MLM PENKTADIENINĖS  PAMAINOS  2016-2017m.m. KALENDORIUS  TĖVELIAMS

RUGSĖJIS

9

ATIDARYMAS

PIRMA  MOKSLO DIENA

4:30v.v-8:30v.v.  

16

23

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

4:45

Nebus karštų pietų

30

SPALIS

7

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE

MLM marškinėlių diena

14

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE

   

21

AUKŠTESNIOS. M-KLOS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

  7-10KL.

Foto diena PD-2kl,  7-10 kl.

Vaikai dėvi tautinius rūbus

28

               Vėlines  

Foto diena 3-6 klasės

Vaikai dėvi tautinius rūbus

             29

     šeštadienis   Visuotinis MLM susirinkimas

Fondo salėje 9am

LAPKRITIS

4

MLM marškinėlių diena

PICOS PIETŪs

11

18

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

4:45

25

PADĖKOS DIENOS ATOSTOGOS

GRUODIS

2

MLM marškinėlių diena

9

16

KŪČIOS 7-10 kl

EGLUTĖ PD-6 kl

23

ŠV.KALĖDŲ

ATOSTOGOS

                  30

ŽIEMOS

ATOSTOGOS 

SAUSIS

                                6

MLM marškinėlių diena

13

Sausio 13d. Minėjimas

20

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

4:45

PAŽYMIŲ KNYGUTĖS

PICOS PIETŪs

27

                 

VASARIS

3

MLM marškinėlių diena

10

17

24

 UŽGAVĖNĖS

BLYNAI

KOVAS

3

MLM marškinėlių diena

10

VASARIO 16d /KOVO 11d.

MINĖJIMAS.

17

PICOS PIETŪs

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

4:45

                               24

                   31

PAVASARIO

ATOSTOGOS

 

BALANDIS

                               7

 MLM marškinėlių diena

Margučių

         dažymas/ridenimas 

14

VELYKINĖS ATOSTOGOS

21

28

PICOS PIETŪs

 

GEGUŽĖ

5

MLM marškinėlių diena

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI 10 kl

baigiamasis geografijos egz. 8kl

12

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI 10 kl

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

4:45

19

Egzaminų perlaikymas abiturientams

Mokyklos uždarymas

Abiturientai dalyvauja išleistuvėse kartu su šeštadieninės pamainos abiturientais