iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1955 / augusztus / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1955. augusztus

Összeállította: Bertalan Máté (2017.)

        

1955.augusztusa politikai szempontból nem volt különösebben aktív időszak, ennek ellenére mégis megemlíthető néhány jelentősebb esemény. Augusztus elsején a Magyar Dolgozók Pártja három tagú bizottságot szervez a Nagy Imre ügy vizsgálatára. Megszületik az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság megalakításáról szóló határozat augusztus hetedikén. Elhangzik egy Rákosi beszéd Csepelen augusztus 8-án. Moszkvai kormánynyilatkozat alapján csökkentik a szovjet fegyveres erőket hazánkban. Feláll, Házi Árpád miniszterrel az élen, az Állami Ellenőrzés Minisztériuma. Jelentést írnak a magyarországi egyetemek politikai helyzetéről, mely erősödő negatív tendenciákról számol be, de pozitívumként említi a nyíltan ellenséges elemek eltávolítását.

A világpolitikai események közül hazánkat is érintette Dwight Eisenhower amerikai elnök kijelentése: „rab nemzetek elnyomása már nem igazolható biztonsági szempontokkal”. Illetve augusztus 15-én kivonult a szovjet hadsereg Ausztriából.

        A kultúra terén a legjelentősebb esemény Thomas Mann Nobel-díjas német író augusztus tizenötödikei halála. Ugyanebben az évben jelent meg Weörös Sándor Bóbita című verses kötete. A filművészetben emléketezetes időpont 1955. augusztus 25., mivel ezen a napon kezdődött a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál. Zenei szintéren az 1955-ös slágerlista élén Perez Prado : Cherry Pink And Apple Blossom White című száma állt. Magyarországon pedig Vámosi János Szép esténk lesz című dala hódított. Ugyancsak augusztusban, 27-én adták ki az első guiness rekordokokat tartalmazó könyvet.

A művészet mellett a hónap érdekes eseménye még, mely befolyásolta az emberke életét, az első önkiszolgáló élelmiszerbolt megnyitása Budapesten, a Mártírok útja és a Bem József utca sarkán, augusztus 27-én, illetve vízre bocsátják a háború után épült első magyar tengerjáró hajót, a Békét.

Alföld

(1955. tavasza - VI. Évfolyam - 1-2. szám)

Szűcs László: Sötét felhők (elbeszélés)

Egri Lajos: A hála szonettjei  (versek)

Fábián Sándor: Földindulás (regényrészlet)

Bihari Sándor: Attila; Nagyerdei elégia; Viadal; Koratavaszi eső (versek)

Ferenczi Lajos: Apád vigyáz; Cserébe a szóért (versek )

Racz Károly: Csak jöjj tavasz (vers)

Téri Árpád: Gondolatok egy színészi pályáról

Nagy János: Nekik köszönjük (vers)

Gellért Sándor: A Gulyás Pál bűvlámpája (vers)

Boda István: Elmondják nekem; Ábel szépségben; Ma már ők kiáltják; Almafák (versek)

Koczogh Ákos: Éjszaka; Kerestelek. . . ;  Magosra repüljünk (versek)

Nagy Tibor: Bacsó  Boldi  halála (elbeszélés)

Imecs Béla: Tomás de Iriarte meséiből (műfordítások)

Imecs Béla: Iriarte

Danyi Gyula: Otthon; Gondjaimban; Nem érdekel (versek)

Kalász László: Hóesésben; Átkozom a messzeséget (versek)

Kaldi János: Vers egy régi házról ; A Mosoly-utcában  ősz van (versek)

Bory Zsolt:  Hegedű (vers)

Kádár Zoltán:  Debrecen művészi fejlődése a felszabadulás óta

Shakespeare:  Vihar  (Pákozdy Ferenc műfordítása)

Sziágyi Miklós: Nem adhatok; Egy fejfáról; Julis néni (versek)

Lázár István: Beszélned kell  (vers)

Buda Ferenc: Tűz; Aki azért ír; Tizennyolcéves dal (versek )

Simon Zoltán műfordításai: Joseph Campbell: Az öregasszony; F. W. Bourdillov:Fény

Lothringer László műfordítása: Lermontov: Hagyomány

Kiss Tamás: Csokonai Vitéz Mihály (1773— 1805)

Beke ALbert: Földi Já nos, az esztéta

Kiss Tamás: Nadányi Zoltán (1894 — 1955)

Kiss István: Badar Balázs (1855— 1939)

Fábián Imre: Debrecen zenei múltja

Bőgel Jozsef: Gondolatok a Nyugtalan Élet olvasása közben (kritika)

Karácsony László: Tyutcsev: V ersek  (kritika)

Nagy János: Simon István: Nem elég (kritika)

Julow Viktor:  Három költő (Boda, Pákolitz, Petrovácz) (kritika)

Bajkó Mátyás: Komjáthy István: Aranykert (kritika)

Bihari Sándor: Pál József; Dúdolgató (kritika)

Szabadfalvi József: Szűcs Sándor: Ludas Matyi cimborái (kritika)

Jakab László: Újságunk nyelve (kritikai megjegyzések a Néplap nyelvéről) (kritika)

Plágium (hírek)

Napra pontos eseménysor

augusztus 1. - Az MDP PB háromtagú bizottságot küld ki a „Nagy Imre-ügy” vizsgálatára.

augusztus 4. - Nyugati források szerint a Szovjetunió újra indította atomrobbantási kísérleteit.

augusztus 7. - Közzéteszik az Mt határozatát Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság megalakításáról.

augusztus 8. - Rákosi Mátyás országgyűlési képviselőként beszédet mond Csepelen. Rákosi Péter Gáborra, az ÁVH volt vezetőire és „bandájukra” hárítja a felelősséget a magyar–jugoszláv viszony megromlásáért.

augusztus 11. - Vízre bocsátják a háború után épült első magyar tengerjáró hajót, a Békét.

augusztus 13.- Moszkvai kormánynyilatkozat szerint a szovjet fegyveres erők létszámát december 15-éig 640 ezer fővel csökkentik.

augusztus 15. - Meghal Thomas Mann Nobel-díjas német író.

augusztus 16. - Az Mt megszünteti az 1949 óta működő Állami Ellenőrző Központot; felállítják az Állami Ellenőrzés Minisztériumát, melynek minisztere Házi Árpád.

augusztus 21. - Rákosi Mátyás a budapesti jugoszláv nagykövetségen a magyar–jugoszláv viszony normalizálásáról tárgyal.

augusztus 24. - Dwight Eisenhower amerikai elnök kijelenti, hogy a „rab nemzetek elnyomása már nem igazolható biztonsági szempontokkal”.

Augusztus 25. - Szovjet hadsereg kivonulása Ausztriából.

augusztus 26. - Az OM-ben a minisztérium Kollégiuma részére jelentést készítenek az egyetemek politikai helyzetéről. A jelentés a „negatív tendenciák” erősödéséről számol be, ugyanakkor eredményként említi, hogy „megkezdték a nyíltan ellenséges elemek eltávolítását”.

augusztus 27. - Bp-en a Mártírok útja (Margit körút) és a Bem József utca sarkán megnyílik

az első önkiszolgáló élelmiszerbolt. Először adják ki a Guiness rekordok könyvét.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére


18 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle

Forrás: Szabad Nép (XIII. évfolyam, 228. szám)

A Szabad Nép 1955. augusztus 18-ai száma gazdaságot érintő hírekkel kezdődik, melyek a nyárvégi hónapra való tekintettel a betakarításról szólnak. A cikkek többsége a gabona beszolgáltatás jelentőségét és ennek technikai megvalósítását részletezi. A különböző termelőszövetkezetek közötti versenyek eredményeinek részletes ismertetése is fontos szerepet kap. Az újság lapjain olvasható még néhány riport, melyek a kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozókat mutatják be. Így Kutasi, Nemes és Süveges kombájnosokat, akik a modern eszközök kihasználásával és szorgalmukkal vívták ki az újság figyelmét. A gazdasági sikerek mellett még nagy hangsúlyt fektettek az újság szerkesztői a gépesítés és a nagy területeken zajló gazdálkodás népszerűsítésére. Erre példa Dunszt Sándor, akinek portréján keresztül megbizonyosodhat az olvasó, hogy mennyivel előnyösebb betagozódni a TSZ-ekbe az önálló gazdálkodás helyett.

Néhány rövidebb írásban olvashatunk a az inotai alumínium kohó pártszervezetében végbe menő tapasztalatcseréről, a  Kazincbarcikán rendezett mezőgazdasági kiállításról, melyre külföldi gépek érkeztek, a bútorválaszték bővülséről és a hirosimai atomrobbanásra való megemékezésről annak 10. évfordulója alkalmából.

Mindezek mellett vannak még külföldi hírek is a lapban. Többek között szó esik Szudánról, mivel a parlament elfogadta az önrendelkezési határozatot, melynek értelmében felszólították Nagy-Britanniát és Egyiptomot, hogy 90 napon belül vonják ki csapataikat a térségből. Az Indonéz függetlenség 10. Évfordulójáról is értesülhet az olvasó. Van egy nagyobb volumenü írás a japán-kínai kapcsolatok rendezéséről, mely témában Csou En-laj elvtárs válaszol az újságírók kérdéseire. Röviden szó van még a Jugoszláv gazdasági küldöttségről, az atomkonferenciáról, az Angliában rendezett rendkívüli minisztertanácsról, melyet Eden angol miniszterelnők hívott össze és témája a gazdasági nehézségek voltak, Francia csapaterősítésekről Marokkóban és a Goában zajló eseményekről. Thomas Mann temetéséről is szó esik, mely alkalomból a Német Demokratikus Köztársaság kormánya gyászünnepélyt rendezett Berlinben.

Az újság utolsó oldalán programajánló és érdekességekről szóló cikkek találhatóak. Az augusztusi kettős ünnep alkalmából a főváros területén rendezett programokról van részletes összefoglaló. Az ünnepi vásárok sok színűségéről és árugazdagságáról van egy írás.  Illetve sporthírek és két film, a Scott kapitány és A mühlenbergi ördög, bemutatója olvasható még.


19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források