La Il·lustració

A Europa durant el s.XVIII va destacar molt la Il·lustració, que era un corrent cultural i de pensament on es volia il·luminar amb la "llum de la raó" el món, encara que l'Església catòlica no hi estava d’acord.

Les característiques de la Il·lustració són:

-La seva principal base és el coneixement.

-Optimisme amb la capacitat de l'ésser humà i el progés de la humanitat.

-Practicar les descobertes científiques i aplicar aportacions dels filòsofs.

-Educació com el millor mitjà per difondre la raó.

Principals pensadors van ser:

-Montesquieu: Proposa la separació dels poders de l'estat: Poder executiu, judicial i legislatiu.

-Rousseau: Planteja el concepte de democràcia en el que la sobirania nacional recau sobre el poble.

-Voltaire: Critica l'absolutisme i proposa un sistema polític parlamentari que limités el poder del monarca.

El neoclassicisme

Va aparèixer a la 2a meitat del XVIII, que era un estil oposat al rococó.

Segueix els ideals de la il·lustració.

-Estil molt més senzill que el rococó.

- Amb l'esgotament del barroc i el descobriment de Pompeia (1748) es recuperen els temes mitològics del món grec i romà.

-Es busca l'equilibri i simetria a través de línies rectes.

-Principalment  el noeclassicisme es desenvolupa a França.

ARQUITECTURA

-S’edifiquen arcs de triomf, esglésies que semblants a temples i, columnes commemoratives com les romanes

-Un exemple és l'Església de la Madeleine o la Columna Vendôme que es trobem a París.

-Els dèspotes il·lustrats patrocinaren la cultura i l'art com a forma d'exaltació del seu poder. Per això, ciutats com París o Madrid van ser embellides amb edificis.

ESCULTURA

El més gran exponent va ser l'italià Canova.  Una de les escultures més importants és Eros i Psique

PINTURA

-Es reprodueixen fets de la seva època.

-Es busca l'exaltació de la història de l'antiga Roma que s’identifica amb els seus ideals.

-Destaca Jacques-Louis David  amb el Jurament dels Horacis, Jurament del Joc de Pilota, La coronació de Napoleó i la Mort de Jean-Paul Marat.