RNDr. Adolf Filáček, CSc.

        

Výběr z bibliografie

                                        

Využití minulosti. Třetí běh Společných výzkumných programů HERA (Humanities in the European Research Area). Akademický Bulletin 10-12, 2016, s. 30-31 (http://abicko.avcr.cz/2016/10/08/vyuziti.html )

 

Nielsen, M. V., Tauginienė, L., Filacek, A., Mačiukaitė-Žvinienė, S., Revuelta, G: RRI at European Universities.

In: Lindner, R., Kuhlmann, S., Randles, S., Bedsted, B., Gorgoni, G., Griessler, E., Loconto, A., Mejlgaard N. (eds.): Navigating Towards Shared Responsibility in Research and Innovation. Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, Karlsruhe 2016, p. 119 – 124

(see also https://indd.adobe.com/view/eaeb695e-a212-4a34-aeba-b3d8a7a58acc )

Brief analysis addressing the RRI situation and policies in the Czech Republic.

Expertize study for the Res-AGorA project, 1915, (3 pages), https://rritrends.res-agora.eu/uploads/11/RRI%20in%20Czech%20Republic%201st%20Report_final.pdf 

 

Responsible Research and Innovation in Selected Research Funding Organisations, Universities and Companies in the Czech Republic, 1915, Res-AGorA project, https://rritrends.res-agora.eu/reports/second/

Věda pro společnost. Koncepce zodpovědného výzkumu. Teorie vědy / Theory of Science, ročník XXXVI, Supplement 2014, s. 9 – 32

Governance of Science and Public Engagement: Czech Trends. In: Gerhard Banse, Robert Hauser, Petr Machleidt, Oliver Parodi (Hg.): Von der Informations- zur Wissensgesellschaft. e-Society – e- Partizipation – e-Identität. Trafo Verlag, Berlin 2013, p. 131-156

                                        

Local Authorities and Communicators Engaged in Science (PLACES Impact Assessment Case Study of Prague). Theory of Science, Vol. 35, No. 1/2013, p. 29-54 (co-author)

                                        

Public Engagement in Science: Current Debates in the Czech Republic. In Loudín, J., Hochgerner, J. (Eds.): Social and Cultural Dimensions of Innovation in Knowledge Societies. Filosofia, Praha 2011, p. 81–104

                                        

PLACES Toolkit for the Impact Assessment of Science Communication Initiatives and Policies. (co- author) PLACES deliverable 2011, UPF, Barcelona, 89 p, available at http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/TOOLKIT%20MAY%202012.pdf

                                        

Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe: Czech Republic Report (MASIS – CSA project in FP7). Expertise 2012, 48 p., available on http://www.masis.eu/english/storage/publications/nationalreports/masisnationalreportczechrepubli c

                                        

Czech Science Policy in Social Sciences and Humanities: Towards Transformation and Catching-up. In: Kovács Pálné Ilona, Kutsar Dagmar: Internationalisation of Social Sciences in Central and Eastern Europe. Routledge, London and New York 2010, pp. 133–153.

                                        

Research and Innovation in the Czech Republic: Transformation and Evolution. In: Loudín, J., Schuch, K. (eds.): Innovation Cultures: Challenge and Learning Strategy. FILOSOFIA, Praha 2009, s. 187-214.

                                        

Věda, filosofie, metodologie. Sborník k 85. narozeninám prof. Ladislava Tondla. FILOSOFIA, Praha 2009, 340 s.

                                        

Zprostředkovatel (intermediator) při komunikaci ve výzkumu a inovačních procesech. In: Filáček, A. (ed.): Věda, filosofie, metodologie. Sborník k 85. narozeninám prof. Ladislava Tondla. FILOSOFIA, Praha 2009, s. 119-138.

                                        

Communication role of RTDI intermediaries. In: Hochgerner, J., Čornejová, I. (eds.): Communication in International R&D, Barrister & Principal, Brno 2008, s. 75-83.

Gumanitaristika i socialnyje nauki v Češskoj respublike: transformacija i sovremennaja naučnaja politika. Vostočnoevropejskije issledovanija (Meždunarodnyj žurnál po socialnym i gumanitarnym naukam), No. 8, 2008, s. 37 – 57 (http://www.vei-21.ru/archiv/viss08.pdf).

                                        

ST Intermediary activities in CZ NUTS 2 Region Prague: SUPER-SME Project. Teorie vědy, roč. 30, č. 1, 2008, s. 51-94.

                                        

Regional Innovation and Research Policy Outlook. Policy practices in eight European regions). GKI Economics Research, Budapest 2008, 133 p. (A. Filáček a J. Loudín spoluautoři spolu s dalšími 15 spoluautory).

                                        

The regional innovation policy in South Moravia. Teorie vědy, roč. 30, č. 1, 2008, s. 5 – 30 (spoluautoři Loudín, J., Kostka, M., Tydláčková, K.).

                                        

Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007-2013. DG Regio EC, Brussels 2006, 88 p. (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/evalstrat_innov/czechrepubl ic.pdf) (Spoluautoři Loudín, J., Krbec, Š., Mráček, K.).

                                                

Experimentální mapa inovativních výzkumných organizací zemí střední Evropy. In: Štefan, J. (ed.): REDEM '06. Management ve výzkumných ústavech. Ostrava, Marq 2006, s. 23-30

                                                

Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007-2013. DG Regio EC, Brussels 2006, 88 p., 2497 kB, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/evalstrat_innov/czechrepubli c.pdf

                                                

Věda a poznávání sociálně ekonomických procesů. Bankovní Institut – Vysoká škola, Praha 2005, 126 s., ISBN 80-7265-076-9

                                                

Innovative RTD organisations in the Czech Republic. In: Borsi, B., Dévai, K., Papanek, G. (eds.): The RECORD Experimental Map. Innovative Research Organisations in European Accession Countries. European Commission / Budapest University of Technology and Economics, 2005. p.21- 24, elektronicky na www.record-network.net (Spoluautor Jiri Loudin)

                                                

Centres of Excellence in the Czech Republic. In: Borsi, B., Dévai, K., Papanek, G. (eds.): The RECORD Experimental Map. Innovative Research Organisations in European Accession Countries. European Commission / Budapest University of Technology and Economics, 2005. p.24-25, elektronicky na www.record-network.net (Spoluautor Jiri Loudin)

                                                

Benchmarking ve vědě a výzkumu. In: Štefan, J. (ed.): REDEM '05. Management ve vědě a výzkumu. Ostrava, Marq 2005, s. 39-48

                                                

Science Policy in the Humanities. Teorie vědy XIV (XXVII) č. 1/2005, s. 89-112

                                                

Věda, poznání, komunikace. Sborník k 80. narozeninám Prof. Ladislava Tondla. FLÚ AV ČR – FILOSOFIA, Praha 2004, 218 s.

                                                

Společenské vědy a humanitní obory v Evropském výzkumném prostoru. In: Filáček, A. (ed.): Věda, poznání, komunikace. Sborník k 80. narozeninám Prof. Ladislava Tondla. FLÚ AV ČR – FILOSOFIA, Praha 2004, s. 67-78

                                                

Utilisation of benchmarking methodology in the governance and management of research and development: experience from the Czech Republic. In: Borsi, B., Papanek, G. (eds.): Supporting RECORD centres of excellence: conclusions for policy. Vienna 2004, s. 91-96 (spolu s Karlem Aimem)

                                                

Social Sciences and Humanities in the Czech Republic. Teorie vědy XIII (XXVI) č. 1/2004, s. 5-34

                                                

Benchmarking RTD organisations in the Czech Republic: experience from RECORD quantitative survey. In: Borsi, B., Papanek, G., Papaioannou, T. (eds.): Towards the practice of benchmarking RTD organisations in the Accession States. Ljubljana 2003, s. 99-122

                                                

Remarks on corporate demand for R&D in the Czech Republic. In: Borsi, B., Papanek, G., Papaioannou, T. (eds.): Towards the praktice of benchmarking RTD organisations in the Accession States. Ljubljana 2003, s. 29-42

Hodnocení výzkumných a inovačních aktivit. Teorie vědy XI (XXIV) 2002, č. 3, s. 5-40

                                                

Vybrané aspekty vědní politiky EU. Teorie vědy XI (XXIV) 2002, č. 1, s. 79-100

                                        

Evaluation of Basic Research in the Czech Republic: the Case of Humanities and Social Sciences. In: Dévai, K. Papanek, G., Borsi, B. (eds.): A Methodology for Benchmarking RTD Organisations in Central and Eastern Europe. Brighton 2002, s. 83-96

                                                

Problems of Public Administration Reform Seen in the Context of Utilization of Information Technologies; 5 p. In: Innovations for an e-Society. Challenges for Technology Assessment, ITS + VDI/VDE-T, Teltow 2001, ISBN: 3-89750-097-3 (spoluautor)

                                                

Harmonising the Functioning of Science and Research. In: Pak, N.K., Simeonova, K., Turkcan, E.: Strategies of the International Scientific Cooperation in South-East Europe. NATO Science Series, Series 4, Vol 30, IOS Press, Ohmsha 2000, s. 55-60

                                                

The Intellectual, Social and Human Dimensions of Science and Research Assessment: Transformation Experience of the Czech Republic. Science, Technology, Society (Theory of Science) IX (XXII) 2000, No. 1, s. 53-65

                                                

Problems of the Production and Application of Knowledge in a Societal Transformation: The Czech Republic`s Approach to Knowledge Society. In: Banse, G., Langenbach, Ch., Machleidt, P. (eds.): Towards the Information Society. The Case of Central and Eastern European Countries. Springer Verlag 2000, s. 61-74 (spoluautor)

                                                

Transformace vědy a výzkumu v České republice. Filosofia, Praha 1998, 332 s. (spoluautor)

                                                

Transformation of Science and Research in the Czech Republic. Science and Public Policy XXV, February 1998, s. 23-35 (spoluautor)

                                                

Coping with Scarcity: Strategies of Personnel Reduction. In: Weingart, P., et al. (eds.): East European Academies in Transition. Kluwer publ., Dodrecht 1998, s. 33-47 (spoluautor)

                                                

Network on Transformation of Science Systems in the Central- and East European Countries: Results and Experience. Science, Technology, Society (Theory of Science) VI (XIX) 1997. No. 1, s. 103-118 (spoluautor)

                                                

Výzkum a vývoj z hlediska kompetitivních možností České republiky. Věda, technika, společnost (Teorie vědy) III (XVI) 1994, č. 1-2, s. 131-148 (spoluautor)

                                                

Transformation des Wissenschaftssystems in der Tschechischen Republik. In: Mayntz, R., Schimank, U., Weingart, P. (Hrsg.): Transformation mittel- und osteuropäischer Wissenschaftssysteme. Leske + Budrich, Opladen 1995, s.712-806 (spoluautor)