iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1958 / december / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1958. december

(Összeállította: Decsi Anna, 2015)

        1958 decembere nem pont a közelgő ünnep vidám várakozásának jegyében indult. Mondhatni elég “véres” hónapként kezdődött, ugyanis több parancsnokot, perben halálra ítélteket végeztek ki. Köztük volt Angyal István, Török István, Sass Kálmán, Hollós István, Gyulai Lajost, Szántó- Farkas Bélát,és még sorolhatnánk…

Politikai megmozdulásból sem szűkölködött ‘58 decembere. A Magyar Kormány nyilatkozatot adott ki a berlini kérdésről, melyben támogatták a szovjet kormány javaslatát, határozat született a mezőgazdasági kollektivizálás gyorsításáról, kormány- küldöttség látogatott Csehszlovákiába, Munro lett az ENSZ magyarországi különképviselője. Az Európai Beruházási Bank, mely a római szerződés alapján jött létre, kijelentette, nem csak személyeknek, de magánvállalatoknak is folyósíthat kölcsönt, így újradefiniálva hitelpolitikájukat. A KGB addigi elnökét (Szerov) leváltják, helyére új elnök kerül, (Serjepin) aki megkezdi az úgynevezett “tisztogatásokat” a KGB-nél. A hónap közepén, a csehszlovák-magyar együttműködés továbbfejlődik egy Prágában aláírt nyilatkozattal,  megalapozva ezzel a Dunai Vízi Erőmű megépülését.A Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke lemond tisztségéről. Franciaország új köztársasági elnöke pedig Charles de Gaulle tábornok lett.

        De nem csak a politikusoknak volt sűrű ez a hónap. Szerencsére  a hónap elején indult borzalmak és politikai felfordulások mellett, emlékezhetünk boldogabb eseményekre is erre a hűvös decemberre gondolva. Zenekarok ünnepelhettek top- listás dalokat (The Teddy Bears zenekar, és a The Chipmunk Song), az NDK -ban bemutatásra került a magyar Csigalépcső című film. Sportolóink sem unatkoztak, hisz megrendezték a 8. Magyar Férfi- és Női kézilabda bajnokságot.

Megszületett Sheere J. Wilson színésznő, akire emellett mondhatjuk, hogy producer, modell, és még üzletasszony is.Születtek emellett irodalmi folyóiratok is,  a Valóság című folyóirat, a TIT társadalomtudományi folyóirata, és a Tűz-tánc című antológia is, melyben leginkább a kezdő, fiatal költök kaptak teret, hogy bemutassák általában politikai ihletésű verseiket.

Egy eseményre azonban tényleg felkaphatjuk a fejünket. Az irodalmi Nobel-díj történelmében addig nem látott esemény történt. Borisz Paszternak ugyanis visszautasította neki ítélt irodalmi Nobel-díját, mert az a hazájában negatív érzéseket keltett.

A hónap végén, azonban elfeledve az események viszontagságait, mindenki csodálhatta az üzletek ünnepi kirakatait, átmelengette magát egy kis sült gesztenyével, majd hazatérve a családdal a karácsonyfa körül felzendült a “Kis karácsony, nagy karácsony....”

Havilapszemle:

Jelenkor

1958. december hó

Decsi Anna gyűjtése (2015)

Tartalom:

Mészáros Ferenc cikke - (A művelődéspolitikai irányelvek szellemében)

Somogyi Pál: Emlékezés Steinmetz Miklósra

Alaszka Ambrus verse

Takács Imre versei

Gyenis József elbeszélése -(Erkölcsök a pusztában)

Pál József versei

Fábián István tanulmánya - (Modernség a mai nyugati irodalomban)

Pákolitz István versei

Kolta Ferenc :karcolat- (Véletlen találkozás)

Bárdosi Németh János: Mennyei Kísérlet- (dráma 1 felvonásban)

Kende Sándor : novella - (A legszebb lány)

Csorba Győző versei

Csányi László: karcolat - (Találkozás)

Galambosi László verse

Csordás János verse

Simon Emil verse

Ratkó József verse

Lovász Pál verse

Csákvári János: elbeszélés - (Rekvirálás 18-van)

Pálinkás György:novella- (Mese Gerlicéről)

Pillanatképek:

Rab Ferenc- jegyzetek emberekről

Csíki Ottó: Kaland és halál

Dokumentumok:

Egy kiadatlan Móricz-levél (t.t.)

Móricz Zsigmond levele Berze Nagy Jánoshoz (k. f.)

Képek:

Lantos Miklós: Dzsámi a kirakatban

Halász Rezső: Így kezdődött

Rajzok:

Érdi Győző:Gyárvárosi mészégető- telep

Lantos Ferenc: Őszi kert

Keresnyei József: Feleségem - (agyag)

Vincze Győző: A kanász

Napra pontos események:

december 1. Kivégzik Angyal Istvánt, a Tűzoltó utcai felkelők parancsnokát.

Toplistás dal a The Teddy Bears: To know him is to love him című dala.

Stockholmban megnyílik a Centralstation-t T-Centranel-lel összekötő alagút.

december 2. Kivégzik Török Istvánt.

Kivégzik a kolozsvári katonai törvényszék által az érmihályfalvi csoport perében halálra ítélt Sass Kálmánt

és Hollós Istvánt.

A magyar kormány nyilatkozatot ad ki a berlini kérdésről, és támogatásáról biztosítja a szovjet kormány javaslatát.

Megrendezik a nyolcadik magyar női- és férfi kézilabda bajnokságot.

december 3. Kivégzik Gyulai Lajost.        

december 4. A római szerződés alapján felállított Európai Beruházási Bank (European Investment Bank, EIB) megfogalmazza a bank hitelpolitikájának alapelveit. A bank állami és magánvállalatoknak is folyósíthat kölcsönt.

december 7. Befejeződik az MSZMP KB három napos ülése. A testület határozatot hoz a mezőgazdaság kollektivizálásának gyorsításáról.

        december 9. A Szovjetunióban leváltják Szerov hadseregtábornokot, a KGB elnökét. Utóda A. Seljepin, a Komszomol KB korábbi első titkára. Tisztogatások kezdődnek a KGB-nél.

december 10.Münnich Ferenc miniszterelnök és Marosán György államminiszter vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség látogat Csehszlovákiába. Borisz Paszternak szovjet író levélben mond köszönetet Nobel-díjjal való kitüntetéséért, de elutasítja azt.. Ez példátlan eset az irodalmi díj történetében.

december 11. Az ENSZ Közgyűlése XIII. ülésszaka az Ötös Bizottság által beterjesztett jelentése alapján ismét napirendre tűzi a magyar kérdés vitáját.A 37 ország által aláírt határozati javaslatban elítélik Nagy Imre és társai kivégzését.

december 12. Az új-zélandi Sir Leslie Munrót, az ENSZ Közgyűlés XII. ülésszakának elnökét az ENSZ Magyarországgal foglalkozó különképviselőjévé nevezi ki.

december 13. Megszületik Sheree J. Wilson amerikai színésznő, producer, üzletasszony és modell. A Bán Frigyes által rendezett Csigalépcső című filmet bemutatják az NDK-ban

december 16. Prágában közös nyilatkozatot írnak alá a csehszlovák–magyar együttműködés további bővítéséről és elmélyítéséről. A felek szerint az együttműködés kifejezője többek között a dunai vízi erőmű felépítéséről szóló egyezmény megkötése.

december 17. A Szu 400 millió rubel értékű kölcsönt nyújt Egyiptomnak.

december 18. Lemond tisztéről Bereczky Albert, a Dunamelléki Ref. Egyházkerület püspöke.

december 19. Megindul a Valóság, a TIT társadalomtudományi folyóirata; felelős szerkesztő Lukács József, szerkesztő Kőrösi József.

december 20. Az LB Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével másodfokon halálra ítéli Bódi József kovácssegédet, aki 1956. október 27-én vélhetően agyonlőtte Kalamár József csepeli tanácselnököt; Szente Károlyt, a csepeli nemzeti bizottság tagját, aki november 4-e után is részt vett a fegyveres harcban; fiát, Szente Istvánt, a csepeli és a Corvin közi harcok résztvevőjét; Zsendovits Lászlót, a november 4-e utáni fegyveres ellenállás aktív résztvevőjét.  

december 21. A francia Nemzetgyűlés Charles de Gaulle tábornokot választja Franciaország köztársasági elnökévé.

december 22. Toplistás dal Amerikában a The Chipmunk Song .

december 23. Kivégzik Szente Károlyt, Szente Istvánt, Bódi Józsefet és Zsendovics Lászlót.Kihirdetik az 1958: 40. tvr.-t a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról. A tvr. illetve annak végrehajtási utasítása alapján a nyugdíjakat és egyéb pótlékokat összesen 536 millió Ft-tal emelik. A saját jogú nyugdíjak 416-510 Ft-ról 553−663 Ft-ra nőnek.

december 25. A Szu-ban Alekszandr Seljepint, a Komszomol KB korábbi első titkárát nevezik ki a KGB elnökévé.

december 29. Kivégzik Szántó Farkas Bélát.

december 31. E hónapban jelenik meg Darázs Endre, Györe Imre és Imre Katalin szerkesztésében a Tűz-tánc c. antológia, amely fiatal, többnyire kezdő költők (köztük Baranyi Ferenc, Csepeli Szabó Béla, Györe Imre, Hárs György, Ladányi Mihály, Mezei András, Nyerges András, Simor András) politikai ihletésű, a proletárdiktatúrát igenlő verseit tartalmazza.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére


05 |vissza a lap tetejére

péntek

Kronológia:

dec. 5–7. Az MSZMP KB ülésén határozatot hoznak a kollektivizálás meggyorsításáról.

Napilapszemle

(Forrás: Népszabadság)

        1958. december 5-én az emberek a napisajtóban arról értesülhettek, hogy teljesítette évi tervét a bútor - nyomda- és papír ipar, ugyanis novemberig elérték a 101,2%-ot. A három éves terv második évére elfogadta a kormány a népgazdasági tervről szóló előterjesztést. Új épületet kap a Műszaki Fizikai Kutató Intézet Újpesten, az Egyesült Izzó telepének megyeri úti oldalán, mely intézet fő feladata a vákuum technika és híradás technika lesz. Kicserélték a magyar- szovjet jogsegély- szerződés megerősítő okiratait, Nezvál Ferenc (a Magyar Népköztársaság Igazságügyminisztere) és J.S. Gromov (a Szovjetunió magyarországi nagykövete) jelenlétében. A megerősítő okiratot júl. 15-én Moszkvában írták alá, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok szövetsége között, mely a polgári- családjogi- és bűnügyi jogsegélyről szólt.

                Dikszon 4 napos Északi- sarki tartózkodása véget ért, pontban éjfélkor megérkezett a jégtáblára Sztupisin pilóta repülőgépe, és másfél óra tartózkodás után a csoport búcsút mondott a VII. számú Északi - sarki kutató állomásnak.

A december 5-én történtek hírei között volt Szakasits Árpád ( a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke) kitüntetése 70. születésnapja alkalmából, aki a Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében  a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetésben részesült. Elkezdődtek a Kisiparosok Országos Szervezetének III. országos küldött-gyűlése. Megnyílt az afrikai országok képviselőinek értekezlete Afrikában. Az Olasz Kommunista Párt teljes ülése befejezte első napirendi pontjának vitáját.

Az Országos Férfi Egyéni Sakk Bajnokság  döntőjének 6. fordulójában: Varnusz - Bárczai 1-0, Haág - dr. Szalai 1-0. A híres német Aeros Cirkusz nagy sikerrel szerepelt a Fővárosi Nagycirkusz porondján. A Kossuth Rádió 10:10-kor leadja Bizet- Az arlesi leány című előadását, az I.Szvit cseh filhalmonikus zenekar előadásában.

Elkezdődött a karácsonyi készülődés, az utcákat, boltokat elkezdték feldíszíteni, és felhívták az emberek figyelmét, hogy napokon belül megérkezik az igazi csípős téli hideg.

                                        

(Decsi Anna gyűjtése - 2015)


06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források