Apstiprinu:

2017.gada ___.______.

LGHF prezidents:

Romans Blūmentāls                                       

                                LGHF plānojamais budžets 2017. gadam.

                                                      1. Plānojāmie ieņēmumi.

Budžets 2016.gadā (norādīt kopējo summu EUR):

25000.00

Valsts finansējums no ziedojumiem

2195.00

Finansējums no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP)

7994.00

Papildus finansējums no Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) turnīriem "Sarauj" un "Rīgas kauss"

2000.00

Rīgas Domes finansējums

4050.00

Ventspils Domes finansejums

600.00

Skrundas pašvaldības finansējums

300.00

Ziedojumi

4500.00

Ieņēmumi  no reklāmas un citiem pakalpojumiem

3361.00

2. Plānojamie izdevumi.

Dalība Pasaules Tūres Super Serijās Malmē, Maskavā, Prāgā.

1600.00

Latvijas Kauss 4 posmi

2000.00

Latvijas čempionās (individuālais un nominācijās)

2000.00

Rīgas atklatais cempionāts

1000.00

Amatieru līga 4 posmi

2000.00

Pasaules Čempionāts Ļiberecā (Čehija)

5000.00

Skolēnu turnīrs "Sarauj"

4000.00

Pasaules tūres super serija "Rīgas kauss"

5400.00

Citi neparedzmie izdevumi

2000.00

                                                                              Kopā:

25000.00

                                                                                           

2017. gada ___________________

Valdes priekšsēdētājs: