnöke Gillemot László, alelnöke Beér János, Donáth Ferenc, Szigethy Attila és Vajda Imre, titkára Tánczos Gábor és Győry Gábor.

1956.okt. 14. Az SzN közli az előző napi PB-határozatot, és Nagy Imre október 4-ei levelét. Dunaföldváron megalakul az ország első falusi takarékszövetkezete.

1956.okt. 17. A Petőfi Kör vitát rendez Pap Gábor „Kertmagyarország?” c. cikkéről; vitavezető Donáth Ferenc és Magyari András. A vitában a magyar mezőgazdaság korszerűsítését sürgetik; többek mellett felszólal Tildy Zoltán v. köztársasági elnök és Göncz Árpád.

1956. okt. 19. Őszi hadgyakorlat" címén megindulnak Varsó felé a szovjet megszálló csapatok.

1956. okt. 19. Aláírják a szovjet-japán hadiállapot megszűnését és a diplomáciai kapcsolatok felvételét rögzítő egyezményt..

1956. okt. 19. - 21. A Hruscsov vezette szovjet küldöttség varsói tárgyalása a LEMP KB ülésén kompromisszumot eredményez: a szovjet blokk alapnormáinak fenntartása fejében a korábban félreállított W. Gomulka kerül az ország élére. Felmentik Rokoszovszkij hadsereg-főparancsnokot és a szovjet állampolgárságú lengyel főtisztikart. kapcsolódó térképek: 273 315

1956. okt. 23. Szovjetellenes felkelés kezdete Magyarországon.

1956. okt. 24. Gomulka félmilliós varsói naggyűlésen deklarálja, hogy "minden nemzetnek joga van független országa szuverén kormányzásához".

1956. okt. 26. A magyar kommunista vezetés (Nagy Imre) nemzeti forradalomnak minősíti a felkelést.

1956. okt. 27. Az 1955-ös népszavazáson alapuló luxemburgi francia-nyugatnémet szerződés a Saar-vidékről, amelynek értelmében 10. szövetségi államként az NSZK része lesz.

1956. okt. 28. Lengyelországban szabadon bocsátják Wyszynski prímást.

1956. okt. 28. Kitör a Szuezi válság

1956. okt. 30. Szovjet kormánynyilatkozat a szocialista országok közötti kapcsolatok rendezéséről, amely azokat megkötve ígéretet tesz a belügyeikbe való be nem avatkozásra.

Magyarországon bevezetik a többpártrendszert.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére


06 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Rajk László újratemetése

1956 hosszabb történetét így hát két újratemetés határolja: a végpontja Nagy Imréék 1989-es rehabilitálása, mely egyben a rendszerváltás utólag is mitizált nagy alapító rítusa. A kezdet pedig Rajk László, az ő újratemetése, mely nem egészen három héttel október 23. előtt megmutatta a közvélemény erejét, a tömeget is rádöbbentve saját lélektani jelentőségére, ráadásul összehozva két meghatározó közeget: Nagy Imréék csoportját és a Petőfi Kör környezetében lévőket. A jellemző kutatói értékelés szerint a Rajk-temetés nem volt kevesebb, mint a forradalom pszichológiai előfeltétele. Index.hu


07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére


23 |vissza a lap tetejére

Kronológia:

1956-os forradalom

Az Anyégint játszák az Operaházban

Wladislaw Gomulka a LEMP Központi Bizottságán elhangzott október 20-ai beszédét közli a magyar sajtó

A Hannibál tanár úr c. filmet játsza este az Uránia mozi

Két nyuszi este a Magyar Televízió kísérleti műsorában

Befejeződtek a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének és a Magyar Dolgozók Pártja

Megalakult a Március 15 Kör a budapesti egyetem bölcsészeti karán


24 |vissza a lap tetejére


25 |vissza a lap tetejére

A wikipedián közreadott életrajzi adatok alapján tudjuk, hogy ezen a napon halt meg Peyer Károly szociáldemokrata politikus, miniszter New Yorkban. A magyarországi szociáldemokrácia meghatározó vezetője a két világháború között, gyakorlatilag az MSZDP és a szakszervezeti mozgalom minden vezető testületének tagja volt.

Szintén innen tudjuk, hogy ezen a napon halt meg Risto Ryti, finnpolitikus, köztársasági elnök.

Külföld: Londoni rádió 1956. október 25 (MTI hírarchívum)
A  magyarországi eseményekről beszámolt a moszkvai rádió is, és más kommunista rádiók, is ismertették azokat. A moszkvai rádió - attól eltekintve, hogy a felkelésért kifejezetten a külföldi reakció erőit kárhoztatja- semmit sem fűz hozzá a budapesti rádió jelentéséhez.

Varsói laptudósítók jelentése szerint szerdán este mintegy kétezer egyetemi hallgató   végigvonult a  főváros utcáin. A diákok ütemesen kiáltották "Rokossowski eredj haza" és szovjetellenes jelszavakat hangoztattak.

Sajtóügynökségek jelentése szerint összeütközésre is került sor gumibotokkal felszerelt pártmunkások és egyetemi hallgatókból álló hatalmas tüntető tömeg között. A tömeg a magyar követség előtt gyűlt össze és hangos tüntetéssel fejezte ki együttérzését a budapesti tüntetőkkel.

Ammanban, Jordánia fővárosában az egyiptomi, jordániai és szíriai vezérkarok főnökei kétnapos tanácskozást tartottak. A megbeszélések befejeztével a jordániai vezérkari főnök közölte a sajtó képviselőivel, hogy a három ország közös katonai parancsnokságot létesít; A főparancsnokság működésbe lép, ha háború tör ki Izraellel. Az egyiptomi honvédelmi 'miniszter lesz a főparancsnok.

Belföld

Október 25-én hajnalra a szovjet csapatok visszafoglalták a Rádió épületét, majd reggel hat órakor a rádió beolvasta a kormány közleményét, mely szerint „az ellenforradalmi puccskísérletet felszámolták”

Nagy Imre rádióbeszéde dél után néhány perccel, melyben felkéri a lakosságot, hogy működjön együtt a rend és a nyugalom megteremtésére. Gyilkos sortűz zúdul a Kossuth téren békésen és fegyvertelenül tüntető tömegre. Több tizen, egyes becslések szerint 120 halott és nagyszámú sebesült marad a kövezeten. Az elkövetőket máig nem azonosították. A Kossuth téri tömegmészárlás végleg a fegyveres forradalom felé sodorta az eseményeket, ami hamarosan a kormány bukásához vezetett. A Corvin közi felkelők újult erővel lendültek támadásba a szovjet csapatok és az ÁVH egységei ellen. Gerő Ernőt Kádár János váltja fel a Magyar Dolgozók Pártjának főtitkári székében

Statáriumot hirdettek.

Kultúra: Csaknem minden lap hatalmas főcímmel adja tudtul a magyarországi felkelés hírét és a magyarországi eseményeknek szenteli vezércikkét: Times, Daily Telegraph, Daily Mail.
A Magyar Nemzet aznapi száma tudósít arról, hogy kiadatlan Vörösmarty-kéziratokat találtak az Akadémia könyvtárában. Kilenc kéziratot találtak, melyek akadémiai vonatkozásúak, mint például amelyben Czuczor Gergelyt egy megüresedett helyre javasolja a nyelvtudományi osztályon.

Érdekességek: Az MTI archívum 1956-os gyűjteményéből tudjuk, hogy valamennyi budapesti mentőkocsi állandó használatban volt, sőt autóbuszokat is felhasználtak a sebesbültek kőházba való szállítására. Felhívást intéztek a véradókhoz is.

A Magyar Nemzet aznapi lapszám tudósít sport rovatában Krivonoszov, szovjet kalapácsvetőről, aki 22-én hétfőn az amerikai Conolly 66,75 m-es világcsúcsát 66,86 m-re javította. A nap folyamán a szovjet ismét világcsúcsot ért el 67,32 m-rel.

A Napi krónika rovat írja, hogy megölte társbérlőjét Mathei István 36 éves makói lakos. Szándékos emberölésért 12 évi börtönre ítélték.
Programok: A londoni rádió anyagából tudjuk meg, hogy Magyarországon ezekben a napokban az egyetlen hírforrás a budapesti rádió volt.


26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére


31 |vissza a lap tetejére

Az Egyesült Államok és Franciaország bombázza Egyiptomot a Szuezi-csatorna újranyitásáért.


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források