Розв’язування задач

на рівномірний прямолінійний рух


images (3).jpg


Мета.

Освітня. Відпрацювати навички розв’язування задач на рівномірний прямолінійний рух.

Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення.

Виховна. Виховувати культуру оформлення розв’язків задач.

Тип уроку. Формування знань, умінь, навичок.

Прилади та матеріали для роботи з учнями:

План

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Вчимося розв’язувати задачі.
 3. Запитання до уроку.
 4. Домашнє завдання.
 5. Готуємось до самостійної роботи: “Прямолінійний рівномірний рух”.
 6. Для допитливих.

Хід уроку


 1. Актуалізація опорних знань.

Перевірка виконання домашнього завдання.

Задача 04.4. На малюнку зображено графіки залежності шляху від часу для прямолінійного рівномірного руху до зупинки в одному напрямку, після зупинки  - у зворотному.

images (3).jpg

 1. Накреслити за даним графіком шляху графік залежності координати від часу, вважаючи рух прямолінійним до зупинки в одному напрямку, а після зупинки - у зворотному.
 2. Як довго тіло: а) рухалося вперед; б) стояло; в) рухалося назад?
 3. Який загальний шлях пройшло тіло за час спостереження?
 4. Обчислити середню шляхову швидкість впродовж всього часу руху.
 5. Обчислити швидкість руху: а) до зупинки; б) після зупинки.
 6. Який модуль і напрямок результуючого переміщення?

 1. Вчимося розв’язувати задачі.

Задача 05.1. На малюнку показано вісь координат, тіла, їх положення та швидкості у момент початку спостереження.

hjghjghjh (1).PNG

 1. Визначити початкові координати всіх тіл.
 2. Записати для кожного тіла рівняння координати.
 3. Аналітично знайти: які тіла, де і коли зустрінуться (або наздоженуть одне одного).
 4. На одному малюнку побудувати графіки їх рухів, вказати час і місце зустрічі.
 5. Аналітично та графічно визначити:

                а) координату ІІІ тіла через 0,5 год;

                б) координату ІІ тіла через 1 год та пройдений шлях;

                в) коли відстань між І і ІІ тілами становитиме 50 км;

                г) координату І тіла за 20 хв до початку спостереження.

Задача 05.2. Координата тіла змінюється з часом згідно з рівнянням x=12−5t, де всі величини виражено в одиницях СI. Визначте координату цього тіла через 4 с після початку руху.

Задача 05.3. Рух матерільної точки в площині  описується рівняннями , . Побудуйте графік траєкторії цього руху.

Задача 05.4. Катер рухаючись за течією, пропливає від однієї пристані до другої за 6 год. Який час витратить катер на зворотну дорогу, якщо швидкість течії 3 км/год, а відстань між пристанями 90 км?


 1. Домашнє завдання.

Підручник: параграфи 3-7- повтрити.

Задача 05.5. На малюнку показано вісь координат, тіла, їх положення та швидкості у момент початку спостереження.

ghhghgh11111.PNG

 1. Визначити початкові координати всіх тіл.
 2. Записати для кожного тіла рівняння координати.
 3. Аналітично знайти  де і коли зустрінуться (або наздоженуть одне одного) І і ІІ тіла.
 4. На одному малюнку побудувати графіки рухів І і ІІ тіла, вказати час і місце зустрічі.
 5. Аналітично визначити коли відстань між І і ІІ тілами становитиме 50 км.

Задача 05.6. Катер рухається річкою проти течії зі швидкістю 15 км/год відносно берега, а за течією - зі швидкістю 20 км/год. Якою є швидкість течії?

Підготуватися до самостійної роботи №2: “Прямолінійний рівномірний рух”


 1. Перевір себе.

Середній рівень

Задача 04.1.С. За графіками швидкостей прямолінійного руху тіл визначити швидкості тіл та  порівняти пройдений шлях легкового автомобіля за 2 години з пройденим шляхом вантажівки за 4 години руху (не виконуючи аналітичних розрахунків). (В. однакові)

Fi1045.jpg

Достатній рівень

Задача 04.1.Д. З першого міста в друге вийшов турист. Коли він пройшов 27 км, слідом за ним виїхав автомобіль, швидкість якого в 10 разів більша за швидкість туриста. До другого міста турист та автомобіль прибули одночасно. Яка відстань між містами? (В:

Високий рівень

Задача 04.1.В. Краплі дощу, що падають вертикально вниз, не залишають сліду на задньому склі автомобіля, яке нахилене вперед під кутом до горизонту, коли швидкість автомобіля більша за 36 км/год. Яка швидкість падіння крапель? (В. 17,32 м/с)

Задача 04.2.В. У скільки разів середня шляхова швидкість кінця секундної стрілки більша за середню швидкість переміщення за 15 с руху? (В. 1,11)


 1. Для допитливих.

Задачі підвищеної складності

Задача 05.1.П. На рисунку зображено графік залежності швидкості від часу для тіла у вигляді півкола. Якої максимальної швидкості набуває тіло під час руху? Який шлях проходить за весь час руху?

cgfgfgf.PNG