Позиція BRDO щодо проекту Закону України

 про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – проект Закону) розробленого Державною фіскальною службою України

Як зазначено ДФС, основною причиною необхідності прийняття Закону є потреба у системному вдосконаленні і оновленні порядку, всіх етапів і процедур ліцензування (запровадження електронного ліцензування) та здійснення ефективного контролю у сфері виробництва,  експорту,  імпорту, оптової і роздрібної торгівлі  спиртом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами шляхом їх спрощення, а також упорядкування переліку ліцензій у цій сфері.

Щодо проекту Закону в цілому.

BRDO підтримує ДФС України щодо необхідності удосконалення порядку ліцензування, з метою спрощення ведення бізнесу, та відповідного законодавства  у цій сфері, однак, проект не в повній мірі вирішує проблеми на які він спрямований, в більшості випадків зміни стосуються запровадження додаткового адміністративного та фінансового навантаження на суб’єктів господарювання.

Тому, з метою урахуванням принципів державної політики щодо ліцензування та встановлення  чітких і зрозумілих правил для бізнесу, пропонуємо ДФС України розробити відповідні Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності, у передбачених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» сферах, зокрема, у сфері виробництва спирту  етилового  (у  тому числі як лікарського засобу),  спирту  етилового  ректифікованого  виноградного, спирту етилового  ректифікованого  плодового, які б передбачали такі  вимоги до суб’єктів господарювання  як кадрові, організаційні, технологічні, спеціальні.

Даний законопроект потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням наступних зауважень та пропозицій.

Щодо деяких питань адміністративного та фінансового навантаження на суб’єктів господарювання.

Особливої уваги потребує той факт, що законопроектом, вносяться зміни до річної плати за ліцензію на виробництво. На сьогодні, річна плата за ліцензію на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та для суб'єктів господарювання первинного виноробства становить- 780 гривень.

Законопроектом пропонується, що річна плата за ліцензії на виробництво спирту етилового коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, алкогольних напоїв (крім, вин виноградних, що виробляються суб’єктами господарювання виключно із виноматеріалів власного виробництва) та тютюнових виробів і для суб'єктів господарювання первинного виноробства становитиме– 780 гривень, а у разі здійснення ними оптової торгівлі, експорту або імпорту продукції -    500 000 гривень.

Тобто, пропонується суб’єктам малого і  середнього  бізнесу                            ( наприклад виробникам первинного виноробства, пива тощо) додатково сплачувати 500 000 грн, у разі здійснення ними оптової торгівлі, експорту або імпорту. Нажаль, фінансово-економічне обґрунтування вартості ліцензії не здійснювалось, а також не проведено відповідний розрахунок вартості даного регулювання (М-тест).

BRDO наполягає на необхідності дотримання розробником, під час запровадження нового регулювання, розумного компромісу між загальнодержавними цілями і вартістю їх досягнення.

Крім того, розробником не враховано загальну позицію Уряду  щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Так, проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення дозвільних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності» реєстраційний № 2498а від 11.08.2015 пропонується скасувати ліцензування експорту, імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та фінансових санкцій за неподання суб’єктами звітів у цій сфері, як такі що надміру обмежують торгівлю.

Крім того, проектом  Закону запроваджується додаткове регулювання для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та біоетанолу, а саме, основне технологічне обладнання для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, повинно бути обладнано автоматичними (електронними) засобами вимірювання (лічильниками) обсягів виробленої продукції, а також обсягів безводного спирту у ній. При цьому, розробником не здійснено відповідного аналізу регуляторного впливу.

Проектом Закону, також передбачається, що місце встановлення автоматичних (електронних) засобів вимірювання (лічильників) погоджується суб’єктами господарювання з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику. Процедура такого погодження у законопроекті відсутня.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги»  виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються, зокрема, платність або безоплатність надання адміністративної послуги. Враховуючи, що Рішення про внесення місця зберігання продукції до Єдиного реєстру є адміністративною послугою, необхідно передбачити в проекті Закону відповідне положення щодо платності або безоплатності такої послуги.

Враховуючи відкритість державних реєстрів та відповідний доступ до них центральних органів виконавчої влади, пропонуємо в частині 4 статті 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», слова «копії засновницьких документів; атестат виробництва, виданий центральним органом виконавчої влади, уповноваженим відповідно до законодавства;» -  виключити. Або, з метою дотримання прозорості адміністративної процедури видачі ліцензій, пропонуємо вказати, який центральний орган виконавчої влади забезпечує видачу вказаного атестату.

Крім того, в проекті Закону не визначені вимоги до затвердження порядку пломбування місць можливого доступу до спирту, яке здійснюється спеціалістами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Щодо змін, які стосуються  контролю та відповідальності за порушення закону.

Звертаємо увагу, що ВРУ в першому читанні прийнято законопроект Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду» (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (реєстраційний № 2418-а) відповідно до якого контрольна діяльність органів державної фіскальної служби підпадатиме під сферу дії цього Закону.

 Отже здійснення заходів контролю органами державної фіскальної служби (крім митного контролю на кордоні) здійснюватиметься у встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду» (контролю) у сфері господарської діяльності» порядку, з урахуванням особливостей, визначених спеціальними законодавчими актами у відповідних сферах, а не у порядку, який встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику як це передбачено у проекті Закону.