Skelbimas apie pradedamą pirkimą

Nr.

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo parinkimo priežastis

01

Seminaras

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

02

Diržas staklėms

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

03

Ūkio prekių komplektas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

04

Transporto paslaugos

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

05

Maitinimo paslaugos

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

06

Kanceliarinių prekių komplektas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

07

Elektros variklio remontas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

08

Šlifavimo juosta

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

09

Ūkio prekių komplektas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

10

Seminaras

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

11

Seminaras

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

12

Seminaras

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

13

Kompiuterio detalės

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

14

Ūkio prekių komplektas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

15

Pirmos pagalbos vaistinėlių papildymas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

16

Kanceliarinių prekių komplektas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

17

Švaros prekių komplektas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

18

Seminaras

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

19

Kompiuterio detalės

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu

LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 dalis

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį

Nr.

Pirkimo objektas

Numatoma pirkimo sutarties kaina

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastis

Kita informacija

01

Seminaras

15,00 EUR

VŠĮ “360 SPORTAS”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

02

Diržas stsklėms

9,30 EUR

UAB”Hidrobalt”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

03

Ūkio prekių komplektas

8,16 EUR

UAB”Senukų pr. centras”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

04

Transporto paslaugos

23,40 EUR

Prienų raj. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

05

Maitinimo paslaugos

242,24 EUR

Rasos Juocevičienės Ūkininko ūkis

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

06

Kanceliarinių prekių komplektas

58,42 EUR

UAB “Alvydo verslas”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

07

Elektros variklio remontas

30,00 EUR

R. Šalamovas

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

08

Šlifavimo juosta

6,38 EUR

UAB “Proma Baltus”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

09

Ūkio prekių komplektas

125,36 EUR

UAB”Senukų pr. centras”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

10

Seminaras

28,87 EUR

Prienų švietimo centras

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

11

Seminaras

30,00 EUR

VĮ Mokyklų tobulinimo centras

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

12

Seminaras

60,00 EUR

UAB “Žinių centras”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

13

Kompiutrio detalės

147,00 EUR

UAb “Ekostream”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

14

Ūkio prekių komplektas

79,70 EUR

UAB”Senukų pr. centras”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

15

Pirmos pagalbos vaistinėlių papildymas

86,30 EUR

Garmuvienės A. vaistinė UAB

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

16

Kanceliarinių prekių komplektas

86,70 EUR

UAB “Alvydo verslas”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

17

Švaros prekių komplektas

44,41 EUR

UAB “Alvydo verslas”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

18

Seminaras

41,09 EUR

Prienų švietimo centras

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

19

Kompiutrio detalės

70,00 EUR

UAb “Ekostream”

Dalyvis pasiūlė mažiausią kainą

-

Skelbimai apie sudarytą pirkimo sutartį

Nr.

Pirkimo objektas

Pirkimo sutarties kaina

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Kita informacija

01

Seminaras

15,00 EUR

VŠĮ “360 SPORTAS”

-

02

Diržas stsklėms

9,30 EUR

UAB”Hidrobalt”

-

03

Ūkio prekių komplektas

8,16 EUR

UAB “Senukų prekybos centras”

-

04

Transporto paslaugos

23,40 EUR

Prienų raj. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras

-

05

Apnakvydinimo ir maitinimo paslaugos

242,24 EUR

Rasos Juocevičienės Ūkininko ūkis

-

06

Ūkio prekių komplektas

58,42 EUR

UAB ‘Alvydo verslas”

-

07

Elektros variklio remontas

30,00 EUR

R.Šalamovas

-

08

Šlifavimo juosta

6,38 EUR

UAB “Proma Baltus”

-

09

Ūkio prekių komplektas

125,36 EUR

UAB “Senukų prekybos centras”

-

10

Seminaras

28,87 EUR

Prienų švietimo centras

11

Seminaras

30,00 EUR

VĮ Mokyklų tobulinimo centras

12

Seminaras

60,00 EUR

UAB”Žinių centras”

13

Kompiuterio detalės

147,00 EUR

UAB “Ekostream”

14

Ūkio prekių komplektas

79,70 EUR

UAB “Senukų prekybos centras”

-

15

Pirmos pagalbos vaistinėlių papildymas

86,30 EUR

Garmuvienės A. vaistinė UAB

16

Kanceliarinių prekių komplektas

86,70 EUR

UAB “Alvydo verslas”

17

Švaros prekių komplektas

44,41 EUR

UAB “Alvydo verslas”

18

Seminaras

41,09 EUR

Prienų švietimo centras

19

Kompiuterio detalės

70,00 EUR

UAB “Ekostream”