Školní rok 2020/2021

Třída: 1.

Třídní učitelka:                 Lucie Růžičková

Kontakt:                         ruzickova@zsfrymburk.cz

703 120 971        

(pracovní telefon aktivní 7,30 – 16,00, - upřednostňuji SMS, telefonní hovory mohu přijímat po 12,00 …)

Konzultační hodiny:         pondělí 13,30 - 14,30  po

Rozvrh hodin:

1

7:50 - 8:35

2

8:45 - 9:30

3

9:45 - 10:30

4

10:40 - 11.25

5

11:40 - 12:25

PO

ČJ

ČJ

VV

ÚT

ČJ

M

TV

HV

ST

M

ČJ

ČJ

PRV

ČT

ČJ

AJ

M

TV

ČJ dílna

M

PRV

ČJ

Oběd 1. třídy: 11,25 - 11,45

Kontakty na vyučující:

Učitelka AJ:                         Bc. Barbora Plačková          plackovabara@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny:            pondělí 13.30 – 14.30

Týdenní plán 21. - 25. 9. 2020:            

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Český jazyk

Hrajeme si s písmeny, pohádky

ČTENÍ str.  7, 8, 9, 10

Na pátek 25. 9. 2020 přinést oblíbenou knihu! (Kterou si rád prohlížím, někdo mi ji čte, …)

Psaní

Uvolňovací cviky ruky, sezení u psaní, správný úchop tužky,

jednotažky  

PÍSANKA - uvolňovací cviky str. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10         

Matematika

Počítání do pěti - bez zápisu čísel, početní představy (práce s pomůckami - modelování počtu)

Orientace v prostoru, porovnávání stejně, ne stejně

PS M str. 5, 6, 7

Prvouka

Domov a škola - cesta do školy

PS PRV str. 6 (cv. 1, 2), 7, 8

D.Ú.

Informace pro rodiče a žáky:

Vážení rodiče,

        s dětmi se nám i přes všelijaké rýmičky podařilo pěkně najet na školní režim a ve třídě se nám daří velmi pěkně nastavovat pracovní i učební podmínky. :-)

        Chtěla bych Vám poděkovat za vyplnění lístečku v deníčku.

Vážení rodiče,

                jako škola máme povinnost sestavit krizový plán výuky, kdybychom kvůli Covidu-19 opět museli přistoupit k domácímu vzdělávání. Potřebujeme od Vás zjistit níže uvedené informace. Zakroužkujte variantu, která pro Vás platí.

                Předem děkuji za spolupráci. Lucie Růžičková

 

Máme připojení k internetu.                        ANO  X             NE                                  POMALÉ X  RYCHLÉ

 

Žák má k dispozici NOTEBOOK               X CHYTRÝ TELEFON          SAMO PRO SEBE X             V RODINĚ

        I během tohoto týdne děti nebudou dostávat moc úkolů. Jen trénování z písanky (označené červeným domečkem/kroužkem). Bylo by dobré uvolňovat ruku a trénovat správné sezení i odpoledne. Stačí chvilka a třeba staré noviny, na kterých si děti mohou zkoušet to, co psaly dopoledne do písanka. :-) Dále bylo by dobré, vytrvat v trénování rituálu “Prohlížení deníčku prvňáčka”. Doporučuji dotazy: “Co jsi se dnes naučil?/ Co sis dneska poznamenal?/ S kým jsi dneska pracoval? / Co ses dnes dozvěděla nového? / Co tě dneska překvapilo?”, …. Ukážeš mi, co máš za D. Ú.  a prolistujeme si sešity, co jsi dneska zvládnul. :-) Trénujte i nadále chystání aktovky a nechte dítě, aby Vám ukázalo, jak si ji chystá samo. Vy mu můžete poradit, jak co doladit, uspořádat, ... , ale žák si ji bude rovnat sám. :-)

        Přeji Vám příjemný, již kalendářně podzimní týden!

          S pozdravem

                                                                                                                                                                                                  Lucie Růžičková

Pro zajímavost přikládám zajímavý odkaz na video, který se mi náhodou zjevil na internetu. Jsou v něm některé zajímavé postřehy o trénování jemné a hrubé motoriky, správném sezení a úchopu tužky ….

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002

Děti potřebují trénovat správný úchop tužky - tužku držím pevně ne křečovitě, ale zápěstí je volné. Kroužím se zápěstím tak, aby bylo volné, ale tužka mi nevypadla. Tužka směřuje k rameni. Cviky, které jsou v písance a cvičíme je ve škole, je třeba procvičovat i na další papír doma. Jedna strana ve škole na uvolnění ruky nestačí, je to spíše návod. :-)

Video pro inspiraci:

https://www.youtube.com/watch?v=6zFjagoRhkc

Datum

Informace:

Důležité odkazy:

www.skolaonline.cz - Rozvrh žáka, prospěch, komunikace s vyučujícím

www.skolniprogram.cz - Stav účtu žáka pro školní platby