iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1952 / március / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1952. március

 (Összeállította: Becz Viktória Ildikó, 2019.)

1952 márciusa a korabeli propaganda és személyikultusz kicsúcsosodásának szempontjából jelentős hónap, hiszen március 9-én ünnepli az ország ,,népünk bölcs vezérének”, ,,Lenin és Sztálin legjobb magyar tanítványának” hatvanadik születésnapját, amely ünnepre az egész országot mozgósították. Számos köszöntő vers és ünnepség mellett Rákosi Mátyást ünnepi estre invitálják a Magyar Állami Operaházba.

Még ugyanebben a hónapban az ötéves tervek alapján elhatározzák, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsész karát elköltöztetik. Új otthonául a Kinizsi és a Lónyay utca sarkán álló zálogház épületét alakítják át. Az egyetem természettudományos karának egyes intézeteit 9 millió forint befektetéssel bővítik.

A Szabad Nép,,Hét könyvei” című cikkében olyan köteteket ajánlanak, mint: Joszif Visszárionovics Sztálin. Rövid életrajz, vagy Illés Béla:Népünk szabadságáért. Rákosi Mátyás elvtárs életéből. C. alkotása.

 A Szépirodalmi részlegben is olyan művekkel találkozhatunk, amelyek megfeleltek a korabeli munkás eszménynek, így például Guljaski Gépállomás című regénye.

A hónap elején tüntetésekre kerül sor Japánban, ahol az emberek a Josida-kormány politikai lépései ellen tiltakoztak. Franciaországban is kormányválság alakult ki, a Reynaud kormány ellen több megmozdulásra került sor országszerte.

A  Szabad Nép tudósításai alapján az amerikai hadsereg biológiai fegyvert vetett be Korea lakossága ellen. A ledobott rovarok (pókok,bolhák,legyek) a kolera és pestis betegséget terjesztették.

Franciaország,Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok elhatározták, hogy további 45 millió dollár összegű segélyt nyújtanak Jugoszláviának, melynek célja, amint említik, hogy eltüntesség Jugoszlávia deficitjét.

A művészetek világában a USA Billboard Hot 100 toplistája alapján a hónap zeneműve Kay Starr Wheel of Fortune című dala. Ebben az esztendőben mutatják be Gérard Philipe Fanfan la Tulipe nagysikerű filmjét, nálunk  Királylány a feleségem címen vált ismertté.

CSILLAG

1952 MÁRCIUS, V. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

 

Máté György: Születésnapra

Örsi István: A szabadító (vers)

Csohány Gabriella: Ének Rákosi elvtársról (vers)

Gereblyés László: Mosoly (vers)

Dékán István: A becsület útján

Somlyó György: Albániai emlék (vers)

Rákos Sándor: Tavaszi ének (vers)

Karinthy Ferenc: Karácsony (regényrészlet)

Sándor Kálmán: A Harag Napja (színmű)

Koczka Péter: Nagynénimnél (vers)

Illyés Gyula: Victor Hugo védelme

Victor Hugo-Somlyó György: A rettenetes esztendő-ből

Victor Hugo-Somlyó György: Lux (vers)

Victor Hugo- Gereblyés László: Az alvókhoz (vers)

G. L. : Jegyzet Victor Hugo verséhez

Vita

Kónya Lajos: Költészetünk mai helyzete

Bóka László: Hozzászólás Keszi Imre cikkéhez

E. Kovács Kálmán: Parasztdrámáink fejlődése

 

Széljegyzetek

Köpeczi Béla: Ion Luca Caragiale születésének századik évfordulója

Szemle

Kováts Miklós: Mesterházi Lajos: Csodák nélkül

Földeák János: Vasvári István: A dolgozó népet szolgálom

Gerézdi Rabán: Hegedűs Gyula: Megkondulnak a harangok

Alföld.

Építünk. A Magyar Írók Szövetsége Debreceni Csoportjának folyóirata 3. (1952)

1952 tavaszán III. évfolyam 1. Szám (7.) sz.

TARTALOM

Nevena Sztefánova: Magyarország (fordította: Kardos Pál)

Marjai Márton: Rákosi elvtárs szólt hozzánk

Bihari Sándor versei

Szántó Tibor: A fagy megenyhül (novella)

Balogh László,Fülöp György versei

Takács István: Öreg Beke Antal (novella)

Boda István versei

Barna Tibor, D. Szabó László: Citromsziget (színdarab)

Papp László, Dányi Gyula, Szállási Árpád, Bessenyei Lajos,Kunkli Péter, Péteri Lajos,Lehretter Sándor versei

Épül az ország

Kovács Kálmán: Magyar írók Rákosi Mátyásról

Kiss Antal: Sztaniszlavszkij szellemében

Haladó hagyomány

Koczogh Ákos: Gogoly

Szemle

Juhász Géza: Csokonai szövegvázlatai

Balogh László: Asztalos István: Tizennégyökrös gazdák

Margócsy József:Móricz Zsigmond:Árverés a nádason

Eördögh Béla:Utazás az új Magyarországon

Kardos Pál:Gorkij:Elbeszélések

Karancsy László: Borisz Polevoj: Az arany

Pelyvás István:Howard Fast: Névtelenek balladája

Angyal Endre: Bozena Nemcova: Nagyanyó

Napló

Sárközi Zoltán:Vákáncsosok között

Napra pontos eseménysor

március 2.: A MIOK évi közgyűlése táviratban köszönti Rákosi Mátyást 60. születésnapján.

Aranypart (Ghána), az afrikai brit gyarmatok közül elsőként, belső autonómiát kap.

március 8.: Rákosi Mátyást születésnapi ünnepségen köszöntik a bp-i Operaházban; Gerő Ernő mond beszédet.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar köszönti Rákosi Mátyást 60. születésnapján.

A Magyar Nemzet közli Bereczky Albert ref. püspök Rákosi Mátyás 60. születésnapjára küldött köszöntőjét; mint írja, „hálásak vagyunk neki egyházunk nevében is”.

március 9.: Rákosi Mátyás 60. születésnapja alkalmából országszerte ünnepségeket tartanak. A Munkás-mozgalmi Múzeumban megnyílik a „Rákosi Mátyás harcos élete” című kiállítás; megjelenik a Magyar írók Rákosi Mátyásról, a Rákosi Mátyás élete képekben, valamint a Rákosi Mátyás és a magyar történettudomány c. antológia. Az ünnep alkalmából valamennyi sajtóorgánum többnyire vörös betűs ünnepi számot ad ki, első oldalán az ünnepelt nagyméretű arcképével. Külön kiállításon mutatják be a születésnapi ajándékokat.

március 11.: Romániában letartóztatják a Körösbányára internált Scheffler János szatmár–nagyváradi r. kat. megyéspüspököt.

 március 12.: Az ev. egyházkerületek elnökségeinek és a 21 egyházmegye esperesének országos értekezlete javasolja, hogy a Mo-i Ev. Egyház térjen át a két egyházmegye rendszerére, és alakítsa meg az Északi és a Déli Egyházkerületet.

 március 14.: A másodfokon eljáró LB, súlyosbítva az első fokon kiszabott ítéletet, a csepeli munkásfiatalok és bencés diákok perében a népköztársaság megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedéssel vádolt Magasházy Ádámot és Sallay Ernőt halálra ítéli. 21 vádlott-társukat 3–15 évi börtönnel sújtják.

március 15.: A Szu Minisztertanácsa két magyar írót Sztálin-díjjal tüntet ki: Aczél Tamást A szabadság árnyékában c. regényéért és Nagy Sándort A megbékélés c. elbeszéléséért.

március 16.: A Duna–Fekete-tenger-csatornánál lévő sălciai munkatelepen meghal P. Boros Fortunát, 1948 előtt erdélyi ferences tartományfőnök.

március 21.: Kwame Nkrumah – formálisan – elfoglalja a miniszterelnöki posztot Ghánában

március 27.: Az Mt rendeletet ad ki a Képzőművészeti Alap létrehozásáról.

Az USA-ban megjelenik az Ének az esőben című film.

március 30.: Görögországban kivégzik Nikosz Beloianniszt, a kommunista párt egyik vezetőjét.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére


21 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle - Forrás: Szabad Nép

A Szabad Nép 1952. Március 21-i (pénteki) lapszámából megtudhatjuk, hogy  szovjet film ünnepének hatalmas sikere volt: négy hét alatt öt és félmillió látogatója volt a moziknak. Emellett azt is, hogy több  európai tőkés országban és Indiában megalakították a moszkvai gazdasági értekezletre utazó küldöttséget, a kínai delegáció is elindult  Moszkvába.

Nyugat-Berlinben kedden este mint egy 1500 munkanélküli tüntetett a Konrad Adenauer vezette Adenauer-kormány háborús politikája ellen. A  tüntetők lelkesen éltették a szovjet kormány békekezdeményezését.

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének egységei, a kínai népi   önkéntesek egységeivel szorosan együttműködve, minden harcvonalon védelmi harcokat     vívnak az amerikai-angol beavatkozók és a Li Szín Man-féle csapatok ellen, ember és hadi anyag veszteségeket okozva az ellenségnek.

A háborús gazdaság-politika eredményeként több mint háromszázezer a teljes és két és fél  millió a részleges munkanélküli ekkor Franciaországban.

A világ népei a baktériumháborúért felelősek megbüntetését követelik ebben az időben.
Az egész világon fokozódik az emberek felháborodott  tiltakozása az amerikaiak   baktériumháborúja ellen. Tudni vélik, hogy újjabb baktériumbombákat rovarokat fertőzött  élelmiszert dobtak le az amerikaiak Kína és Észak-Korea területeire. Papp Kálmán győri püspök is nyilatkozott a témával kapcsolaban, szintén elítéli az ilyesfajta fegyverkezést.

A Debrecenben megnyílt „Ötéves terv”-kiállítás iránt nagy volt az érdeklődés, két nap      alatt mintegy 1500 látogatója volt.

Ebben az évben kapott Kossuth-díjat többek között Székely Lajos, Csepreghy Győző, Danis Imréné, Simon Bálint, Mikus Sándor, Tőkés Anna és Lőcsei János.

A Rőder-mozgalom kiváló eredményeket hozott több magyar üzemben is, többek között a Magyar Acélárugyár, a Csillaghegyi Téglagyár, az Elektromos Készülékek És Mérőműszerek Gyára, és az Újlaki Téglagyár átlagteljesítménye is jelentősen növekedett. A tavaszi vetés versenyében első volt Szolnok megye, második Bács-Kiskun, harmadik pedig Pest megye.

A  minisztertanács  és  a  SZOT  vándorzászlajáért folyó  verseny  állása  az  építőiparban a következő volt: első helyezett a Sztalinvárosi Tűzállótégla-gyár építkezése, második a Népstadion-építkezés, harmadik pedig az Isaszegi-építkezés.  

A Kossuth-Rádióban este hét órától a következő műsort hallhatták: Rádió Politikai Kör: Népünk szabadságáért, Rákosi Mátyás elvtárs életéről.


22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére


27 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle (Forrás: Szabad Nép 1952. III. 27.)

Munkások, munkásnők és műszaki dolgozók megkezdik a készülődést a felszabadulás ünnepére, nagy a sürgés forgás, mert az ünnepre szeretnék átadni számos üzem új részeit. Elkészülnek a felvonulások tervei is, 50.000 üzemi dolgozó, iskolás külön csoportban vesz részt az ünnepségen.

A Szabad Nép ebben a számában közli az 1952. év Kossuth-díjjal elismert tudósait és művészeit. Köztük található Ivanovics György egyetemi tanár, akit a B-12 vitamin izolálásáért tüntettek ki Kossuth-díjjal.  Márk Tivadar jelmeztervező, aki az Anyegin, Hattyúk tava, Keszkenő és Halka jelmezterveiért érdemelte ki a neves elismerést. A magyar gyógyszertan és gyógyszeripar fejlesztéséért id. Issekutz Béla is átvehette a díjat. Elismerésben részesült továbbá Selényi Pál egyetemi tanár, az optika terén végzett kutatásaiért,  Dr. Nagy Dénes orvos, aki a ,, Röntgenanatómia”  című könyvéért kapott Kossuth-díjat. Bencze László grafikusművész, Dr. Kapus Gyula gyermekkorházi igazgató-főorvos gyermek-egészségügy új rendszerének megszervezéséért, Szele Tibor egyetemi docens, aki a matematika terén végzett eredményes vizsgálatokat. A tudósok és művészek mellett Prógl József az,,Április 4 Gépgyár” osztályvezetője és Gál Endre az Újításokat Kivitelező Vállalat főmérnöke is bekerült a tablóba.

Lassan elkészülnek az oroszlányi munkáslakások, melyet a bányászok részére építenek. Új határidőként április 4-t jelölik ki, mondván az építkezés olyan gyors ütemben halad, hogy két hónapot sikerült lefaragni az eredeti átadási tervezetből.

A pécsi Állami Színház több fellépést bonyolít le Komlón, ahol a helyi bányászok számára tartanak előadást a kultúrházban. Előadást követően pedig lehetőség nyílik hosszabb beszélgetésekre a színészekkel.

Hatalmas éhínség pusztít India több tartományában, egyes vidékeken a lakosság 90%-a éhezik, és fűvel valamint gyökerekkel próbálják enyhíteni éhségüket. Folytatódnak a harcok Koreában. A cikk írója és a korabeli propaganda az ,,amerikai agresszorokat” jelöli meg, mint a háború folytatásának okozóját. Popova szovjet követ felszólal az ENSZ gazdasági és szociális tanácsának a nők helyzetével foglalkozó bizottságának ülésszakán.  Cél a nők politikai jogainak kiterjesztése, azonban Popova javaslatát végül elvetették. Dél-Afrikában tüntetések zajlanak, amiben követelik a Malan-kormány lemondását. Berlinben aláírják a német-magyar postai és távközlési egyezményt. Moszkvában és a Szovjetunió más városaiban ünnepi estet és hangversenyeket rendeznek Ludwig van Beethoven német zeneszerző halálának 125. évfordulójára. Hasonló ünnepsorozatra kerül sor a Német Demokratikus Köztársaság városaiban is.

Szovjet és magyar győzelemre került sor a szófiai nemzetközi birkózótorna első napján.

Az aznapi időjárás jelentés szerint  több helyen esőt, zivataros és szeles időjárást jósolnak.

Összeállította: Becz Viktória Ildikó, 2019.


28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források