iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1948 / augusztus / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1948. augusztus

Összeállította: Janecskó Tamás (2018.)

Augusztus 6.-án volt a 3. évfordulója a hirosimai atomtámadásnak. A II.világháború óta 3 év telt el, de sok ország nem heverte ki a gazdasági, és ember veszteségeit. Több országban még zajlottak a kisebb-nagyobb fegyveres konfliktusok. A világ elkezdett két táborra szakadni. A nyugati-hatalmak, a Szovjetunió , és szövetségeseik alkotják a két tábort. 1947 óta folyik a fegyverkezési verseny a két szuperhatalom között. Egyre pusztítóbb fegyvereket fejlesztettek ki.

A hónap első napján már akadtak fontos történelmi pillanatok. A németországi francia megszállási zónát gazdaságilag egyesítik Bizóniával (Trizónia). Továbbá gazdaságilag fontos megemlíteni, hogy az MNB kibocsátja az új forintbankjegy-sorozat második címletét, a 20 Ft-ost. A budapesti közlekedés pedig javul, ugyanis az újjáépített Margit hidat teljes szélességében átadják a forgalomnak.         A magyar politikában is akadtak jelentős események. Tildy Zoltán lemondása után megválasztották az új köztársasági elnököt, Szakasits Árpádot. Rajk Lászlót  külügyminiszterré nevezik ki, a belügyminiszteri tisztet Kádár János veszi át.

A szlovák és magyar vezetés (a magyar delegációt Heltai György, a szlovákot Daniel Okáli vezeti) tárgyalásokat folytat  Pozsonyban a lakosságcsere további sorsáról. Az augusztus 7-én aláírt  Okáli-Heltai paktum értelmében a népcserét szeptember 1-jén újraindítják s az év végéig befejezik.

Távozik hivatalából Major Ákos, a NOT elnöke. Majort a Budapesti Ítélőtábla alelnökévé nevezik ki. A magyar és a csehszlovák fél aláírja az ún. Okáli–Heltai-paktumot. Ennek értelmében újraindítják, és az év végéig befejezik a lakosságcserét, amelynek során maximálisan 10 000 főt cserélnek ki. Ezen felül, az egyezmény VIII. cikke alapján, Magyarország átvesz 1500 háborús bűnöst, családtagokkal együtt maximálisan 5000 személyt. Meghal Madarász István püspök.

Ebben az évben Londonban kerültek megrendezésre az olimpiai játékok, ahol a magyarok kiemelkedő eredményeket értek el. 10arany-, 5 ezüst- és 13 bronzérmet nyertek. Több ismert magyar sportoló is ebben a hónapban született, többek között Cservenyák Tibor, olimpiai bajnok magyar vízilabdázó, edző, Badari Tibor, Európa-bajnok ökölvívó.

Több híres magyar művész is ebben a hónapban látta meg a napvilágot, mint például Dinnyés József, magyar zeneszerző, előadóművész, – Papp János, magyar színész Bartha András, magyar üzletember, író, költő.

Ahogy fény sincs árnyék nélkül, úgy nincs élet halál nélkül sem. Ebben az évben több is több neves magyar ember hunyt el, mint például Habsburg–Tescheni Vilmos Ferenc József főherceg, akit Sztálin börtönében érte utol a végzet. Emery Roth magyar származású amerikai építész, New York meghatározó lakóépületeinek, hoteljeinek, felhőkarcolóinak tervezője. Markovits Rodion, magyar író, újságíró.

 Az irodalom szempontjából elég gazdag hónapnak számít ez, ugyanis ekkor jelent meg többek között Jerzy Andrzejewski: Hamu és gyémánt című regénye Norman Mailer: Meztelenek és holtak  és Irwin Shaw: Oroszlánkölykök c. regénye. Ebben az évben szűnt meg a Sorsunk című magyar folyóirat.

         

Napi események:

augusztus 3. Szakasits Árpád lesz Tildy Zoltán utódja.

Romániában kezdetét veszi az egyházi iskolák államosítása.

augusztus 14. – Az NSZK történetének első választásán a jogosultak 78%-ának részvételével a CDU (31,0%) győz. Az első Bundestagba még az SPD (29,2%), az FDP (11,9%) és az NKP (5,7%) jut be több regionális párt mellett.

augusztus 15.  – Li Szin Man, az ország első elnöke kikiáltotta a Koreai Köztársaságot,

augusztus 16. – A csehszlovák katolikus püspökök nyitrai konferenciáján memorandumot intéznek a kormányhoz, melyben a résztvevők fenntartásaikat fejezik ki az országban végbemenő fejlődéssel kapcsolatban.

augusztus 20. – Rákosi Mátyás Kecskeméten megtartott ünnepi beszédében egyértelműen és határozottan a szövetkezetesítés mellett foglalt állást, amikor kijelenti „Két út áll a magyar dolgozó parasztság előtt. Az egyik út a régi, a megszokott, a túlzásba vitt egyéni gazdálkodás […] Ezen az úton a népi demokrácia nem mehet tovább.

augusztus 25. – János barcelonai gróf – az Azor nevű jacht fedélzetén, amely San Sebastiánnal szemben horgonyoz – találkozik Francóval és beleegyezik, hogy rábízza a fiát, János Károlyt a tábornokra, aki a caudillo kívánsága szerint Spanyolországban fog tanulni.

augusztus 30. – Romániában létrehozzák a titkosrendőrséget.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére


03 |vissza a lap tetejére

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás:  Szabad Nép 1948.08.03.)

Tildy Zoltán lemondott. Ezután a miniszterelnök tartott poétikai tájékoztatót, majd a képviselői csoport hozzájárult ahhoz, hogy az országgyűlés ülésén Szakasits Árpádot, a Magyar Dolgozók Pártja jelöltjét, válasszák köztársasági elnökké.

Ezután Dinnyés Lajos miniszter, elnök a Magyar Tudómányos Tanács létesítéséről, Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes pedig a magyar—bolgár barátsági,együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot nyújtotta be. A bizottsági tárgyalás megkezdéséhez szükséges háromnapos határidő mellőzését kérték.Az országgyűlés mindkét törvényjavaslatra kimondta a sürgősséget és az elsőt a közoktatásügyi a másodikat pedig a külügyi bizottságnak adta ki.

Az pártközi értekezlet határozata: órakor Nagy Imrénél, az országgyűlés elnökénél pártközi értekezletet tartottak, amelyen megegyeztek, hogy Tildy Zoltán köztársasági elnök lemondását velfogadják. Tudomásul vették Szakasits Árpád köztársasági elnökké való jelölését. Rádióhközvetítés az elnökválasztásról augusztus hó 3-án

A három éves tervnek az első tervévre kitűzött, programját a magyar dolgozók jelentős mértékben túlszárnyalták. — Magyarország minden külföldi segítség nélkül képes gazdasági életét újjáéleszteni,

Magyarország munkásosztálya és minden dolgozója felismerte, hogy az ország az övé és lelkesedéssel oldotta meg a gazdasági feladatokat. Az egész országra kiterjedő munkaverseny mindennap újabb és újabb sikereket hozott A magyar gazdasági élet talpraállí-l tásában nagy segítséget jelentett a Szovjetunió kormánya. ötven százalékkal mérsékeli a hátralékos jóvátételi fizetéseket.                

(Gyűjtötte: Janecskó Tamás, 2018.)


04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére


19 |vissza a lap tetejére

csütörtök

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás:  Szabad Nép 1948.08.19.)

A Rudé Pravo, a Csehszlovák Kommunista Párt levelet intézett a Juguszláv nagykövetség személyzetének, melyben állást foglal Tito ellen, a kommunista párt élesen elítéli Tito politikáját.
Aláírták Belgrádban az új Duna-alkotmányt
Szerdán délelőtt a Duna-értekezleten résztvevő országok képviselőjének felszólalásával lezajlott az értekezlet munkájának utolsóelőtti szakasza. a külügyminiszterek tanácsa elismerte, a Szovjetuniónak azt a jogát, hogy a Duna- bizottságban két szavazattal legyen képviselve, a Szovjetunió azonban a dunai országok egyenlőségének elvét tiszteletben tartva.

A Közlekedésügyi Minisztérium közli, hogy a MÁV az augusztus 20-án kezdődő három napos munkaszünet következtében várható erősebb utasforgalom zavartalan lebonyolítása végett a budapesti Déli-pálvaudvarról 13 órakor és 14 órakor induló balatoni hétvégi személyvonatokat augusztus 19-én és 21-én is közlekedteti.

— A SZOMBATI NAPKÖZI LAPOK a három napos munkaszünet miatt nem jelennek meg. Csak a reggeli lapok jelennek meg pénteken, Szent István napján és vasárnap augusztus 22-én.

Fehérgárdista emberrablók és az amerikai hatóságok felelések Kaszjenkina balesetéért: A moszkvai rádió jelentése szerint Lomakin new yorki szovjet fő- konzul augusztus 16-án este a fehérgárdisták által elrabolt szovjet állampolgárok ügyével kapcsolatosan az amerikai sajtóban megjelent rágalmazó és hamis hírek miatt sajtóértékezleten nyilatkozott az újságírók előtt.

4 szovjet szövetkezetek ismét csökkentették az elemi szerek árát: A Szovjetunió szövetkezetei ez évben már negyedszer szállították le a nyershús, konzervhús, vaj, méz, gyümölcs és más élelmiszerek árát.

Augusztus 19-én este: fáklyás felvonulás az Andrássy-úton át a Szabadságiért Szovjet hősi emlékműhöz, a honvédség, ifjúság és sportolók részvételével.

20-án reggel: az egész város területén zenés ébresztő.

Fokozott éberségre szólítja lel tagjait az olasz KP: Felszólítja a tagságot, hogy akadályozzák meg a kémeknek, izgatóknak és tisztességtelen embereknek a párt soraiba való beszivárgását.

Beiratkozás a dolgozók iskoláiba : A dolgozók iskolái lehetőséget nyújtanak arra, hogy azok is folytat, hassák tanulmányaikat, akik a termelő munkában részt vesznek.

Köztiszt viselősztrájk Triesztben: AFP-jelentés szerint Triesztben a köztisztviselők szerdára virradó éjjel sztrájkba léptek, mert a szövetséges katonai kormányzat nem teljesítette követeléseiket.

(Gyűjtötte: Janecskó Tamás, 2018.)


20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források