Procedura ubiegania się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
dla dzieci z klas 0 i uczniów (od kl. 1 szkoły podstawowej i starsze)
z diagnozą autyzmu, autyzmu atypowego, zespołu Aspergera

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży z następujących dzielnic: Bielany, Żoliborz, Bemowo, Białołęka.
  2. Kryterium rejonizacji jest miejsce pobierania nauki - adres placówki, do której dziecko uczęszcza. Rodzice dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola lub realizujących obowiązek nauki (w tym także pełnoletni uczeń) ubiegający się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgłaszają się do PPP nr 10, jeżeli siedziba szkoły lub przedszkola znajduje się na terenie dzielnicy wymienionych w punkcie 1.

 

DROGI RODZICU!

Jeśli ubiegasz się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla swojego dziecka:

  1. Upewnij się czy dokumenty dziecka są w naszej Poradni:
  1. Telefonicznie (22 835 03 48) lub osobiście skontaktuj się z Poradnią w celu umówienia do psychologa, pedagoga i logopedy (dotyczy dzieci ze szkół podstawowych, które wcześniej nie były objęte terapią logopedyczną). Pracownik sekretariatu zapiszę Cię na pierwsze spotkanie do psychologa (wizyta bez dziecka) oraz na badanie pedagogiczne (z dzieckiem), ewentualnie na badanie logopedyczne.
  2. Na spotkanie z psychologiem prosimy o przyniesienie następujących dokumentów:
  1. Na spotkanie z pedagogiem prosimy o przyniesienie:
  1. Po zakończeniu badań (psychologicznych, pedagogicznych, ewentualnie logopedycznych) otrzymasz do wypełnienia wniosek do Zespołu Orzekającego.
  2. Orzeczenie w formie pisemnej będzie do odbioru w ciągu 7 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem poradni, w celu upewnienia się, czy jest już gotowe).
  3. Specjaliści diagnozujący uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w PPP nr 10 (wraz z przypisanym rejonem):

Białołęka

Bielany

Bemowo

Żoliborz

psycholog

Anna Grabek-Dąbrowska

autyzm, autyzm atypowy od kl. 0 i starsze: Anna Grabek-Dąbrowska

zespół Aspergera uczniowie kl. 0: Anna Grabek-Dąbrowska

zespół Aspergera uczniowie kl. 1 i starsze: psycholog opiekujący się szkołą w PPP10

Agnieszka Baturo-Pastorczyk

Justyna Jedlińska

pedagog

Wiesława Szustkiewicz, Andrzej Biernacki

logopeda

Elżbieta Ruszkiewicz

 

Dziękujemy za współpracę!