ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 1. Τι συνέβη μετά τη μάχη του Πέτα;
 2. Τι έκανε η ελληνική επαναστατική κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει την κρίσιμη κατάσταση;
 3. Ποιος έφτασε στη Στερεά Ελλάδα το 1823;
 4. Πώς ξεχώρισε ο Μπότσαρης για τη δράση του στο Κεφαλόβρυσο;

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Να συμπληρώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων.

 1. Μετά τη μάχη του Πέτα……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………......

 1. Η ελληνική επαναστατική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κρίσιμη κατάσταση

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ο Μάρκος Μπότσαρης ήρθε σε επαφή …………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Το καλοκαίρι του 1823 ο Σουλτάνος έστειλε ……………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ο Μάρκος Μπότσαρης κάλεσε ……………………………………………………………………………….

με σκοπό να …………………………………………………………………………………………………………......

Δίνοντας ο ίδιος το παράδειγμα ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης ο Μπότσαρης …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Οι Σουλιώτες κατάφεραν …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Η μάχη στο Κεφαλόβρυσο θεωρείται………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………..