Arvosanojen korotukseen vaadittavat kurssit 1.1.2018 alkaen

Perusopetuksen päättöarvosanojen korottamista varten on ilmoittauduttava aineopiskelijaksi (http://aineopiskelu.otavanopisto.fi). Arvosanojen korotukseen vaadittavat kurssit näkyvät oheisesta taulukosta oppiaineittain jaoteltuna. Kurssit ovat opetussuunnitelman 2018 eli OPS2018 mukaisia kursseja.

Oppiaine

Perusopetuksen päättöarvosanojen korotukseen vaadittavat kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus,

suomi äidinkielenä (äi)

äi2, äi3, äi4

Suomi toisena kielenä (s2)

s27, s28, s29

Englanti (ena)

ena5, ena6, ena7, ena8

Ruotsi (rub)

rub1, rub2, rub3, rub4, rub5, rub6

Matematiikka (ma)

ma4, ma6, ma7, ma8

Uskonto (ue)

ue1

Elämänkatsomustieto (et)

et1

Biologia (bi)

bi1

Maantieto (ge)

ge1

Historia (hi)

hi1

Yhteiskuntaoppi (yh)

yh1, yh2

Kemia

ke1

Fysiikka

fy1

Perusopetuksen päättöarvosanan korotus onnistuu perusopetuksen kursseilla. Korotukseen vaadittavien kurssien määrä vaihtelee aineittain. Yllä olevasta taulukosta näet, mitä kursseja kunkin aineen korotusta varten pitää hyväksytysti tehdä. Perusopetuksen kurssien lyhenteet merkitään pienillä alkukirjaimilla (bi1, yh1 jne.) ja kurssit ovat OPS2018 -kursseja.

Huom! Kun korotat numeroita ja saat kaikki jonkin aineen numeron korotukseen vaadittavat kurssit tehtyä, toimita kopio päättötodistuksestasi  ja pyydä aineoppimäärän todistusta osoitteesta: elise.hokkanen@otavanopisto.fi tai aineopiskelu@otavanopisto.fi

Päättötodistuksen kopion toimittaminen:

Päättötodistuksen paperikopion voit toimittaa tähän osoitteeseen:

Otavan Opisto/ nettiperuskoulu

Otavantie 2 B

50670 Otava

Pyydä aineoppimäärän todistusta tästä osoitteesta: elise.hokkanen@otavanopisto.fi tai aineopiskelu@otavanopisto.fi

Huom! Jokaisesta hyväksytysti suoritetusta kurssista tulee sinulle automaattisesti postin kautta kotiin kurssitodistus. Kurssitodistus ei ole aineoppimäärän todistus. Kurssitodistuksen lisäksi sinun tulee pyytää meiltä erillinen aineoppimäärän todistus. Aineoppimäärän todistuksella todistat korottaneesi aineen numeroa ja sen voit esittää varsinaisen päättötodistuksen liitteenä esimerkiksi johonkin hakiessa.

Lisätietoja numeroitten korotuksesta saa Elise Hokkaselta osoitteesta: elise.hokkanen@otavanopisto.fi / 044 794 3273