VT18

Vecka:

 Tisdag, 70 min

Onsdag, 75 min

Torsdag ½ klass, 40 min

Fredag, 60 min

2

Högläsning ur Pojken som levde med strutsar

läsförståelsestrategier, resonera

Högläsning ur Pojken som levde med strutsar

läsförståelsestrategier, resonera

Högläsning ur Pojken som levde med strutsar

läsförståelsestrategier, resonera

Högläsning ur Pojken som levde med strutsar

läsförståelsestrategier, resonera

3

Högläsning ur Pojken som levde med strutsar

Begrepp/studiekort NO (fysik)

läsförståelsestrategier, resonera

studieteknik

Högläsning ur Pojken som levde med strutsar

Begrepp/studiekort NO (fysik)

läsförståelsestrategier, resonera

studieteknik

Högläsning ur Pojken som levde med strutsar

Begrepp/studiekort NO (fysik)

läsförståelsestrategier, resonera

studieteknik

Högläsning ur Pojken som levde med strutsar

Begrepp/repetition NO (fysik)

läsförståelsestrategier, resonera, studieteknik

4

Skriva faktatexter (s. 34 ZickZack)

skriva olika typer av texter

(struktur, språk)

Skriva faktatexter

SO-begrepp repetition

skriva olika typer av texter

(struktur, språk)

Litteratursamtal, “speeddating”

samtala, resonera

Muntlig redovisning NO (förbereda)

Begrepp/repetition NO (fysik)

Förbereda och utföra muntlig redovisning, studieteknik

5

Skriva faktatexter

skriva olika typer av texter

(struktur, språk)

Skriva faktatexter

skriva olika typer av texter

(struktur, språk)

NO-samtal, “speeddating”

samtala, resonera

Muntliga redovisningar + kamratbedömningar

Begrepp/repetition NO (fysik)

Förbereda och utföra muntlig redovisning, studieteknik

6

Skriva faktatexter

Australiska djur

(söka, välja ut och sammanställa information)

Skriva faktatexter

(Mattias, Barbro NP)

skriva olika typer av texter

(struktur, språk)

Kamratbedöma och bearbeta texter

(ge omdömen om texters innehåll och struktur och utifrån respons bearbeta texter)

Muntligt redovisning

rep. de/dem

skiljetecken

handstil

Begrepp/repetition NO (fysik)

7

Koda i skolan:

Edqu:

Säker på nätet

Vara källkritisk

(Läsförståelse: digitala texter)

Koda i skolan:

Edqu:

Vem äger vad på nätet

Ord och symboler

(Läsförståelse: digitala texter)

Muntligt berättande

Chatta med 5Ma (Eng)

8.10- 8.35

(få tilltro till sin språkförmåga)

Muntligt berättande

Begrepp/repetition NO (fysik) Quizlet!

(få tilltro till sin språkförmåga)

8

Skriva faktatexter

Vattnets omlopp i samhället, söka fakta

Tankekarta

(Wikipedia, för och nackdelar)

(söka, välja ut och sammanställa information)

Friluftsdag!

Skriva faktatexter

skriva olika typer av texter

(struktur, språk)

muntligt berättande

9

Sportlov

10

Reflektion:

Läsförståelse

(gå igenom Tummen Upp texter)

Läsförståelsestrategier

IUP mål nådda?

Reflektion:

Skriva texter

bearbeta meningar

(se Dokument)

Reflektion:

Eget lärande

Lärare

Muntlig förmåga

kamratbedömningar (foto)

Reflektion:

Engelska

rep. de/dem

11

Informationssökning/ källkritik

Wikipedia

resonera om informationens användbarhet

Studiedag

Litteratursamtal

Olweus enkät + avsluta bearbetning av faktatexter

12

Läsförståelse: Reportage och insändare

läsförståelsestrategier, resonera

Vetenskapens hus

Skriva återberättande text, repetera struktur

skriva olika typer av texter

(struktur, språk)

Läsförståelse:

Uppleva dikter, sagor

13

Läsförståelse:

Instruktioner, jämföra olika texter

Påsklov

14

Påsklov

Påsklov

Påsklov

Påsklov

15

Inspiration Hållbar utveckling:

Skriva manus till dockteater

skriva olika typer av texter

(struktur, språk)

Skriva manus till dockteater

skriva olika typer av texter

(struktur, språk)

Träna in sin teater

Träna in sin teater

16

Träna in sin teater

Träna in sin teater

Spela upp sina teatrar

Popoup School

Avslutning Temaarbete Hållbar utveckling

17

Läsa faktatexter

Introduktion

Läsförståelsestrategier

Läsa faktatexter

1. Att zooma in

Läsförståelsestrategier

Stationer

Läsa faktatexter

1.Att zooma in

Läsförståelsestrategier

18

Lov

Läsa faktatexter

2.Ställa frågor och göra inferenser

Läsförståelsestrategier

Stationer

Skriva fadderbrev!

19

Läsa faktatexter

2.Ställa frågor och göra inferenser

Läsförståelsestrategier

Läsa faktatexter

3.Att avgöra vad som är viktigt

Läsförståelsestrategier

Lov

Lov

20

Läsa faktatexter

3.Att avgöra vad som är viktigt

Läsförståelsestrategier

Läsa faktatexter

4.Kopplingar

Läsförståelsestrategier

21

Heldagsrep i Fillan?

Läsa faktatexter

4.Kopplingar

Läsförståelsestrategier

Läsa faktatexter

5.Transformera

Läsförståelsestrategier

22

Läsa faktatexter

5.Transformera

Läsförståelsestrategier

Läsa faktatexter

Utvärdering:

“Dela med dig av ditt tänkande 1”

23

Lov

SMK-dagen!

24

Skolavslutning!

HT17

Vecka:

Tisdag, 70 min

Onsdag, 75 min

Torsdag ½ klass, 40 min

Fredag, 60 min

35

Antimobbningsprogram och likabehandlingsplan

Intro: Återberättande text

Strukturen i en återberättande text

s. 10-15 Zick Zack

Bokrecensioner och sommarminnet

Grammatik: Verb i preteritum, attribut, sambandsord tid/ordning

s. 16-25 Zick-Zack

36

Öva tillsammans: utvärdera 3 olika texter, återberätta något för varandra

Naturskolan

vikarie (Barbro på Naturskolan med 4Mb)

Skriva en återberättande text om gårdagen på Naturskolan

37

Fadderdag på Torparängen

Skriva en återberättande text om fadderdagen, enskilt

Kamratbedömning: two stars and a wish

Bearbeta texten

38

Läsförståelse

Börja läsa i Pojken som levde med strutsar

Läsförståelse

Forts. läsa i Pojken som levde med strutsar

Läsförståelse

Stationer, gruppsamtal

Samling i aulan

39

Läsförståelse:

sammanfatta

Läsförståelsediagnos

Läsförståelse

Stationer, gruppsamtal

Stavningsdiagnos

40

Studiebesök musik

Skriva återberättande text om studiebesöket

Läsförståelse

Stationer, gruppsamtal

Återkoppling läs och stavningsdiagnos, fortsätta skriva text

41

Läsförståelse: sammanfatta Kap 5 ur Pojken som levde med strutsar

Återkoppla och bearbeta återberättande text

Studiedag

Utvärdering: sammanfatta, återberättande text, stationer

42

Kap. 6

Kap. 7

Resonera: blandade känslor

43

Kap 8-10

Resonera: drömmar

bra/dåligt med boken

rita bild till boken

#metoo/ Lilla Aktuellt

44

Höstlov/ läslov

Jagharläst.se

Skicka Barbro en bokrecension

baant_s@edu.sollentuna.se

Höstlov/ läslov

Höstlov/ läslov

Höstlov/ läslov

45

Teater: Ensamma krigare

LÄXA tills nästa måndag: ta med dig en instruktion hemifrån

DLS diagnos + Lektion 1 Julklappen

Vikarie/NO

DLS diagnos + Lektion 1 Julklappen (forts)

46

Julklappen Lektion 2

Läsa, skriva och följa Instruktioner:

Vikarie/NO

Skriva enkel instruktion 

“Hur man gör en girlang.”

47

Övningar i ZickZack

Utvärdering/bearbetning av girlangtexter

Förbereda och planera, träna på hur man gör juldekorationen du skall skriva om och göra en instruktionsfilm om

Skriva en instruktion på egen hand: Hur man gör en ________ (Valfri juldekoration)

Uppföljning DLS

48

Skriva manus till instruktionsfilm

Storyboards

Skriva manus, träna på instruktionsfilm.

Vem pratar, vem filmar?

Ska ni zooma in? Vilken vinkel skall ni ha på kameran? Behöver ni en bakgrund?

Filma!

Ni har 45 min på er att filma, så det gäller att ni har skrivit färdigt manuset och tränat på era repliker, tänkt på vilka vinklar ni skall ha osv. Ta flera olika klipp, testa olika vinklar osv.

Redigera era filmer, sätt ihop klippen, gör textrutor, skriv titel och eftertext.

Bloopers?

49

Kamratbedömning instruktioner

Avsluta filmer

ge omdömen

Filmvisning!

Julpyssel

Utvärdering

ge omdömen

Tema: Nobel

läsförståelse

Film om Nobel + Quizlet

Nobellunch

hörförståelse

50

Utvärdering, planera IUP-samtal

Lucia?

Utvärdering, planera IUP-samtal

Julpyssel

51

Högläsning

Filmvisning:

The Grinch

Mentorstid