MLM PENKTADIENINĖS  PAMAINOS  2017-2018m.m. KALENDORIUS  TĖVELIAMS

RUGSĖJIS

8

ATIDARYMAS

PIRMA  MOKSLO DIENA

4:30v.v-8:30v.v.  

15

22

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

4:45

               PICOS PIETŪs

29

AUKŠTESNIOS. M-KLOS TĖVŲ SUSIRINKIMAS

  7-10KL.

SPALIS

6

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE

PD-2kl

MLM marškinėlių diena

13

TĖVŲ SUSIRINKIMAS KLASĖSE

3-6kl,

         

20

Fotografijos diena PD-4 kl

Mokiniai dėvi tautinius rūbus

27

Fotografijos diena 5-10 kl

Mokiniai dėvi tautinius rūbus

               Vėlinės  

  28   šeštadienis

VISUOTINIS MLM     SUSIRINKIMAS

Fondo salėje  9:30 v.r.

LAPKRITIS

3

Fotografijos diena 5-10 kl

Mokiniai dėvi tautinius rūbu

MLM marškinėlių diena

PICOS PIETŪs

10

17

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

4:45

24

PADĖKOS DIENOS ATOSTOGOS

GRUODIS

1

MLM marškinėlių diena

8

15

KŪČIOS 7-10 kl

EGLUTĖ PD-6 kl

22

ŠV.KALĖDŲ

ATOSTOGOS

                  29

ŽIEMOS

ATOSTOGOS 

SAUSIS

                                5

MLM marškinėlių diena

12

Sausio 13d. Minėjimas

19

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

4:45

PAŽYMIŲ KNYGUTĖS

26

                 

VASARIS

2

MLM marškinėlių diena

9

Mokykla uždaryta dėl sniego pūgos

16

Vasario 16-tos minėjimas

23

KOVAS

2

MLM marškinėlių diena

9

   KOVO 11d.  MINĖJIMAS

                 klasėse

16

Margučių

               dažymas/ridenimas

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

4:45

                               23  

       PAVASARIO     ATOSTOGOS

 

                     30

      Velykinės atostogos

BALANDIS

                               6

 MLM marškinėlių diena

13

20

27

 PICOS PIETŪs

 

GEGUŽĖ

4

MLM marškinėlių diena

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI 10 kl

baigiamasis geografijos egz. 8kl

11

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI 10 kl

TĖVŲ KOMITETO POSĖDIS

4:45

18

Egzaminų perlaikymas abiturientams

Mokyklos uždarymas

19d.  šeštadienis

Abiturientai dalyvauja išleistuvėse kartu su šeštadieninės pamainos abiturientais