Published using Google Docs
Kandidater til styreverv 2017
Updated automatically every 5 minutes

                        logoSN.gif

KANDIDATER TIL STYREVERV 2017

SalsaNor Trondheim ________________________________________________________

Kandidater til styreverv i SalsaNor Trondheim

Styremedlemmer og vara i SalsaNor Trondheim velges normalt for 2 år av gangen.

Det er viktig med en blanding av kontinuitet og nye krefter i SalsaNor Trondheims styre. Kandidater til styreposisjoner må være villig til å sette av en del tid til arbeid med og i SalsaNor. Gode samarbeidsevner, vilje og evne til å ta ansvar og et ønske om å videreutvikle et godt miljø er ønskelige egenskaper hos nye som vel erfarne styremedlemmer.  

Følgende kandidater stiller til valg som faste styremedlemmer:

Følgende kandidater stiller til valg i som vara styremedlemmer:

Følgende kandidater stiller til valg som leder/medlemmer av valgkomiteen:

Kandidater som ønsker å stille til valg (styreverv/vara) for SalsaNor Trondheim på generalforsamlingen bes ta kontakt med styrets leder eller nestleder for å melde sitt kandidatur innen klokka 12:00 mandag 20. Februar.

Kontaktinfo:

Leder:

Torbjørn Øvergård.

Tlf. 48 12 55 47.

E-post: torbjorn.overgard@salsanortrondheim.no

Nestleder:

Anna Mauset

Tlf. 995 95 654

E-post: anna.mauset@salsanortrondheim.no