TIL: Foreningsmøte xx.xx.xx

FRA:

EMNE: Opprette interessegruppe

DATO:


Navn på gruppen:

Gruppens virke:

Forklar hva gruppens formål er og hvordan den skal jobbe mot dette formålet.

Hvor ofte skal dere møte?

Hva slags behov tilfredsstiller gruppen som ikke finnes i NHHS i dag?

Medlemmer og rekruttering:

Hvor mange medlemmer har gruppen og hvilke kull går medlemmene. Når vil man rekruttere og hvor mange skal man ta opp?

Hvordan er sammensetningen av gruppen, finnes det et styre og i så fall hvilke stillinger finnes?

Er gruppen for både gutter og jenter?

Interessekonflikt:

Har gruppen noen virksomhetsområder som overlapper med eksisterende UU eller IG i NHHS? I så fall har man snakket med vedkommende gruppe?