Observera storleken på rubriker

Kapitelrubriker tex 1. Inledning 18 punkter

Avsnittsrubriker tex 2.1 Statsform 14 punkter

Text tex “Frågan som kommer att besvaras är vilka likheter och skillnader finns det mellan statsskicken i Sverige och Land X? 12 punkter

Alternativ 1

Alternativ 2

2. Avhandling

2.1 Statsform

2.1.1 Sverige

2.1.2 Land X

2.2 Statschef

2.2.1 Sverige

2.2.2 Land X

2.3 Valsystem

2.3.1 Sverige

2.3.2 Land X

2.4 Parlament

2.4.1 Sverige

2.4.2 Land X

2.5 Regeringsbildning

2.5.1 Sverige

2.5.2 Land X

2. Avhandling

2.1 Sverige

2.1.1 Statsform

2.1.2 Statschef

2.1.3 Valsystem

2.1.4 Parlament

2.1.5 Regeringsbildning

2.2 Land X

2.2.1 Statsform

2.2.2 Statschef

2.2.3 Valsystem

2.2.4 Parlament

2.2.5 Regeringsbildning