Aluminiumdosa

Pedagogisk planering i trä och metallslöjd

Du ska göra en aluminiumdosa i slöjden. Din uppgift är att formge och tillverka dosan helt själv. Du kommer att forma metallen och sammanfoga den med popnitar. Du ska också formge ett personligt och fantasifullt lock.

1. Idé

Börja med att skissa och försök att hitta den form du vill ha.

2. Planering

Gör många skisser innan du bestämmer dig, det är nu som du har störst möjlighet att påverka hur ditt arbete kommer att se ut så ha inte bråttom.

När du bestämt dig för formen gör du en ritning där man kan se dosan från sidan och uppifrån. Tänk på att placera vyerna rätt.

3. Gör arbetet

Nu ska du tillverka ditt arbete.

Var noga att lyssna på de genomgångar vi har och det är också viktigt att du följer säkerhetsreglerna.

Det är viktigt att du inte slarvar utan att arbetet blir bra.

Försök att arbeta så självständigt du kan.

4. Utvärdering

När du är färdig med arbetet ska du skriva en utvärdering i din delade Drive-mapp i träslöjden.

Här beskriver du hur du gjort ditt arbete med användning av slöjdbegrepp och hur din arbetsinsats påverkat resultatet. Kunde du gjort på något annat sätt för att det skulle bli ännu bättre?

Beskriv/tolka också hur ditt föremål ser ut och förklara dina tankar och val av färg, form och material.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms …

… på vilket sätt du utvecklar idéer.

… hur självständigt du arbetar efter instruktioner och egna initiativ.

… hur välgjort och genomarbetat arbetet är.

… hur du arbetar med verktyg och maskiner och säkerhet.

… hur du kan beskriva din arbetsinsats och hur den påverkat resultatet.

… hur du kan resonera kring färg, form och material.

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6

E

C

A

1

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett  

välutvecklat och väl  

genomarbetat sätt formge

och framställa enkla

slöjdföremål i olika material

utifrån instruktioner.

2

I arbetet med några

hantverkstekniker kan

eleven använda

handverktyg, redskap och

maskiner på ett säkert och  i

huvudsak fungerande  sätt.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

4

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

5

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt .

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt .

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt

6

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

7

Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.