Nyhedsbrev Marts 2017

Ny sæson for Kristuskirken/regen og familien Willer

Vi elsker Kristuskirken/regen. Vi elsker alle jer, som er en del af kirken. Vi elsker København, og vi har stor tillid til Guds planer for Kristuskirken/regen og for København. Vi er er helt sikre på, at Gud ikke er færdig med Kristuskirken/regen.

Men i løbet af de sidste halvandet til to år, har vi haft fornemmelsen af, at en ny sæson er på vej for os som familie. For halvandet år siden fik vi udfordringen til at plante en ny Vineyard kirke i Aalborg. Efter en lang proces, hvor vi har oplevet, at Gud har talt til os på forskellige måder og gennem forskellige mennesker, så oplevede vi i januar, at vi ikke længere kunne overhøre Guds kald om at plante kirke i Aalborg. I de sidste mange år har vi sagt, at vores vigtigste opgave som disciple er at høre, hvad Gud siger og handle på det. Så det er så det, vi prøver at udleve nu. Vi er spændte, nervøse, lidt bekymrede, kede af at forlade kirken, familie og venner, men også begejstrede for det eventyr, som Gud kalder os ud på.

Helt konkret kommer flytningen til at ske til sommer, og indtil da vil vi tjene kirken, som vi altid har gjort. Hvis du har brug for at stille os spørgsmål til beslutningen, eller har nogle tanker, du vil vende med os, så tag endelig fat i os. Vi håber meget på jeres forbøn i denne tid.

Kærlig hilsen

Ellinor, Selma, Inge og Thomas.

Besked fra menighedsrådet

I menighedsrådet er vi kede af at modtage nyheden fra Thomas, om at Gud kalder ham væk fra vores kirke. Thomas er ikke bare vores præst, men også grundlægger af regen, og derfor kan det for mange af os være svært at forestille sig en kirke uden Thomas. Men vi stoler på, at Gud ikke kalder Thomas til at plante en ny kirke uden at have planer for os og noget godt i vente. Derfor er vi i menighedsrådet fulde af håb for fremtiden. Vi er på mange måder en ressourcestærk kirke, og når vi tænker på alle de mennesker, som er en del af vores fællesskab, ser vi stort potentiale, og kan kun glæde os over at være kirke med jer.

I menighedsrådet har vi allerede sammen med staben taget hul på en strategiproces, hvor vi sætter retning for, hvordan vores vision om at opdage Gud og elske byen skal vise sig i praksis i de kommende år. Det giver selvfølgelig et nyt perspektiv for denne proces, når vi nu også skal have ansat en ny præst. Vi vil i menighedsrådet fortsætte denne proces hen over foråret og samtidig have for øje, hvilke egenskaber vi vil lægge vægt på i ansættelsen af en ny præst, der skal være med til at realisere strategien. Vi vil også bruge tid på at søge Gud og bede om hans ledelse, og at han må vise os sin vej for os.

Uvisheden om hvad der skal ske er aldrig sjov, og derfor vil vi i menighedsrådet også arbejde ihærdigt for at komme fremad i processen. Dog vil vi på ingen måde gribe til nemme eller kortsigtede løsninger. Vi vil i menighedsrådet bruge den tid, der skal til, og vi vil derfor heller ikke sætte en dato for, hvornår vi forventer, at en ny præst skal tiltræde.

Én vigtig dato har vi fastlagt. Det er et menighedsmøde d. 21. maj kl. 13.30, så sæt et kryds i kalenderen. På dette møde vil vi præsentere de planer, vi som menighedsråd og stab har lagt for den kommende tid, og hvad vi vil søge efter i en ny præst. Det vil vi meget gerne drøfte med jer, og derfor håber vi, at I vil prioritere denne eftermiddag. Herefter forventer vi at kunne igangsætte en rekrutteringsproces med henblik på at ansætte en ny præst.

Vi ved, at Thomas’ opsigelse vil påvirke mange i kirken dybt – ligesom den også påvirker os i menighedsrådet og i staben. Uanset hvad det må medføre af tanker hos dig, vil vi kraftigt opfordre til at tale med nogle fra kirken om det. Det er helt i orden at blive frustreret og bekymret. Tal med nogen du kender fra kirken, snak om det i netværksgruppen eller tag fat i én fra staben eller menighedsrådet. Vi står alle til rådighed for en snak, og der er ingen bekymringer eller følelser, du behøver at holde for dig selv.

Vi vil også opfordre jer til at bede for vores kirke. Vi tror på, at Gud kan give vigtige ledetråde til mange forskellige personer i denne proces, så oplever du, at Gud lægger dig noget på hjerte, håber vi, at du vil have frimodighed til at dele det med en fra menighedsrådet eller staben.
Vi går den kommende tid i møde med optimisme og glæder os til at erfare, hvad Gud har af nye skridt for vores kirke.

På vegne af menighedsrådet,

Sabrina Vestergaard

Kontaktinfo til menighedsrådet

Sabrina Vestergaard                        sabrinavestergaard@gmail.com

Kristoffer Anhøj                                kanhoj@gmail.com

Carina Næsby                                carina_naesbya@hotmail.com

Christina Winter Bjerregaard                christinawb@gmail.com

Anders Hebbelstrup                        hebbelstrup@gmail.com

Karen Halskov Olsen                        halskovolsen@gmail.com


Kalenderinfo

DATO

TID

TITEL

TALER

19/3

10.30

15.30

Gudstjeneste m. salmer

Gudstjeneste m. lovsang

Thomas Willer

21/3

12.00

Dagstræf

Jens Froholdt

26/3

15.30

Gudstjeneste m. lovsang

Thomas Willer

2/4

10.00

Allegenererationers gudstjeneste - morgenmad 10.00. GT start 10.30

Thomas Willer

9/4

15.30

Palmesøndagsgudstjeneste m. dåb

Steffen Bjerre

14/3

15.00

Fælles langfredagsgudstjeneste m. Byens Valgmenighed

Christian Callesen

16/4

10.00

Fælles påskegudstjeneste m. Byens Valgmenighed

Thomas Willer

18/4

12.00

Dagstræf

Jens Froholdt

23/4

15.30

Gudstjeneste

Thomas Willer

Alle søndage 10.30 Spansk gudstjeneste i Nansensgade 94.