iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1962 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1962. szeptember

Összeállította: Solti Rebeka(2017)

1962 szeptembere magyar vonatkozásra nézve igen mozgalmas volt. 1-jén a Sopronban lévő főiskolát egyetemmé nyilvánították, és ezzel együtt a nevét is megváltoztatták. Azelőtt Erdőmérnöki Főiskola volt, végül pedig Faipari Egyetem lett. Szeptember 6-án Budapest és Esztergom között a Mahart kísérleti szárnyashajó járatot inditott, majd pedig szeptember 8.-án Budapest és Mohács között is. Emellett ezen a napon börtönbe ítélték Hahót Ferencet 7 évre és a vagyonát is elkobozták. A vád, ami miatt elítélték az összeesküvés szervezése  és vezetése volt. Három nappal később Tihanyban egy nemzetközi matematikai tanácskozás kezdődött, ami öt napig tartott. A tanácskozáson 40 külföldi és 60 magyar vett részt. .

Szeptember 12-én Rákosi Mátyást a feleségével együtt Tokmakba telepíteték a szovjet hatóságok. Eközben pedig Budapesten egy nemzetközi földrajztudományi konferencia kezdődött, amiben 16 ország tudósai vettek részt. Szeptember 13-án mutatták be a magyar filmrendező, Makk Károly, Elveszett paradicsom c. filmjét. 16-án kiadták az 1962: 22. tvr.-t. Ez a törvény a felsőoktatási intézményekről, az oktatási reform következtében szükségessé váló irányítási, szervezési és működési kérdésekről rendelkezett.

Egy nappal később energiaellátásunkban fontos esemény történt, hiszen a Barátság vezetéken először érkezett olaj a Szovjetunióból. Szeptember 21-én Nyíregyházán megnyílt a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola. Magyarországon pár nap eltelit minden esemény nélkül, és az eseménytelenséget Dobi István szakította meg azzal, hogy átadták neki a Nemzetközi Lenin-békedíjat Budapesten, szeptember 26-án. Másnap ugyancsak egy magyar film került bemutatásra, mégpedig Máriássy Félix: Pirosbetűs hétköznapok címmel.

Magyarország eseményeivel párhuzamosan a világban is történtek a dolgok. Szeptember 3-án kiadtak egy közös közleményt  a kubai párt- és kormányküldöttség moszkvai tárgyalásairól. Másnap az akkori amerikai elnök, John Kennedy, azt a kijelentést tette, hogy Amerika minden lehetséges eszközzel meg fogja akadályozni Kuba erőszakos cselekvéseit. Algériában szeptember 20-án választások folytak, így megválasztották Ahmed Ben Bellát miniszterelnöknek. Négy nappal később, 24-én, 43 szavazattal 34 ellenében 19 tartózkodás mellett a magyar ügy ismét az ENSZ Közgyűlése tárgysorozatába kerül. Szeptember 25-én, Moszkvában, megkezdődött a KGST VB 2. ülése; a magyar küldöttséget Apró Antal miniszterelnök-helyettes vezette. A résztvevők az együttműködés bővítéséről határoztak. Szeptember 26-án Jemenben Abdullah al-Szalal ezredes vezetésével a hadsereg vette át a hatalmat; megkezdődött a nyolc évig tartó polgárháború.

Ebben a hónapban születik meg Mark Linkous, énekes, a Sparklehorse alapítója, frontembere, és Aida Turturro amerikai színésznő.

Havilapszemle

Kortárs

6. évfolyam, 9. szám

Solti Rebeka gyűjtése (2017)

        
Fodor András: Szabaduló; Dicséret (versek)
Darvas József: Részeg eső (regény 8. folytatás)
Vas István: Teréz körúti elégia (vers)
Végh Antal: A fekete bárány bűne (elbeszélés)
Székely János: Az új Odüsszeusz (vers)
Thurzó Gábor: A rászedettek (elbeszélés)
Erdélyi József: Festmény (vers)
Kiss Dénes: Mindennapi várakozás (vers)
Baráth Lajos: Gyávaság
Marsall László: Könnyű voltam...; Kimondhatatlan (versek)
Vas István: Nehéz szerelem (A líra regénye)
Berda József: Verebek; Magatartás (versek)
Ténagy Sándor: Gyökér (vers)
Fodor József: Két változat (vers)

FÓRUM

Váci Mihály: Az irodalmi élet és az irodalom élete
Németh László: Ami a fiókban marad
Tolnai Gábor: Havannai mozaikok

MÓRICZ ZSIGMOND EMLÉKE

Simon István: Író, kampósbottal
Bözödi György: Móricz Zsigmond, az öregember

TÜKÖR

Gyurkó László: A halhatatlanság követelése
Földeák János: 459 millió papírszalvéta

Fábián Zoltán: Féltábla csokoládé

Tóth Béla: Vasesztergályos

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET

Simó Jenő: A magyar filmművészet helyzetéről
Somlyó György: Rafael Alberti

JEGYZETEK

Nyerges András: Gellért Oszkárhoz

SZEMLE

Juhász Mária: Visszhang
Varga József: Illyés Gyula: Ebéd a kastélyban
Seres József: Cseres Tibor: Pesti háztetők
Almási Miklós: Hámori Ottó: Meredek utca
Keresztury Dezső: Pap Károlyné: Bűnbánat
Bessenyei György: Thiery Árpád: Isten veled háború
Pók Lajos: C. P.Snow: A reménység kora

DISPUTA

Illés Béla: Élt közöttünk egy ember
Hozzászólások Márkus István Sarkadi cikkéhez: Gondos Ernő
B. Nagy László

Cseres Tibor
Osváth Béla: Évadvégi levél - avagy a felületes tájékoztatás
Hermann István: Az új francia filmekről
B. Nagy László: Irodalmi kibickedés
Lőrincze Lajos: Egy furcsa fokozásról
Katkó István: Munkástéma és a provincializmus
Ferenczy Béni rajz
Gadányi Jenő rajz
Perhács László rajz
Váci András rajz

Napi események

Szeptember 1. - A soproni Erdőmérnöki Főiskola Erdészeti és Faipari Egyetemmé alakul.

Szeptember 3. - Közös közleményt adnak ki a kubai párt- és kormányküldöttség moszkvai tárgyalásairól.

Szeptember 4. - John Kennedy amerikai elnök kijelenti: országa minden lehetséges eszközzel megakadályozza Kuba esetleges erőszakos akcióit.

Szeptember 6. - A Mahart kísérleti szárnyashajó-járatot indít Bp és Esztergom között.

Szeptember 8. - Hétévi börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélik Hahót Ferenc dunakömlődi plébánost; az „összeesküvés szervezése és vezetése és sajtórendészeti vétség” vádját egyházi tárgyú bélyegek és az azokról készült katalógusok szétküldése alapján fogalmazta meg a vádhatóság. (A plébános az általános amnesztia révén szabadult.) A Mahart kísérleti szárnyashajó-járatot indít Bp és Mohács között.

Szeptember 11. - Ötnapos nemzetközi matematikai tanácskozás kezdődik Tihanyban 40 külföldi és 60 magyar részvevővel.

Szeptember 12. - Rákosi Mátyást és feleségét a szovjet hatóságok a kigíziai Tokmakba, a Tien-San-hegység vidékére telepítik. Nemzetközi földrajztudományi konferencia kezdődik Bp-en 16 ország tudósainak részvételével.

Szeptember 13. - Bemutatják Makk Károly Elveszett paradicsom c. filmjét.

Szeptember 16. - Az 1962: 22. tvr. a felsőoktatási intézményekről, az oktatási reform következtében szükségessé váló irányítási, szervezési és működési kérdésekről rendelkezik. A mo-i egyetemek: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp (3 karral); József Attila Tudományegyetem, Szeged (3 karral); Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (2 karral); Pécsi Tudományegyetem (1 karral); Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Bp; Budapesti Műszaki Egyetem; Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, Bp; Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc; Veszprémi Vegyipari Egyetem; Állatorvostudományi Egyetem, Bp; Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron. Orvostudományi egyetem működik Bp-en, Debrecenben, Szegeden és Pécsett.

Szeptember 17. - A Barátság vezetéken először érkezik Mo-ra kőolaj a Szu-ból

Szeptember 20. - Algériában Ahmed Ben Bellát választják miniszterelnökké.

Szeptember 21. - Megnyílik a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola.

Szeptember 24. - 43 szavazattal 34 ellenében 19 tartózkodás mellett a magyar ügy ismét az ENSZ Közgyűlése tárgysorozatába kerül.

Szeptember 25. - Moszkvában megkezdődik a KGST VB 2. ülése; a magyar küldöttséget Apró Antal miniszterelnök-helyettes vezeti. A résztvevők az együttműködés bővítéséről határoznak.

Szeptember 26. - Dobi Istvánnak Bp-en átadják a Nemzetközi Lenin-békedíjat.

Jemenben Abdullah al-Szalal ezredes vezetésével a hadsereg veszi át a hatalmat; megkezdődik a nyolc évig tartó polgárháború.

Szeptember 27. - Bemutatják Máriássy Félix Pirosbetűs hétköznapok c. filmjét.

Szeptember 29. - Megjelenik a 2/1962. sz. BM–KPM együttes rendelet, a negyedik mo-i KRESZ.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére


18 |vissza a lap tetejére

kedd

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszabadság)

Magyarországra érkezett a kőolaj a Barátság olajvezetéken. Ezen a napon kezdték a vezeték magyar szakaszát feltölteni a volgai olajjal. Magyarország mellett még Csehszlovákiában használtál ezt az olajat.  Amíg Százhalombattán a finomítót megépítették, addig Szőnyben dolgozták fel a szovjet olajat.

New Yorkban megnyílt az ENSZ-közgyűlés 17. ülésszaka pontban este 20 órakor. Ezen a közgyűlésen 104 ország képviselői vettek részt. A 17. ülésszakot Monzsi Szlim, a tavalyi ülésszak tunéziai elnöke nyitotta meg ünnepélyesen. Gromiko nyilatkozott ezen az ülészakon, politikájáról.

Megkezdődött az országban a szüret, és a szőlő minősége is vitathatalan volt. Kétszer annyi bort palackoztak, mint az előző évben és 8 új szőlőfeldolgozó telepet létesítettek a borvidékeken. A szőlőtermesztés mellett helyet kapott az újságban Bató Sándor brigádja. Ők feleltek azért, hogy a mozdonyok jól működjenek. A brigád vaalmennyi tagjai: Bató Sándor, Letanovszky István, Dobos István, Nádasdy László, Mészáros József, Varga II. András.

Megnyílt a plovdivi vásár. A megnyitón 27 ország képviselői vettek részt, többek között a bolgár párt és vezetői. Több beszéd is elhangzott, és Todor Zsivkov Anton Jugov társaságában a magyar pavilont is felkereste, és elismerően nyilatkozotak rólunk. Neves eseménynek nevezhető az is még, hogy megérkezett Mali köztársaság első nagykövete. Ezek mellett ekkoriban tartották a mezőgazdasági kiállítást is, és az Állatorvosi Egyetemnek is ekkor volt a jubileuma, ahol kitüntetések voltak és különböző előadások.

A külföldi események rovatban szerepet kapott az, hogy az NSZK kénytelen volt szabadon engedni Oscar Neumannt. Emellett a Tudományos dolgozók Világszövetségének Moszkvában rendezett közgyűlését befejezték.

Megismerhetjük a négy Fazekas testvér történetét, hogy hogyan találtak egymásra. Szó esik az újságírók munkájáról is, hogy milyen nehéz volt nekik írni, hiszen nem hozhattak mindent nyilvánosságra, különben megbüntették volna őket. A fővárosi Idegenforgalmi Hivatal idegenvezetői tanfolyamra való jelentkezést hirdetett.

Kulturális hírek között megtudhattuk, hogy megjelent a Kortárs legújabb száma. Megnyitják Az afgán nép  élete című fotókiállítást, illetve Soporonban magyar-osztrák zenésztalálkozót rendeztek.

A matematikát a mindennapi életben is elkezdték alkalmazni, ráadásul a textiliparban és az orvostudományban is. Tihanyban nemzetközi sugárkémiai tanácskozás folyik. Az apróhirdetésekből lehetett értesülni az eladó hangszerekről, bútorokról és lakásokról, ezen felül pedig álláshirdetések is helyet kaptak.

A sport terén eredményesek voltunk, hiszen Zsivótzky aranyérmet szerzett a Nagy Atlétafesztiválon. A labdarúgásban nagy fordulópontnak számított a Dorog győzelme a Vasas ellen. AZ úszóbajnokság eredményeiről is értesülhettünk. Keserű  osztrák  vélemények a 0:6-os futball-lecke után. Hárompontos győzelem az iráni sakkozók ellen.

Solti Rebeka gyűjtése (2017.)


19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források