17/07/2015 Update Changelog

1. อาบุคุมะได้ไค 2

※ต้องใช้แปลน

2. เพิ่มเสียงสำหรับหน้าร้อนให้เรือ 40 ลำ เสียงช่วงเริ่มต้นหน้าร้อนของบางลำจะถูกเอาออก

3. เท็นริว ยูดาจิไค2 ชิกุเระไค2 Littorio ได้ชุดสำหรับหน้าร้อน

※หลังไคแล้วเป็น Italia ได้ด้วยเหมือนกัน

4. อาคาชิได้ชุดสำหรับหน้าร้อน

5. เพิ่มเสียงแต่งงานให้อาสะชิโอะ โอชิโอะ มิจิชิโอะ

6. เพิ่มอาวุธที่อาคาชิสามารถพัฒนาได้

「32号対水上電探」

「32号対水上電探改」

7. เพิ่มช่องเก็บเรืออีก 10 ช่อง เป็น max 260 ช่องอาวุธ 1,140

※ต้องซื้อในไอเทมมอล

8. ของแต่งห้องสำหรับหน้าร้อน

●鎮守府浜茶屋 new!

●花火の窓

●リゾートセット

●業務用かき氷器 new!

●艦隊氷旗 new!

●浜茶屋の床 new!

●浜茶屋の仮設壁板 new!

●浜茶屋の窓 new!

9. เปลี่ยนเงื่อนไขเข้าบอสของด่าน 3-2 สามารถใส่ CL ให้เป็นเรือธงเพิ่มได้ 1 ลำ

10. เควสใหม่

●「第一水雷戦隊」北方突入準備!

●「第一水雷戦隊」ケ号作戦、突入せよ!

●「第一水雷戦隊」北方再突入準備!

●「第一水雷戦隊」北方ケ号作戦、再突入!

●北方再突入に備え、練度向上に努めよ!

11. เพิ่ม BGM ใหม่

「浜辺の艦娘」

「加賀岬」

※เปลี่ยนเพลงเวลาสู้ตอนบอสของ W1 - W4 เป็นเพลง 加賀岬 ของคากะซัง (แบบสั้น)

สามารถกดฟังได้จากใน jukebox

12. เพิ่มเพลงใหม่ใน jukebox

「浜辺の艦娘」

「加賀岬」

「提督との絆」

「暁の水平線に」

「華の二水戦」

「鎮守府の朝」

13. เสริมระบบป้องกันบอท มาโคร