iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1948 / szeptember / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1948. szeptember

Összeállította: Juhász Dorina (2018.)

Magyarországon 1948-ra, a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesülésével egypártrendszer alakult ki. A Rákosi-korszakban akiket a rendszer „ellenségeinek” tekintettek, börtönbe zárták, illetve koholt vádak alapján kivégezték őket. Szeptember 7.-én Hadváry Pál ezredest. Ezen a napon ítélték el Lovász Elemér MÁV tisztviselőt. Szeptember 9.-én Szabó Kornélt a Nitrokémia Rt. volt vezérigazgatóját, szeptember 16.-án Földy Lajos vezérőrnagyot, a HM Katonapolitikai Csoportfőnökség vezetőjét. Szeptember 23.-án Nidosi Nedics Imrét. Szeptember 30.-án Csókási Katona Jánost, volt nyilas pártszolgálatost. Szeptember 8.-án őrizetbe vették  Ordass Lajos püspököt, aki határozottan kiállt az egyházi iskolák államosítása ellen, ezzel a pártállami diktatúra egyik legfontosabb egyházellenes intézkedésével szegült szembe ezért letartóztatták és bíróság elé állították. Az ítéleteket Olti Vilmos hozta akit szeptember 6.-án neveztek ki a Budapesti Népbíróság elnökévé. Szeptember 10.-én Bojtha Béla átvette a NOT (Népbíróságok Országos Tanácsa) elnöki tisztét.

Szeptember 9.-én Phenjanban kikiáltották a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot. Az ország miniszterelnökévé az Észak-koreai Munkapárt főtitkárát, Kim Ir Szent választották.
1948 szeptemberében újítások történtek az oktatásban: szeptember 16.-án
Révai József bejelenti, hogy az MKP javasolja, hogy még 1948 folyamán 1000 munkásgyereket küldjenek gimnáziumba, 800 ifjúmunkást pedig egyéves egyetemi előkészítőre. Szeptember 17.- én az oktatási miniszter elrendeli a szakérettségire előkészítő tanfolyamok szervezését. Szeptember 23.-án Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete kimondja, hogy „az általános iskola és egyben a serdülő ifjúság egyetlen demokratikus mozgalma az Úttörőmozgalom amely a MINSZ tagszerve, a magyar népi demokrácia egyetlen hivatott gyermek és serdülő ifjúsági mozgalma”. A rendelet az általános és népiskolai igazgatókat felszólítja az úttörőcsapatok megszervezésére, az iskolai egyesületeket, szervezeteket és köröket pedig feloszlatja. Szeptember 25.-én megkezdődik az  MDP kétnapos országos oktatási értekezlete. Beszédében Révai József kijelenti: a népi demokrácia a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet államtípusának egyik formája.

Szeptember 12.-én adták át a forgalomnak az újjáépített Déli összekötő vasúti hidat amelyen az ország áthaladó vasúti forgalmának túlnyomó része folyik.Szeptember 15.-én Budapesten megnyílt az első szovjet könyvkiállítás, szeptember 20.-án Sepsiszentgyörgyön pedig Székelyföld második magyar állami színháza.
        Szeptember 2.-án született
Oszter Sándor magyar színész és Váczy J. Tamás magyar grafikusművész, író, szeptember 10.-én a szándékorientált programozás kutatója, Charles Simonyi szoftverfejlesztő, szeptember 29.-én Theo Jörgensmann klarintétművész.


Napi események

szeptember 1. - Az Okáli–Heltai-paktum értelmében folytatódik a csehszlovák–magyar népcsere.
Németország három nyugati megszállási övezetében összeül a parlamenti tanács, amelynek egyik célja az alaptörvény kidolgozása. A tanács elnöke a kereszténydemokrata Konrad Adenauer.
szeptember 2. -  A Magyar Dolgozók Pártja határozatot hoz a tagrevízióról, egyúttal tagfelvételi zárlatot rendel el. Megszületett Oszter Sándor magyar színész és Váczy J. Tamás magyar grafikusművész, író.
szeptember 3. - Elhunyt Edvard Beneš volt csehszlovák köztársasági elnök Sezimovo Ústíban.
szeptember 5. - A Lengyel Munkáspárton belüli tisztogatás keretében leváltják a párt éléről Wladislaw Gomulkát és eltávolítják a "hazai" kommunistákat. A KB új első titkára Bolesław Bierut.
szeptember 6. -  Belügyminiszteri rendelettel az Államvédelmi Osztályt (ÁVO) kiemelik a Magyar Államrendőrség szervezetéből. Elnevezését BM Államvédelmi Hatóságára (ÁVH) változtatják, és a belügyminiszter közvetlen felügyelete alá rendelik; vezetője továbbra is Péter Gábor altábornagy. A szervezet feladatkörét kibővítik a külföldiek ellenőrzésével, határrendészeti, légiközlekedés- és folyamrendészeti feladatokkal, továbbá a kitiltás, a rendőrhatósági felügyelet, az internálás elrendelésével és az útlevelek kiadásával.
Olti Vilmost nevezik ki a Budapesti Népbíróság elnökévé.
szeptember 7. - Kivégzik Hadváry Pált és Lovász Elemért.
szeptember 8. - A BM ÁVH Gazdasági Rendészeti Osztálya őrizetbe veszi Ordass Lajost, a bányai evangélikus egyház-kerület püspökét.
szeptember 9. - Kivégzik Szabó Kornélt, a Nitrokémia Rt. volt vezérigazgatóját. (Van adat a szeptember 18-ai kivégzésre is.)
Dobi István bejelenti a Parasztszövetség feloszlatását.
Phenjanban kikiáltják a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot.
szeptember 10. - Bojtha Béla formálisan is átveszi a NOT (Népbíróságok Országos Tanácsa) elnöki tisztét Major Ákostól.
Megszületett Charles Simonyi szoftverfejlesztő, a szándékorientált programozás kutatója.
szeptember 12. -  Átadják a forgalomnak az újjáépített Déli összekötő vasúti hidat.
szeptember 14. - Az NPP országos értekezlete a korábbi politikai irányvonal folytatása mellett dönt. A párt fő feladataként a jobboldal visszaszorítását, a tervgazdálkodás támogatását, a szövetkezeti mozgalom fejlesztését és az életszínvonal emelését jelölik meg. A párt elnöke ismét Veres Péter, főtitkára Erdei Ferenc.
szeptember 15. - Budapesten megnyílik az első szovjet könyvkiállítás.
Andrej Visinszkij szovjet külügyminiszter-helyettes leszerelési javaslatot terjeszt elő, és javasolja a támadó atomfegyverek betiltását.
A brit parlament Alsóháza visszautasítja az „európai alkotmánnyal” kapcsolatos terveket.
szeptember 16. - A centralizált bankrendszer létrehozásának keretében, a vállalatok beruházási hiteleinek folyósítására megalakul a Magyar Beruházási Bank Nemzeti Vállalat. A külkereskedelmi forgalom pénzügyeit a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank intézi.
Letartóztatják Földy Lajos vezérőrnagyot, a HM Katonapolitikai Csoportfőnökség vezetőjét.
Révai József bejelenti: az MKP javasolja, hogy még 1948 folyamán 1000 munkásgyereket küldjenek gimnáziumba, 800 ifjúmunkást pedig egyéves egyetemi előkészítőre.
szeptember 17. - Az oktatási miniszter elrendeli a szakérettségire előkészítő tanfolyamok szervezését.
szeptember 18. - A Szovjetunió Állambiztonsági Minisztériuma döntést hoz arról, hogy a Pozsonyban halálra ítélt Esterházy János felvidéki magyar politikust a csehszlovák hatóságok kérésére kiadják Csehszlovákiának.
szeptember 19. - Az Európai Parlamenti Unió e napon Velencében kezdődő kongresszusa állást foglal a föderatív alkotmányon alapuló, saját hatalmi szervekkel rendelkező, közös pénzt használó Európai Föderáció létrehozása mellett.
szeptember 20. - Sepsiszentgyörgyön megnyílik Székelyföld második magyar állami színháza; a kolozsvári munkásszínház költözik le a városba.
szeptember 21. - A belügyminiszter bejelenti, hogy „szabotázscselekményt lepleztek le” a Magyar–Amerikai Olajipari Rt.-nél és a gyanúsítottakat, köztük a cég amerikai vezetőit előzetes letartóztatásba helyezték.
Czapik Gula egri érsek, Hamvas Endre csanádi és Bánáss László veszprémi püspök ad limina (a megyéspüspökök szabályos időközönként kötelező látogatása az apostolok küszöbénél, azaz Szt Péter és Pál sírjánál Rómában) látogatásra Rómába érkezik.
szeptember 23. - Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete kimondja, hogy „…az általános iskola és egyben a serdülő ifjúság egyetlen demokratikus mozgalma az Úttörőmozgalom, amely a MINSZ tagszerve, a magyar népi demokrácia egyetlen hivatott gyermek és serdülő ifjúsági mozgalma”. A rendelet az általános és népiskolai igazgatókat felszólítja az úttörőcsapatok megszervezésére, az iskolai egyesületeket, szervezeteket és köröket pedig feloszlatja.
Kivégzik Nidosi Nedics Imre pedikűröst, Budapest ostroma idején a pesti oldalon maradt nyilas fegyveres alakulatok parancsnokát.
szeptember 24. - Államosítják a MAORT-ot és a cég gázértékesítő részvénytársaságát.
szeptember 25. - Megkezdődik az MDP kétnapos országos oktatási értekezlete. Beszédében Révai József kijelenti: a népi demokrácia a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet államtípusának egyik formája.
szeptember 26. - Kiutasítják Mo-ról Paul Ruedemannt, a MAORT elnökét és George Bannantine-t, az amerikai részvényesek megbízottját, akik letartóztatásuk után beismerő vallomást tettek. — Bécsbe érkezésük után közjegyzők előtt eskü alatt azt nyilatkozzák, hogy vallomásukat kikényszerí-tették, ezért azt semmisnek tekintik.
szeptember 27. - Prágában megkezdődik a Csehszlovák és (az eddig szervezetileg különálló) Szlovák Kommunista Párt egyesülési kongresszusa. — Az egységes CSKP elnökévé Klement Gottwaldot, főtitkárává Rudolf Slánskýt választják.
szeptember 28. - Beiktatják tisztébe Bereczky Albertet, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület püspökét.
szeptember 29. - A szlovák Kommunista Pártot beolvasztják a CSKP-ba.
Megszületett Theo Jörgensmann klarintétművész.
szeptember 30. - Sajtóközlés szerint Károlyi Mihály párizsi követ kéri, hogy az ENSZ Közgyűlése tűzze napirendjére Magyarország felvételi kérelmét. Kivégzik Csókási Katona János földművest, volt nyilas pártszolgálatost.Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére


11 |vissza a lap tetejére

szombat


Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad nép, VI. évfolyam, 209. szám)
Honvédségünk megalakulásának századik évfordulóját ünnepli az ország.  Egy évszázada fogadták el Kossuth sorozási javaslatát, amelynek értelmében a régi zsoldos, császári és királyi katonaság helyébe megteremtették a független magyar hadsereget. Délután a gellérthegyi Szabadságszobornál kezdődnek a Honvédhét ünnepségei.
Megalakult a Magyar Értelmiség Nemzeti Bizottsága a wroclawi kongresszust ismertető zeneakadémiai nagygyűlésen. Farkas Mihály átvette a honvédelmi minisztérium vezetését. A Parasztszövetség elnöki tanácsa Dobi István elnökletével pénteken délelőtt ülést tartott és kimondta a szövetség feloszlatását. Bevezetik a gyermekápolási táppénzt a dolgozó anyák részére.
A kultuszminisztérium megszüntette az osztálybeosztáson alapuló „Dolgozók általános iskoláit”, az új tanfolyamon négy osztály egy esztendő  alatt végezhető él, a tanulóknak viszont vissgázniuk kell.
Új tervet vezetnek be a  a labdarúgásban: csak azok a játékosok vehetnek részt a bajnoksgban, akiknek foglalkozásuk is van. Szabó Lászlót a sakkozók szakfelügyélőjévé nevezték ki
.
Párizsban véres összetűzést provokált a rendőrség.
Rövidesen megalakul az egyesült Lengyel Munkáspárt.
A csehszovák kormány jóváhagyta a népi demokratikus köztársaság védelméről szóló törvényjavaslatot. Az új államvédelmi törvény hazaárulásnak minősíti mindazokat a bűncselekményeket, amelyek a népi demokratikus Csehszlovákia függetlensége és területi épsége ellen irányulnak. Zágrábban bolgár egyetemi hallgatók Titoék nacionalista politikája ellen fordulnak.


12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források