1. Indica quin tipus de megàlit és el més abundant a Catalunya i explica’n la funció:

El mes abundant es el dolmen que era una tradició funeraria

2. Escriu les dates aproximades dels esdeveniments següents:

3000 avans de crist

3.Fes un informe sobre aquesta imatge:

Esta feta de pedra i terracota expressa força,fertilitat inmovilitat.Aquest era el canón de bellesa de la epòca ja que les dones grases representaven una dona fertil i ven alimentada.

4. Observa la pintura rupestre i respon les preguntes següents:

a) On es troben aquestes pintures? A quin tipus de pintura rupestre corresponen?

En la cova d’Altamira/A la pintura espiritual.

b) Descriu l’escena i comenta la possible finalitat d’aquestes pintures:

descriu una escena de caça on els humans estan casant a uns animals.

 

5. Fes una presentació al Drive amb les característiques més destacades de l’art prehistòric.